Veľký Meder

Pomník Štefan I

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2010
Umístění: Veľký Meder, sv. Štefana, parčík
Nápis:
SANCTUS STEPHANUS REX
Poznámka:

Štefan I sa narodil okolo roku 979 ako Vajk, zomrel 15.8.1038. Meno Štefan dostal až po prijatí kresťanstva. O nástupníctvo po otcovi, uhorskom veľkokniežati Gejzovi musel bojovať s Kopáňom, ktorého porazil okolo roku 1000. Následne vpadol do Sedmohradska a pripojil ho k svojmu územiu. Boje na juhovýchode využil poľský Piastovec Boleslav Chrabrý a do roku 1018 ovládol značnú časť Slovenska. Štefan musel bojovať aj proti Bavorom a Bulharom. Na Vianoce roku 1000 pápež povolil korunováciu Štefana za kráľa.
(zdroj: https://www.zsphorova.sk/dejepis/uhorsko/stefan1.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Lajos Kazinczy

Autor: Ladislav Barabás, 22.06.2015
Umístění: Veľký Meder, sv. Štefana, kaplnka na cintoríne
Nápis:
A 14. ARADI VÉRTANÚ, KAZINCZY LAJOS (1820 -1849) EMLÉKÉRE,
AKI 1849. MÁJUS 23. - 1849. JÚNIUS 2. KÖZÖTT NAGYMEGYERRŐL
IRÁNYITOTTA A 8. HADTEST ALSÓ-CSALLÓKÖZ HADMŰVELETEIT.

NAGYMEGYER, 2012. OKTÓBER 6.
A CSEMADOK NAGYMEGYERI ALAPSZERVEZETE
Poznámka:

Lajos Kazinczy bol dôstojník maďarskej armády v rokoch 1848-49, ktorý z Veľkého Medera riadil vojenské operácie na dolnom Žitnom ostrove. Po porážke od ruskej armády bol v Arade popravený spolu s ďalšími dôstojníkmi maďarskej armády.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás