Křenovice

Pomník Obětem bitvy u Slavkova

Autor: Zdeněk Surýnek, 12.04.2011
Umístění: Křenovice, v parku asi 1 km. za Křenovicemi směrem na obec Prace
Nápis:
PAMÁTCE
FARNÍKŮ
KŘENOVSKÝCH A
VOJINŮ BITVY
SLAVKOVSKÉ
JEJICHŽ TĚLA
ZDE V PÁNU
ODPOČÍVAJÍ.
VĚNOVÁNO
L.P. 1920

Souřadnice: N49°8'31.7'' E16°49'45.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Hrob Oldřich Štefan

Autor: Petr Kudláček, 18.03.2016
Umístění: Křenovice, hřbitov
Nápis:
RODINA ŠTEFANOVA
OLDŘICH
ČET. POL. PILOT
1911 - 1935

PŘI LETECKÉ POVINOSTI
OBĚTOVAL VŠE I SRDCE VLASTI
Poznámka:

V novinách Pozor vyšel v sobotu 10.8.1935 o nehodě tento článek :
Vývrtka smrti.
Z Prostějova 9.8. V pátek o 11. hod. dopol. startoval na letišti vojenského leteckého učiliště v Prostějově polní pilot letec četař Oldřich Štefan, nar. 22. února 1911 v Hrušce u Vyškova, k cvičnému letu na jednoplošném stíhacím letounu značky Bš-21-2. Asi 1 km západně od Prostějova ve výši 1000m dostal se do vývrtky, kterou nevybral a zřítil se kolmo k zemi. Přední část letounu zabořila se asi 1m do strniska na poli. Z trosek letadla byl Štefan vytažen mrtev. Měl na zádech padák, který byl otevřen, což svědčí o tom, že chtěl jej v posledním okamžiku použíti, ale neměl již na seskok času. Na místo neštěstí dostavila se ihned vojenská technická komise z vojenského leteckého učiliště v Prostějově, která vyšetřuje pravou příčinu neštěstí. Mrtvola pilotova byla převezena do márnice na místním hřbitově.

Pozn.: V článku je zjevná chyba, letoun Bš-21 není jednoplošný, je to neozbrojená cvičná verze stíhacího dvouplošníku B-21 (tovární označení Avia BH-21). Ta dvojka za označením typu je výrobní číslo toho konkrétního letadla.


Souřadnice: N49°8'31.7'' E16°49'45.52'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pozorovací stanoviště Křenovice

Autor: Brigita Petrášová, 16.10.2020
Umístění: Křenovice, park u silnice mezi obcemi Křenovice a Prace, v trati "Krchůvek"
Nápis:
Pozorovací stanoviště
Křenovice
2.12.1805
Přibližná situace na bojišti kolem 8 hodin ráno
Poznámka:

Obec Křenovice se nachází na východním okraji bojiště. V ranních hodinách tudy projeli spojenečtí monarchové ruský car Alexandr I. a rakouský císař František I. a krátce před polednem tudy i prchali z bojiště. Severně a západně od obce operovala v poledních hodinách elitní carská garda pod velením carova bratra Konstantina Pavloviče. Obec však proslula v bitvě především tím, že se zde v noci před bitvou ve Spáčilově statku (velitelství spojenců) zrodil tzv. "Weyortherův plán". Tento taktický záměr spojenců zamýšlel obklíčení francouzské armády obchvatem jižního a severního křídla a následného zničení v prostoru Slatiny. Tento záměr však císař Napoleon I. zlikvidoval nenadálým útokem Francouzů na oslabený střed spojenců. V Panském dvoře byli před bitvou ubytováni rakouští vojáci a ve Spáčilově statku měl před bitvou hlavní stan M. I. Kutuzov. Před domem je umístěna pamětní deska, připomínající tuto událost. Nad Křenovicemi na kopci zvaném Zlatá hora je jeden z mnoha hromadných hrobů této bitvy.
(zdroj: informační tabule na místě)

Související: https://www.vets.cz/vpm/739-pomnik-obetem-bitvy-u-slavkova/#739-pomnik-obetem-bitvy-u-slavkova


Souřadnice: N49°8'48.66'' E16°48'51.14''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 2. světové války a účastníkům odboje

Autor: MK, 20.12.2020
Umístění: Křenovice, Bratří Mrázků 635, před sportovní halou
Nápis:
Čermák Josef
Daniel Jan
Fuksa František
Hodaňová Vlasta
Horáček Petr

Střelcová Vincencie
Šlezinger Josef
Tůma Arnošt ml.
Tůma Arnošt st.
Jindra Bohumil

Mrázek Karel
Černý Otakar
Šeda Alois
Šeda Ferdinand
Píše Antonín
Barva Karel

Hráček Viktor
Kubová Růžena
Polnický Stanislav
Sotona Berchtold
Stavinohová Radmila

Mazel Jan
Fišer Bohumil
Piše Jan
Čermák Ondřej
Vaněk Ladislav

Mrázek Emilián
Mrázek Rudolf
Banďouch Bořivoj
Benda Jaroslav
Cenek Šimon
Čest jejich památce

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6215-39403
Souřadnice: N49°8'22.34'' E16°49'50.92''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem bitvy u Slavkova

Autor: Zdeněk Surýnek, 12.04.2011
Umístění: Křenovice, Brněnská, v parku asi 1 km za Křenovicemi směrem na obec Prace
Nápis:
POSLEDNÍ ODPOČINEK
HRDINŮ BITVY
SLAVKOVSKÉ
Z R. 1805
Poznámka:

Hromadné hroby - 2.12.1805
V pozdních hodinách onoho dne zůstalo ležet na poli na 30 000 mrtvých a raněných vojínů. Ti byli v následujících dnech pohřbeni do hromadných hrobů rozsetých po celém bojišti. Na tomto místě se nacházejí dva, jeden zanikl při stavbě silnice. V pozdějších letech sem byly převezeny ostatky padlých vojínů z hromadného hrobu u Zbýšova.
Mnoho let uplynulo od této krvavé bitvy a nyní je na nás, abychom se z vřelého soucitu k obětem odpočívajícím na tomto hřbitově, postarali o uctění jejich důstojné památky. Ne pro čest a slávu svou, nýbrž pro čest a slávu mrtvých.
(zdroj: informační tabule na místě)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-17360
Souřadnice: N49°8'46.05'' E16°48'51.94''
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Brigita Petrášová

Pomník Michail Illarionovič Kutuzov

Autor: Lenka Šimčíková, 05.03.2014
Umístění: Křenovice, Na Liškově, na náměstí, v parčíku
Nápis:
Kutuzov

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-33125
Souřadnice: N49°8'31.96'' E16°49'39.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM:
OBR EDUARD, ČERMÁK JIND., GROSS MATĚJ, HEGR JULIUS, HORÁČEK ANT., JEDLIČKA KAR., KLUSAL JAN, MANDELÍK JAN, MISÁK ALBÍN, NOVOTNÝ JAN, KROUPA ANT., KUCHTA TOMÁŠ, JUC. PŘIKRYL J., KAČÍREK GUSTAV, OBHLÍDAL TOM., POLER JAK., ŘIČÁNEK PETR, ŠUJAN LEOPOLD, ZAVADIL ONDŘEJ, ZEMAN BOH., ZEMAN ONDŘEJ, NOHEL ANTONÍN, NESVADBA JAK., DUFEK ŠIMON, PROCHÁZKA F., ŠTEFAN FRANT., ŠTEFAN VÁCLAV,
KYSELKA FRANT., OBHLÍDAL FRANT., DRÁPAL FRANT., SPÁČIL ADOLF, HORÁK VINC., BENDA JAN, LUDVÍK FRANT., VALENTA ANT.,
ROTREKL ALOIS, ČERMÁK MATĚJ,
ZA VAŠI KREV NAŠE SLZY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-17359
Souřadnice: N49°8'12.05'' E16°49'44.22'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 12.04.2011
Umístění: Křenovice, Školní, hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY

JAROSLAV BENDA, ŠIMON CENEK, STANISLAV POLNICKÝ, RADMILA STAVINOHOVÁ, VINCENCIE STŘELCOVÁ, ARNOŠT TŮMA ML., ARNOŠT TŮMA ST., ONDŘEJ ČERVÍK, PETR HORÁČEK, VLASTA KROUPOVÁ, RUDOLF MRÁZEK, VIKTOR HORÁČEK, RŮŽENA KUBOVÁ, JUDR. BERTHOLD SOTONA, DR. JOSEF ČERMÁK, BOHUMIL JINDRA, BOŘIVOJ BANĎOUCH, EMILIÁN MRÁZEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-17362
Souřadnice: N49°8'12.05'' E16°49'44.22'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pomník bojovníkům proti totalitě

Autor: Brigita Petrášová, 06.02.2021
Umístění: Křenovice, Školní, před hřbitovem
Nápis:
V UPOMÍNKU
na bojovníky proti totalitě,
její odpůrce i oběti
1939 - 1945 a 1948 - 1989
věnuje v úctě
obec Křenovice
Konfederace vězňů ČR
L.P. 2013

Souřadnice: N49°8'25.52'' E16°49'35.5''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 23.04.2011
Umístění: Křenovice, Školní 140, na budově ZŠ
Nápis:
ZDE JEST ULOŽENA
PRSŤ OD ZBOROVA,
JAKO TRVALÁ
PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ,
Z NICHŽ VZEŠKA
NAŠE SVOBODA
1918-1928

Souřadnice: N49°8'12.05'' E16°49'44.22'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek