Valašské Klobouky

Dlouhá, Hřbitovní, Masarykovo náměstí, Nádražní, Smetanova, Soukenická, nezařazeno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Valašské Klobouky, místní osada Smolina, u kaple, vedle Božích muk
Nápis:
PAMÁTCE
KAPITÁNA
JOSEFA VALČÍKA
2.11.1914 - 18.6.1942
ČLENA
PARAŠUTISTICKÉ
SKUPINY-SILVER-A
ÚČASTNÍKA ATENTÁTU
NA R.HEYDRICHA

PAMÁTCE OBĚTEM NACISTICKÉ OKUPACE
JAN VALČÍK * 24.10.1880
VERONIKA VALČÍKOVÁ * 10.11.1888
ANTONÍN VALČÍK * 24.3.1919
LUDMILA VALČÍKOVÁ * 26.4.1923
JAN BEŇO * 6.2.1908
TEREZIE BEŇOVÁ * 5.1.1912
EMIL VALČÍK * 18.9.1909
ANNA VALČÍKOVÁ * 11.1.1911

ZEMŘELI V MAUTHAUSENU 24.10.1942

MUSELI PADNOUT PROTOŽE NEZRADILI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-22271
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Josef Alois Balejka

Autor: Ing. František Jedlička, 01.08.2017
Umístění: Valašské Klobouky, Dlouhá, před základní školou v parku
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Josef Alois Balejka, nar. 4.3.1914 Valašské Klobouky, odveden jako četař letectva, osobní číslo RAF/788184. Zařazen jako pilot 311. Sqdn, štábní rotmistr. Po válce odešel v r. 1946 do Velké Británie. Do vlasti se vrátil po roce 1989. Byl rehabilitován a povýšen na plukovníka. Zemřel ve Valašských Kloboukách 7.7.2004.
http://www.valasskeklobouky.cz/letci-balejkovi-byla-ve-valasskych-kloboukach-odhalena-socha/d-462883 ; http://forum.valka.cz/topic/view/24108/Balejka-Josef ; https://www.myjsmetonevzdali.cz/pametnici/balejka-josef/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Valašské Klobouky, Hřbitovní, hřbitov, v blízkosti pietní síně
Nápis:
ZDE LEŽÍ OBĚTI
NACISTICKÉ ZVŮLE
Z BŘEZINY 22.4.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-37515
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hrob Miroslav Valach

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Valašské Klobouky, Hřbitovní, na hřbitově
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
MAJOR MIROSLAV VALACH
* 25.10.1927 † 22.8.1955 V KOREJI

ODPOČÍVEJ VE SVÉ VLASTI
KTEROU JSI TAK MILOVAL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-39916
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kenotaf Ferdinand Rychlovský

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Valašské Klobouky, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
FERDINANDA
RYCHLOVSKÉHO
UMUČENÉHO
V KONCENTRAČNÍM TÁBORU
MAUTHAUSENU
V PROSINCI 1941

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-39917
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kenotaf Ladislav Matyáš

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Valašské Klobouky, Hřbitovní, na hřbitově
Nápis:
V UPOMÍNKU:
LADISLAV MATYÁŠ
27.2.1900

POPRAVEN OKUPANTY V BRNĚ 7.10.1941

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-39918
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem komunismu

Autor: Lenka Šimíčková, 30.06.2013
Umístění: Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí, před budovou Městského informačního centra
Nápis:
OBĚTEM NÁSILÍ 1948 - 1989

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-37518
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník československé vzájemnosti

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí, u budovy městského informačního centra, vedle autobusové zastávky
Nápis:
TOMÁŠ
GARRIGUE
MASARYK

MILAN
RASTISLAV
ŠTEFÁNIK

PAMÁTNÍK ČESKOSLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

1933 2006

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-37516
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Bohumil Kovalčík

Autor: Lenka Šimčíková, 07.12.2013
Umístění: Valašské Klobouky, Nádražní, budova nádraží, nástupiště č. 1
Nápis:
V DOBĚ POROBY NÁRODA
ROKU 1941, BYL POPRAVEN
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC
BOHUMIL
KOVALČÍK

ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-37519
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.06.2013
Umístění: Valašské Klobouky, Smetanova, na kostele, u bočního vchodu
Nápis:
ZA SVĚTOVÉ VÁLKY 1914- 1918 Z VAL. KLOBOUK
ŽIVOTY SVÉ OBĚTOVALI:

BABUŠÍK KAREL
BAČÍK JAN
BAŘINKA KAREL
ČECH JOSEF
ELIÁŠ JAN
FOJT JAROSLAV
FOJTÍK FRANT.
FOJTÍK JAN
FUČEK KAREL
FŮSEK JAN
FŮSEK JOSEF
GARAJA JOSEF
GENSEREK BEDŘ.
HORALÍK BOHUMÍR
KARPÍŠEK JOSEF
KAŠPÁREK VIKTOR
KOUKAL FRANT.
KOVALČÍK FRANT.
LUCKÝ FRANT.
MAŇAS BOHUMIL
MARUŠNÍK JOSEF
MATYÁŠ JOSEF
MATYÁŠ KAREL
NEDAVAŠKA FRANT.
PEHCANEC JAN
PECHANEC JOSEF
PETRŮJ JOSEF
PLECHA KAREL
PŠENČÍK ANT.
RITTER SLÁČÍK FRANT.
SOUSEDÍK JAN
ŠERÝ JOSEF
ŠERÝ KAREL
ŠILD JAN
ŠIMONÍK KAREL
ŠIMONÍK TOB.
ŠŤAASTNÝ FRANT.
ŠUCHMA LUDVÍK
ŠVAACH ADOLF
ŠVACH ANT.
ŠVACH JAN
ŠVACH STAN.
TKÁČ ANT.
TOMÁŠTÍK KAREL
TRČKA JOSEF
TŘETINA FRANT.
UNZEITIG ALBERT
VAŇATKA JOSEF
VAŇATKA KAREL
VÍTEK ANT.
VRABLEC FRANT.
ZŮBEK JAN
ZŮBEK KAREL
ŽILÁK KAREL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7209-37514
Pomník přidal: Lenka Šimčíková