Olomouc

Kenotaf František Krátký

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
BRIG. GEN. FRANTIŠEK KRÁTKÝ
* 1893 UMUČEN V MAUTHAUSENU + 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf František a Otta Hausner

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
IN MEMORIAM
FRANTIŠEK A OTTA (HAUSNER)
UMUČENI V KONC. TÁBOŘE OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Adam Kukan

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ADAM KUKAN
* 24.10.1910 + 28.2.1945
V KONCENTRÁKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Metoděj Šimek

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
METODĚJ ŠIMEK
GENERÁL PĚCHOTY
5.7.1893 POPRAVEN 5.3.194(3)
VE VRATISLAVI
Poznámka:

Narodil se 5. července 1893 ve Staré Břeclavi, za první světové války působil v československých legiích na Rusi a ve Francii. Mezi válkami se uplatnil v čs. armádě, v roce 1939 se stal jedním z velitelů odbojové organizace Obrana národa. Vinou špatné konspirace byl ještě téhož toku zatčen gestapem. I přes dlouhodobé věznění, výslechy a mučení nikoho ze svých spolupracovníků nezradil. Německým lidovým soudem byl proto odsouzen k smrti a 5. března 1943 ve Vratislavi sťat. Po skončení druhé světové války byl povýšen in memoriam do hodnosti generála.
http://www.knihovna-bv.cz/vyroci2007.html

Voj. velitel, odbojově činný. Za 1. sv. války působil v čs. vojsku v Rusku, později ve Francii. Vrátil se jako npor. a sloužil u 6. Hanáckého pluku v Olomouci. V r. 1938 přednášel v hodnosti pplk. v dělostřel. učilišti, v r. 1939 byl pověřen velitel. funkcí v odboji. Jako účastník Obrany národa zatčen a vězněn v Olomouci, Přerově, Reichenbachu, Wohlau a Vratislavi. Odsouzen a popraven, po válce povýšen in memoriam na generála. V rodišti po něm byla pojmenována ulice od nádraží do centra města.
(Zdroj: Bláha J. a další - Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Memoria, 2001)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Čeněk Beran

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ZDE BY ODPOČÍVAL
ČENĚK BERAN
+ 19.6.1942
V BRNĚ - KOUNICOVY KOLEJE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Antonín Hofman

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
PAMÁTCE
ANTONÍNA HOFMANNA
ředitele Občanské záložny v Olomouci
narozen 26.XI.1870 + padl v boji u Pawlowské Woly gubernie
Radom v Polsku.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Josef a Karel Bluma

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
VE SVĚTOVÉ VÁLCE PADLI JEJICH
SYNOVÉ:
JOSEF BLUMA
+ 6./6.1916 U ČERNOVICE
KAREL BLUMA
+ 7./9.1914 U LVOVA
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Zdeněk Babíček

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
IN MEMORIAM
MUC
ZDENĚK BABÍČEK
ČS. ZAHR. LETEC V ANGLII
PADL V BOJI SPRAVEDLIVÉM
ZA SVOBODU SVÉ DRAHÉ VLASTI
7.11.1919 + 16.9.1941
V ZÁŘI VĚČNÉHO SVĚTLA
Poznámka:

* 7.11.1911 v Brně, + 15.9.1941, des. asp./Sgt, 311. čs. bomb. peruť RAF. Nevrátil se s letounem Wellington KX-L, R1015 z náletu na Hamburk. Letoun byl viděn, jak se řítí v plamenech k zemi. Současně s ním padli A. Jarnot, J. Miklošek, M. Sedláček, V. Soukup a A. Zimmer. Pohřben na válečném hřbitově v Reichswaldu v SRN, 27-F-12/15. Jeho jméno uvedeno na pomníku padlých letců - členů Hanáckého aeroklubu na hřbitově Neředín v Olomouci. V brněnské čtvrti Černá Pole je po něm pojmenována ulice.
(zdroj Fr. Loucký; Mnozí nedoletěli, 1989).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Josef Šindýlek

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
I.M.
JOSEF
ŠINDÝLEK
1888 + 1942
POPRAVENÉHO NACISTY.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Ferdinand Scholz

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
FERDINAND (SCHOLZ)
+ 30./8.1916 IM FELDE
BEI DOBRYLOWKA - OSTGALIZIEN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl