Křenovice

Bratří Mrázků, Brněnská, Na Liškově, Školní, Václavská, nezařazeno

Pamětní deska Bořivoj Banďouch

Autor: Zdeněk Surýnek, 12.04.2011
Umístění: Křenovice, Školní 140, na budově ZŠ
Nápis:
BOŘIVOJ BANĎOUCH
ŘÍDÍCÍ UČITEL, STAROSTA SOKOLSKÉ
ŽUPY VYŠKOVSKÉ. UMUŠEN V KONCENTRA-
ČNÍM TÁBOŘE OSWIECZIM 26.III.1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-17361
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Hrob Antonín Piše

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
RODINA PIŠOVA
ANTONÍN
*8.3.1916 +29.11.1973
Poznámka:

Účastník II. zahraničního odboje, rotný délesloužící vlád. vojska. Datum odvodu 13.10.1944 Francie; Amiens
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'25.82'' E16°49'34.7''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Berthold Sotona

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
JUDr. BERTHOLD SOTONA
SEKRETÁŘ NEJVYŠŠÍHO SOUDU.
OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.
*8.9.1909 +20.11.1944
Poznámka:

Oběť náletu - II. americký nálet na Brno, zemřel v krytu paláce Morava.
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'25.7'' E16°49'32.56''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Petr Nohel

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
RODINA NOHELOVA
PETR
*28.6.1890
+21.1.1967
Poznámka:

Ruský legionář.
Narozen 28.6.1890 v Křenovicích, okr. Vyškov, v r.u. armádě desátník 8. pěší pluk. Zajetí 21.5.1915 Sandoměř, do legií přihlášen - Bor, Nižgorodská gubernie, další zařazení 25.1.1918, vojín, 10. střelecký pluk. Konec v legiích 18.11.1920, demobilizován.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'23.27'' E16°49'30.67''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Nohel

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
RODINA NOHELOVA
FRANTIŠEK
1889 - 1972
Poznámka:

Nar. 3.5.1889 Křenovice, okr. Vyškov. U r.u. armády vojín, 14. zeměbranecký pěší pluk. Zajat 28.3.1915 Karpaty, přihlášení do legií Busuluk, další zařazení 23.12.1918, vojín, 2. lehký dělostřelecký pluk, 3. lehký dělostřelecký pluk. Konec v legiích 9.11.1920, demobilizován.
(zdrok: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'23.31'' E16°49'31.69''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Arnošt Paveska (Pavézka)

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
RODINA PAVESKOVA
ARNOŠT
1890 - 1957
Poznámka:

Ruský legionář.
Nar. 12.1.1890 Křenovice, okr. Vyškov. U r.u. armády četař, 8. pěší pluk, zajat 9.9.1914 Tomášov. Přihlášení do legií - Semipalatinsk, Nikolajevsk, další zařazení 1.8.1918 vojín, 11. střelecký pluk. Konec v legiích 11.11.1920, demobilizován.
Vrátil se s manželkou Jevdokií Pavézkovou (nar. 1896 v Riderském Rudniku, Semipaltinská oblast, a dcerou Lydií, nar. 23.2.1920 v Innkentěvsku.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'23.15'' E16°49'32.15''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Tomáš Čermák

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
RODINA
ČERMÁKOVA
TOMÁŠ
*10.12.1889
+26.5.1964
Poznámka:

Ruský legionář.
Nar. v Křenovicích, okr. Slavkov. V r.u. armádě vojín, 8. pěší pluk, zajetí 18.5.1915 Opatov, místo přihlášení do legií - Summy, další zařazení 11.10.1917, desátník 8. střelecký pluk. Konec v legiích 24.9.1920, demobilizován.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'23.63'' E16°49'32.76''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Petr Horáček

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
PETR
HORÁČEK
*22.9.90 +12.4.1945
Poznámka:

Zmíněn také na dvou pomnících obětem II. světové války v obci:
https://www.vets.cz/vpm/736-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#736-pomnik-obetem-2-svetove-valky
https://www.vets.cz/vpm/41682-pomnik-obetem-2-svetove-valky-a-ucastnikum-odboje/#41682-pomnik-obetem-2-svetove-valky-a-ucastnikum-odboje


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'25.55'' E16°49'34.82''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Kenotafy Eduard a František Cenek (Čeněk)

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
RODINA
CENKOVA

Za synem a bratrem Eduardem:
Byl ruským legionářem I. pochodové roty 8. pluku.
Doma byl posluchačem vysoké školy technické.
Slovenské bratrství chápal tak, jak ho hlásali Chelčický
a jiní a z toho vyplývá i jeho chování.
Byl ducha hloubavého, často zádumčivý a proto
jeho filosofie byla tak jednoduchá.
Jsou lidé, jichž živlem je evoluce, tichá, cílevědomá
práce a kteří nikdy nepochopí, proč krásné idee jsou
často doprovázeny velikým krveprolitím.
Padl za svobodu našeho národa dne 12. ledna 1919
ve stáří 28 roků v boji u Měďanskoje u města Kunguru na Sibiři.
Oželen od svých pozůstalých.

Za synem a bratrem Františkem:
Válka strhuje příliš mnoho nevojáků,
než, aby se o každém mohlo říci:
byl voják.
Nerozuměl zbabělství. Poslušnost žádal od
svých vojínů a sám ji plnil tak, jak odpovídalo
jeho charakteru a proto tak záhy padl, dne 4.
prosince 1914 ve stáří 41 let, v boji, jako ve-
litel praporu u vesnice Ligg v Srbsku.
Oželen od svých pozůstalých.
Poznámka:

Eduard Cenek (Čeněk)
Ruský legionář, nar. 22.8.1891 Křenovice, okr. Brno. U r.u. armády svobodník, 25. zeměbranecký pěší pluk, zajat 28.3.1915 Karpaty, místo přihlášení do legií - Střelkovský cuk. Charkov, další zařazení 20.5.1918, vojín, 8. střelecký pluk, 1. rota. Padl 12.1.1919v boji u Měďanky, Sibiř v asijském Rusku, pohřben 18.1. v Kunguru.
(zdroj: VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°8'24.31'' E16°49'33.79''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Boží muka Obětem napoleonských válek

Autor: Brigita Petrášová, 14.02.2021
Umístění: Křenovice, Václavská 701, prostranství vedle domu
Nápis:
Žádný nápis
Poznámka:

Podle místní kroniky stála tato Boží muka na svém místě od roku 1806 až do roku 1956, kdy ji údajně povalila vichřice. Ale podle svědků dodnes žijících boží muka nespadla následkem vichřice, ale byla záměrně pobořena. Znovu byla postavena v roce 2006.
K těmto božím mukám se váže pověst, kterou zachytil v minulém století historik Karel Ochman. Obce, přes které se přehnala vojska při válečném tažení v roce 1805, se z této události vzpamatovávaly po mnoho let. Ne jinak tomu bylo v Křenovicích. Vojáci, kteří se zde ubytovali, vše vyjedli a v obci nezbylo nic k jídlu ani osivo na příští rok. V jednom z mála dokladů o tom je uveden zápis ve staré školní kronice: "Před bitvou slavkovskou byli Francouzi v obci skoro plných 14 dní. Kde co bylo, pobrali, všechno pojedli. V celé vsi nebylo ani jedné krávy, ani jednoho prasete, ani z drůbeže nic." Z toho vyplývá, že několik dalších let bylo pro místní obyvatelstvo velmi nuzných.
Po bitvě zůstalo v lazaretech v okolních obcích plno raněných vojáků, kteří se buď pozvolna zotavovali, nebo, což se stávalo častěji, umírali. Také v jednom domě v Křenovicích zůstal raněný francouzský voják, který na následky svého zranění zemřel. Přesně, jak již bylo zmíněno, že byla po bitvě několik let bída a hlad, nechala do té doby chudá rodina ze zmíněného domu vystavit v roce 1806 na křižovatce cest ze Slavkova a z Vážan tato boží muka. To samozřejmě vyvolalo už v té době mnoho spekulací o tom, že zesnulý voják měl u sebe větší množství zlaťáků a rodina, která se o něj postarala, tak přišla v té době k nesmírnému bohatství. A boží muka nechala údajně postavit právě na počest svého dobrodince. Už sama skutečnost, že si někdo dovolil postavit po tak strašné válce, v té době jistě nákladná boží muka, o ledasčem vypovídá.
Jestli je tato pověst, která se šířila v ústním podání z generace na generaci, pravdivá, s určitostí nevíme. I sám Karel Ochman ji zachytil od jakéhosi pamětníka. Jisté však je, že boží muka vznikla záhy po bitvě u Slavkova, protože se objevují až na mapách z pozdějších let.
(zdroj: informační panel na místě)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6215-33126
Souřadnice: N49°8'35.41'' E16°49'56.93''
Pomník přidal: Brigita Petrášová