Topoľčany

Pomník Obetiam fašizmu

Autor: Ladislav Barabás, 12.12.2015
Umístění: Topoľčany, Čsl. armády 28, pred Tribečskou knižnicou
Nápis:
V TOMTO DOME SÍDLILO OD SEPTEMBRA 1944 DO KONCA MARCA 1945 GESTAPO
NEĽUDSKÝ FAŠIZMUS TÝRAL MEDZI TÝMITO MÚRAMI RUKAMI
GESTAPÁCKYCH VRAHOV STOVKY ŽIEN A MUŽOV, KTORÍ PROTI NEMU BOJOVALI.
V TEJTO BUDOVE BOLI GESTAPOM UMUČENÍ:
JOZEF BUJNA KOVARCE, JÁN HOLÁK KLÍŽ. HRADIŠTE, RUDOLF KOŠOVAN PRESEĽANY, VOJTECH HREŇÁK, VOJTECH LUCKÝ, JOZEF NEMEC, JÁN ŠPÁNIK, MILOŠ ZÁVODNÝ A NEZNÁMY NEMECKÝ ANTIFAŠISTA.
NECH TENTO PAMÄTNÍK PRIPOMÍNA, ŽE SLOBODA A SOCIALIZMUS V NAŠEJ VASTI SA ZRODILI
Z UTRPENIA, KRVI A SPOLOČNÉHO BOJA NAŠÍCH A SOVIETSKÝCH SYNOV A DCÉR.
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás