Pelhřimov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 11.08.2011
Umístění: Pelhřimov, Nádražní, u silnice od nádraží Pelhřimov jižně, za silem, vpravo
Nápis:
NA PAMĚŤ HRDINŮM PADLÝM
ZA VLAST 9. 5. 1945
BAŠTA FRANTIŠEK *1902
COUFAL JAROSLAV *1909
FRIDRICHOVSKÝ MATĚJ *1913
HAVELKA STANISLAV *1920
HILDEBRANT ANTONÍN *1910
KOLÁŘ JOSEF *1912
LHOTSKÝ LADISLAV *1923
NOVÁK JOSEF *1912
PODRUH KAREL *1910
ROH FERDINAND *1926
STRNAD BOHUSLAV *1914
VESELÝ KAREL *1923
VŠETIČKA VÍTĚZSLAV *1925

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09306
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 13.08.2006
Umístění: Pelhřimov, Nádražní, park u autobusového nádraží (dříve hřtbitov)
Nápis:
Levá deska:
BAŠTA FRANTIŠEK, BLÁHA ANTONÍN, BRÁVEK JOSEF, CRKAL VLADIMÍR, COUFAL JAROSLAV, DRDA MILOSLAV, DVOŘÁK JAROSLAV, FRIED OTTO, FRIDRICHOVSKÝ MATĚJ, HALÍK VÁCLAV JUDR., HANA JAN, HAVEL FRANTIŠEK, HAVEL VÁCLAV, HAVELKA STANISLAV, HEMMER JOSEF, HILDEBRANT ANTONÍN, HOLAN JOSEF, HRABAČKA VÁCLAV, KAČER ČENĚK, KEMR VÁCLAV, KOCIÁN KAREL, KOLÁŘ JOSEF, KOLÁŘ MIROSLAV, LHOTSKÝ LADISLAV, LÍROVÁ BERTA, MAREK FRANTIŠEK, MĚKUTA ANTONÍN, NOVÁK JOSEF, PÍPAL VÁCLAV

Středová deska:
VĚRNI ZŮSTANEME
OBĚTEM BOJE PROTI FAŠISMU 1939 – 1945
RODINY: BÖHMOVA, FRIEDOVA, METZLOVA, PLATOVSKÁ, ROUBÍČKOVA, POLÁKOVA, THEINEROVA, RABINOWSKI, DUBOVA, KOHNOVA, POLÁKOVA, BAUEROVA, STRAKOVA, ŠMOLKOVA, METZLOVA, STEINOVA, KUMMERMANNOVA, FRANKENSTEINOVA, FLEISCHLOVA, NEUWIRTHOVA

Pravá deska:
PODRUH KAREL, POLÁČEK LADISLAV JUDR., ROH FERDINAND, RYBNÍKÁŘ JOSEF, SMÍŠOVSKÝ BOHUMÍR, STAVA FRANTIŠEK, STRNAD BOHUMIL, SUK ALOIS, ŠAMAN FRANTIŠEK, ŠERÁK FRANTIŠEK, VANĚK FRANTIŠEK MSGR, VAŇATA ING., VANĚK MILAN, VESELÝ KAREL, VIKTORA FRANTIŠEK, VÍTEK FRANTIŠEK, VONDRÁČEK JAROSLAV, VOPÁLENSKÝ JOSEF, VŠETIČKA VÍTĚZSLAV, WERTHEIMER BENO JUDR., WERTHEIMEROVÁ JULIE, DVOŘÁK JOSEF, FARKA JOSEF, PAULÍK JAROSLAV PHDR., MSGRE PAULY JAN, GLASER OTTO JUDR., HERRMANN OSVALD, HERRMANN OSKAR, STRACHOTA ALOIS, WELSER KAREL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09307
Pomník přidal: KVH Litobratřice