Dobkovice

Ústecká, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Milan Rosenkranc, archiv
Umístění: Dobkovice
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

DOBKOVICE = německy Topkowitz
pomník zničený po roce 1945

další foto v příloze - současný stav místa


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°42'38.23'' E14°11'38.98''
Pomník přidal: Milan Rosenkranc
Doplnění informací: Václav Hájek

Pomník osvobození obce

Autor: Arno Glaser, 13.11.2014
Umístění: Dobkovice, na návsi obce, u hasičské zbrojnice
Nápis:
9.V.
1945
PRAVDA
VÍTĚZÍ
Z VDĚČNOSTI VŠEM,
KTEŘÍ SE ZASLOUŽILI
O NAŠE
OSVOBOZENÍ.
K.S.Č. DOBKOVICE
Poznámka:

jedná se původně o památník padlým v 1. světové válce, který byl zbaven desky a reliéfů a přemístěn.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Čavril Ivanovič Andronov

Autor: Arno Glaser, 30.11.2014
Umístění: Dobkovice, Hřbitov.
Nápis:
ANDRONOV ČAVRIL
IVANOVIČ
1902 - 2.3.1945
SMOLENSKÁ OBLAST
POŠTA PEREDAL
VESNICE KABELEVA
PADL V HRDINÉM BOJI
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

Nezjištěno zda se jedná o zajatce či nuceně nasazeného. Křestní jméno Čavril bude patrně zkomoleno z ruského Gavril, v této oblasti se nacházeli zajatci francouzští a britští, tudíž mohlo dojít fonetickému přepisu jména.

Jmenovaný se údajně zabil při pádu v kamenolomu, který se shodou okolností nachází nad místem původního památníku obětem I. sv. války.
(zdroj: Václav Hájek ml. )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00068
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Friedrich Wagner

Autor: Arno Glaser, 25.04.2016
Umístění: Dobkovice, hřbitov
Nápis:
FRIEDRICH WAGNER
31.7.1893 3.6.1941
Poznámka:

Veterán 1. světové války. V roce 1915 sloužil jako pěšák u pěšího pluku č. 42, 3. setnina.
(zdroj: VHÚ, Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob František Chyba

Autor: Arno Glaser, 25.04.2016
Umístění: Dobkovice, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK CHYBA
*29.9.1884 +31.5.1962
Poznámka:

Chyba František: *29.9.1884 Světnov. RU armáda: Gefr., LstIR. Nr. 12. Zajetí: 6.3.1915, Gorlice. Přihlášení do legií: Bachmutský UVN. Zařazení do legie: 4.6.1917. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar: zál. prapor, poslední: 2. stř. pluk. První hodnost vojín, poslední svobodník. Konec v legiích: 2.8.1920.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Gustav Dix - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 25.04.2016
Umístění: Dobkovice, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Dix Gustav: *1892 Dobkovice. Sloužil jako vojín v zajateckém táboře Terezín. Zemřel 4.9.1915 v posádkové nemocnici č. 13 na krvácení do mozku. 7.9.1915 pohřben na zdejším hřbitově. Hrob dnes již nelze lokalizovat.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Michal Štefík

Autor: Arno Glaser, 25.04.2016
Umístění: Dobkovice, hřbitov
Nápis:
MICHAL
ŠTEFÍK
*1887 +1958
Poznámka:

Štefík Michal: veterán 1. světové války. *1887, domovská obec Fačkov, okr. Trenčín. Verlustliste Nr. 312 z 11.11.1915 ho uvádí: ErsRes., k. k. LIR. Nr. 9, 2. ErsKomp. A pobyt v zajateckém táboře Petropavlovsk, Rusko.
(zdroj Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Václav Mottl

Autor: Arno Glaser, 25.04.2016
Umístění: Dobkovice, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV MOTTL
*11.9.1887 +22.4.1960
Poznámka:

Mottl Václav: veterán 1. světové války. Verlustliste Nr. 432 z 17.6.1916 ho vede: LstInft., k. k. LIR. Nr. 7, zajatecký tábor Rusko.
(zdroj: Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Heinrich Herlitze - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 25.04.2016
Umístění: Dobkovice, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Herlitze Heinrich: *1874, Inft., k. k. LstEtappB. Nr. 67, 1. Komp. +19.11.1915 ResSpit. Brüx (Most), na urémii. Převezen a pohřben na zdejším hřbitově. Nelokalizováno. (zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Ernst Pechanz - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 25.04.2016
Umístění: Dobkovice, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Pechanz Ernst: *1882, příslušný Dobkovice. Zugsf., IR. Nr. 42. +13.4.1916 nemocnice Ústí, TBC. Pohřben na zdejším hřbitově. VHÚ uvádí hřbitov Kartitz (Choratice), jedná se o však tentýž. Nelokalizováno.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser