Borský Svätý Jur

SNP, nezařazeno

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 13.06.2013
Umístění: Borský Svätý Jur, v parku pred cintorínom
Nápis:
PAMÁTKA NAŠIM PADLÍM BOJOVNÍKOM
JA SU SKRÍŠENÍ A ŽIVOT!

J. Radič †31.12.1914, M. Jakubovič †8.12.1914, J. Veidl †9.9.1914, Š. Granec †30.9.1914, S. Senčík †2.11.1914, M. Škápík †2.10.1914, J. Vajaji †8.8.1915, M. Indra N. 1915, M. Stašek †18.7.1915, J. Kovarik †11.1.1915, J. Slovák †21.12.1915, A. Dobiaš †24.2.1915, P. Štefek †25.4.1915, M. Drgonec †2.11.1915, R. Olšovský †7.7.1915, J. Egl N. 1915, J. Cellary †19.3.1915, J. Sokol †1.6.1915, M. Granec N.,
M. Markovič †29.7.1915, M. Dinčík †30.11.1915, J. Vavra †26.4.1916, A. Vávra †26.6.1916, J. Podešva †11.6.1916, J. Budišek †16.6.1916, A. Sokol †11.6.196, A. Birró †1.2.1916, S. Radocha †6.5.1916, S. Prokeš †18.6.1916, G. Gašparig †25.6.1916, V. Ladislav †6.7.1916, J. Gašparig †17.8.1916, V. Húšek †2.9.1916, F. Vajaji †29.9.1916, Š. Kopiár †25.9.1917, S. Vávra N. 7.7.1917, J. Ružička †19.3.1917,
P. Hladik †16.7.1917, J. Kovarovič †27.7.1917, J. Húšek N.,
J. Daňek †5.1.1918, J. Sokol †22.9.1918, A. Tomek +26.8.1918, L. Sokol †3.12.1918, V. Sokol †27.12.1918, J. Laca †1917, B. Guta †1916, J. Laca †1914, J. Kratochvila †15.5.1915, J. Ozábal †7.20.1915, F. Turpiš †16.7.1916, J. Baďura.

1914-1918
Poznámka:

V roku 1922 na pamiatku padlých spoluobčanov Jurčania z vlastných zbierok v parku pred cintorínom postavili pomník, ktorý po dnešné časy pripomína, že položili životy za svoju domovinu. (zdroj: www.borskysvatyjur.sk)
J. Ozábal má na pomníku chybne uvedený deň a mesiac úmrtia.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°36'37.5'' E17°02'30.2''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Emil Radocha

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2016
Umístění: Borský Svätý Jur, SNP, cintorín, ľavá strana, č. hrobu 160
Nápis:
TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVA
RODINA
RADOCHOVA
EMIL
*13.9.1932 †14.11.1956
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Vašíček

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2016
Umístění: Borský Svätý Jur, SNP, cintorín, ľavá časť, hrob č. 162
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
RODINA
VAŠÍČKOVA
JÁN
*31.V.1933
†15.X.1956
TRAGICKY ZAHYNUL.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás