Olomouc

Kenotaf Zdeněk Babíček

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
IN MEMORIAM
MUC
ZDENĚK BABÍČEK
ČS. ZAHR. LETEC V ANGLII
PADL V BOJI SPRAVEDLIVÉM
ZA SVOBODU SVÉ DRAHÉ VLASTI
7.11.1919 + 16.9.1941
V ZÁŘI VĚČNÉHO SVĚTLA
Poznámka:

* 7.11.1911 v Brně, + 15.9.1941, des. asp./Sgt, 311. čs. bomb. peruť RAF. Nevrátil se s letounem Wellington KX-L, R1015 z náletu na Hamburk. Letoun byl viděn, jak se řítí v plamenech k zemi. Současně s ním padli A. Jarnot, J. Miklošek, M. Sedláček, V. Soukup a A. Zimmer. Pohřben na válečném hřbitově v Reichswaldu v SRN, 27-F-12/15. Jeho jméno uvedeno na pomníku padlých letců - členů Hanáckého aeroklubu na hřbitově Neředín v Olomouci. V brněnské čtvrti Černá Pole je po něm pojmenována ulice.
(zdroj Fr. Loucký; Mnozí nedoletěli, 1989).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Josef Šindýlek

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
I.M.
JOSEF
ŠINDÝLEK
1888 + 1942
POPRAVENÉHO NACISTY.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Ferdinand Scholz

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
FERDINAND (SCHOLZ)
+ 30./8.1916 IM FELDE
BEI DOBRYLOWKA - OSTGALIZIEN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Vladimír Valenta

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
"HRANICE ŽIVOTA - ALE NE LÁSKY."
AKADEMIK
VLADIMÍR VALENTA
bývalý žák českého gymnasia v olomouci,
posluchač německé obchodní akademie v Olomouci,
jednor. dobrovolník střel. pl. č. 14., * v Bučovicích,
26. srpna 1899, + za vlast v Hallu v Tyrolích, dne
29. dubna 1917 v květu svého života jako mladistvá
oběť války světové stár 17 let 8 měsíců, naplniv
život prací mnohým utrpením provázenou.

SLADCE DŘÍMEJ DÍTĚ ZLATÉHO SRDCE!
VLAĎUŠKO NÁŠ!
Nezemřel Jsi, neboť Tvá památka žije!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Vilém Keprt

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
VILÉM KEPRT
NAR. 28.8.1903
ZEMŘ. 21.5.1942
V NĚMECKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf František Stupárek

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
FRANTIŠEK (STUPÁREK)
UMUČEN V KONCENTR. TÁBOŘE
* 20.9.1897
21.3.1941

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Anna Smohlová

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ANNA SMOHLOVÁ
UMUČENA V TREBLINCE
* 9.9.1873 + 22.10.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104, odd. II. - židovský hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU BRATRŮ
ROKU 1942 NA NEZNÁMÉ MÍSTO
ODVLEČENÝCH A VYVRAŽDĚNÝCH
OTO KRAUSE
NAROZ. 13.6.1884
ARNOŠTA KRAUSE
NAROZ. 4.7.1889
EMILA KRAUSE
. 28.11.1895

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Robert Zweig

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104, odd. II. - židovský hřbitov
Nápis:
ROBERT ZWEIG
GEBOREN 2. FEBRUAR 1882,
GEFALLEN 2. NOVEMBER 1914.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Ilsa Blumová

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104, odd. II. - židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
ILSA BLUMOVÁ
UMUČENÁ V KONC. TÁBOŘE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl