Libuň

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Dan Vrba st., 04.04.2012
Umístění: Libuň, střed obce, u kostela
Nápis:
1914-1918
1939-1945

ZVEDÁME RUCE SVÉ
A PŘI DRAHÉ PAMÁTCE PŘEDKŮ, PŘED
OČIMA VZKŘÍŠENÉHO NÁRODA A NAD
HROBY PADLÝCH V MOHUTNÉM SOUZVU-
KU DUŠÍ SVÝCH SLIBUJEME DNES A PRO
VŠECHNU BUDOUCNOST:
ZŮSTANEME KDE JSME STA-
NULI! VĚRNI V PRÁCI, VĚRNI V UTRPENÍ,
VĚRNI AŽ DO HROBU! VYTRVÁME DOKUD
NEZVÍTĚZÍME! VYTRVÁME AŽ POZDRA-
VÍME SAMOSTATNOST SVÉHO NÁRODA!
ZDRÁV BUĎ NÁRODE ČESKOSLOVENSKÝ!
ZŮSTÁVEJ RATOLESTÍ ROSTOUCÍ PŘI-
JDIŽ TVŮJ ČAS!
ROSTIŽ A VZKVÉTEJ SVOBODNÝ
VE VLASTECH SVÝCH A VE VELKÉ BRA-
TRSKÉ RODINĚ NÁRODŮ SVĚTA PRO STĚ-
STÍ SVOJE I PRO BLAHO PŘÍŠTÍHO OSVO-
BOZENÍ LIDSTVA!
13.DUBEN 1918.

OBĚTI 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918
BRUNCLÍK K. LAMAČ FRANT.
BURSA FRANT. LAMAČ F. 49
DRBOHLAV FRANT. MACEK JOS.
DRBOHLAV FRANT.99 MÁKA JAN
FLORIÁN JOS. PETRÁK M.
FONTÁN FRANT. RAMBOUSEK AL.
HORÁK FRANT. SUDEK JAN
KOBRLE FRANT. SUDEK FRANT.
KOŘÍNEK JAN SUDEK JAR.
ŠEBEK OLDŘ.

OBĚTI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
1939-1945
BUREŠ VÁCLAV
HORÁK LADISLAV
KOZÁK VÁCLAV ŠTKPT
PILAŘ JINDŘICH
VONDRÁČEK FR. BRIG. GEN.
JAKLOVÁ BRUNCLÍKOVÁ JINDŘ.
S MANŽELEM
PETR EDUARD
VALENTOVÁ PETRÁKOVÁ JAR.
S MANŽELEM
DR VALENTA JAR. SYN

ZBOROV VOUSIERS
DUKLA TEREZÍN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-26369
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Hrob válečných zajatců

Autor: Roman Janas, 17.07.2018
Umístění: Libuň
Nápis:
ZA POCHODU ZAJATCŮ
ZDEJŠÍM KRAJEM
PADLÝM 1945

NIKOLAJ HNEVIKOV
FERI ZULOV
VASIL OSCHAVIN
ALEX MAKAROV
AZANARII HANIKOV
ANT KAPECHARODSKI
NEZN. ZAJATEC č. 109018

KENNETH BOLTON
SVOBODNÍK ANG. ARMÁDY
+ V LIBUNI 24.2.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5207-4388
Pomník přidal: Roman Janas
Příprava dat: Martin Brynych