Valašské Klobouky

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Valašské Klobouky, místní osada Smolina, u kaple, vedle Božích muk
Nápis:
PAMÁTCE
KAPITÁNA
JOSEFA VALČÍKA
2.11.1914 - 18.6.1942
ČLENA
PARAŠUTISTICKÉ
SKUPINY-SILVER-A
ÚČASTNÍKA ATENTÁTU
NA R.HEYDRICHA

PAMÁTCE OBĚTEM NACISTICKÉ OKUPACE
JAN VALČÍK * 24.10.1880
VERONIKA VALČÍKOVÁ * 10.11.1888
ANTONÍN VALČÍK * 24.3.1919
LUDMILA VALČÍKOVÁ * 26.4.1923
JAN BEŇO * 6.2.1908
TEREZIE BEŇOVÁ * 5.1.1912
EMIL VALČÍK * 18.9.1909
ANNA VALČÍKOVÁ * 11.1.1911

ZEMŘELI V MAUTHAUSENU 24.10.1942

MUSELI PADNOUT PROTOŽE NEZRADILI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-22271
Pomník přidal: Lenka Šimčíková