Bratislava

Hrob Branislav Manica

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor V, chodník 30, hrob č. 1594
Nápis:
GEN. BRANISLAV MANICA
Poznámka:

Vladimír Branislav Manica (27.2.1894 Tisovec - 14.7.1980 Martin, poch v Bratislave) podplukovník pechoty, veliteľ Civilnej protileteckej obrany, prvý zástupca veliteľa Hlavného štábu partizánskych oddielov. V r. 1914 sa prezentoval v 16. honv. pl. v Banskej Bystrici, v r. 1915 odišiel na ruský front, v r. 1916 padol do rus. zajatia, v r. 1917 vstúpil do čs. légií, kde bol zaradený do 7. čs. strel. pl. "Tatranského", v r. 1918 sa zúčastnil bojov proti boľševikom v Zabajkalsku. Do vlasti sa vrátil 14.9.1920. Po návrate zostal v čs. armáde ako dôstojník z povolania. Po vzniku SR bol povolaný do činnej služby, v r. 1942 bol povýšený na pplk. pech. Od 24.8. do 30.12.1942 sa zúčastnil ťaženia slov armády proti ZSSR. Po vypuknutí SNP pôsobil ako referent pre veci part. na Veliteľstve 1. čs. armády. V septembri 1944 sa zúčastnil rokovania Rady na obranu Slovenska. Po potlačení povstania pôsobil v horách a spolupracoval s viacerými part. oddielmi a brigádami na strednom Slovensku. Od apríla 1945 sa stal v Poprade príslušníkom 1. čs. arm. zboru v ZSSR a po oslobodení bol dôstojníkom čs. armády. 1.4.1948 bol povýšený na brig, gen. V roku 1952 bol nespravodlivo obvinený a zbavený funkcií. Na sklonku života žil v Martine. Vyznamenania: Čs. voj. kríž 1918, Rad "Sokol" s mečmi, Čs. rev. medaila, Spojenecká medaila Víťazstvo, Čs. medaila Za zásluhy 2. st., Rad SNP I. tr., juhosl. Orden partizanske zvezde, poľ. Krzyz Partyzanski, Rad červenej hviezdy, sov. Orden Otečestvennoj vojny 2. st., Rad Víťazného februára, Zaslúžilý bojovník proti fašizmu
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'37.9'' E17°2'39''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Emil Botka

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor IV, chodník 4, hrob č.395
Nápis:
PPLK. EMIL BOTKA
*18.XI.1908 †20.III.1970

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'40.1'' E17°2'35.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Smutný

Autor: Ladislav Barabás, 14.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín Lamač, sektor 1, hrob č. 58
Nápis:
JÚLIUS SMUTNÝ
PPLK. LETECTVA
1894 1979
Poznámka:

Július Smutný (28.8.1894 Lučenec - 11.6.1979 Bratislava) podplukovník letectva Vzdušných zbraní, veliteľ vzdušných zbraní a Vzdušného úradu. V roku 1916 bol povýšený na dôstojníka čakateľa a odišiel na ruský front. V apríli 1917 bol preložený k letectvu a odišiel na taliansky front, kde pôsobil ako let. pozorovateľ a pilot. V sept. 1919 sa prihlásil do činnej služby v čs. armáde, kde pôsobil na rozličných pozíciách. Po vzniku SR nastúpil do slov. armády, kde bol povýšený na mjr. del. Už v marci 1939 sa zúčastnil maďarsko-slovenského konfliktu na východe Slovenska, koncom r. 1939 bol premiestnený k vzdušným zbraniam a 1.1.1940 bol povýšený na pplk. So svojim plukom sa zúčastnil vojny proti Poľsku. Koncom júna 1941 odišiel s Arm. sk. na východný front, odkiaľ odišiel v roku 1943. Po odzbrojení Vsl. armády Nemcami sa stal šéfom Ústrednej evakuačnej komisie v Prešove, Poprade a Ružomberku. Po prechode frontu bol krátko zaistený čs. orgánmi, v sept. 1945 bol prepustený na slobodu. V októbri 1945 bol prijatý do čs. armády, po nástupe komunistov bol v roku 1948 poslaný do zálohy. Vyznamenania: Pam. medaila Za obranu Slovenska Javorina - Orava, Za hrdinstvo 3. st.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Andrej Bagar

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník D, hrob č. 116
Nápis:
NÁRODNÝ UMELEC
ANDREJ BAGAR
29.10.1900 - 31.7.1966

ZASLÚŽILÝ ČLEN KSČ - ČLEN ČINOHRY SND
PROFESOR VŠMU - PREDSEDA ZSDU
Poznámka:

Andrej Bagar (29.10.1900 Trenčianske Teplice - 31.7.1966 Bratislava) herec, režisér, divadelný pedagóg, verejný činiteľ, národný umelec. Za aktívny odpor proti fašizmu v apríli 1939 zatknutý, do októbra 1940 väznený. Počas SNP zakladateľ a vedúci Frontového divadla, ktoré uskutočnilo okolo 50 predstavení a umelecko-agitačnou formou posilňovalo bojového a revolučného ducha povstalcov. Po ústupe SNP do hôr politický komisár 2. skupiny oddielu mjr. Petrova v spojených pertizánskych brigádach Smrť fašizmu. Riadil stranícku prácu v part. oddieloch aj na časti okupovaného územia stredného Slovenska. Vyznamenania: Čs. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Rad republiky, Rad práce
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Klokoč

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VI, hrob č. 25
Nápis:
RODINA
KLOKOČOVÁ
ONDREJ 1911 - 1975
Poznámka:

Ondrej Klokoč (17.8.1911 Hačava - 26.3.1975 Bratislava) jeden z hlavných organizátovov ilegálneho protifašistického hnutia a ozbrojeného boja v Gemeri. Počas SNP bol predseda OV KSS a RNV v Hnúšti, člen povstaleckej SNR. V rokoch 1968-75 bol predseda Slovenskej národnej rady. Vyznamenania: Rad SNP I tr., Rad práce, sov. Rad veľkej vlasteneckej vojny, Rad republiky
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Gregor

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník E, hrob č. 131
Nápis:
ZASLÚŽILÝ UMELEC
MARTIN GREGOR
14.II.1906 - 26.6.1982
Poznámka:

Martin Gregor, pôv. Marcel Guttmann (14.11.1906 Trnava - 29.6.1982 Bratislava) slovenský herec. V rokoch 1932 - 40 bol členom Činohry Slovenského národného divadla. V roku 1940 ho pre jeho židovský pôvod prepustili, viackrát bol zatknutý, no vždy ho pustili. Po potlačení SNP v septembri 1944 boli Židia odvlečení do koncentračných táborov, Martin Gregor sa postupne dostal do štyroch koncentračných táborov: Osvienčim, Rydultow, Mauthausen a Gusen. Po skončení vojny bol v rokoch 1948-52 riaditeľom, v rokoch 1967-70 šéfom činohry. Pre svoje postoje bol šikanovaný aj zo strany komunistického režimu.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Daniel Okáli

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník A, hrob č. 20
Nápis:
DANIEL OKÁLI
1903 - 1987
Poznámka:

Daniel Okáli (9.3.1903 Liptovský Mikuláš - 23.11.1987 Bratislava) básnik, prozaik, kritik, publicista a verejný činiteľ. Cez druhú svetovú vojnu sa zapojil do ilegálnej činnosti (1940 väznený v Ilave), od roku 1945 vykonával významné štátne funkcie. V roku 1946 účastník Mierovej konferencie v Paríži. V roku 1951 obvinený z buržoázneho nacionalizmu, v roku 1954 odsúdený na 18 rokov straty slobody (väznený v Prahe-Ruzyni, Leopoldove, Prahe-Pankráci a vo Valdiciach). Prepustený bol v roku 1960, rehabilitovaný v roku 1963.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudo Moric

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník B, hrob č. 55
Nápis:
PhDr. RUDO MORIC
1921 - 1985
národný umelec
nositeľ Radu práce
Poznámka:

Rudo Moric (27.3.1921 Sučany - 26.11.1985 Bratislava) spisovateľ, národný umelec. V rokoch 1943-44 vykonával prezenčnú vojenskú službu v Martine, po vypuknutí SNP príslušník 1. čs. armády na Slovensku, v ktorou sa zúčastnil bojov pri Strečne a Vrútkach, ranený, v novembri 1944 zajatý, internovaný v nem. zajateckých táboroch Kaisersteinbruck, Krems an Donau a St. Georgen v Rakúsku, 1946-48 osvetový dôstojník, redaktor Obrany ľudu. Vyznamenania: Zaslúžilý bojovník proti fašizmu I.st., Rad práce
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Valentín Matrka

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín Lamač
Nápis:
VALENTÍN MATRKA
1907 - 1980
Poznámka:

Valentín Matrka strávil ako politický väzeň 9 rokov v komunistických väzniciach. Jeho previnením bolo členstvo v Demokratickej strane. Pamätnú tabuľu má na Vrančovičovej ulici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Bacílek

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2010
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor III, chodník 1, hrob č. 50
Nápis:
RODINA
BACÍLKOVA

KAROL 1896 - 1974
Poznámka:

Karol Bacílek (12.10.1896 Choťánky - 19.3.1974 Bratislava) komunistický politik a štátnik, robotník. Ako vojak rak.-uh. armády rozvíjal soc. agitáciu a antimilitaristickú propagandu. V r. 1918 na talianskom fronte zaradený do trestnej roty a odsúdený na dvaapolročné väzenie. Po návrate v roku 1919 vstúpil do Čs. soc. dem. strany. Spoluzakladateľ MO KSČ vo Vrútkach a jej predseda. Bol 16-krát súdne trestaný v súhrnnej výmere 5 a pol roka. V rokoch 1930-31 študoval na Medzinárodnej leninskej škole v Moskve. Angažoval sa pri rozpracovávaní línie boja na obranu republiky a demokracie pred fašizmom. V máji 1939 emigroval do ZSSR, v decembri 1940 sa vrátil na Slovensko, kde mal zabezpečiť prechod k národnooslobodzovaciemu boju, úlohu však nesplnil. Po návrate do Moskvy slúžil v jednotkách protileteckej obrany. Začiatkom roku 1943 pracoval medzi zajatými príslušníkmi slovenskej armády v zajateckom tábore. V apríli-júli 1943 absolvoval paradesantný a rádiotechnický výcvik a bol vysadený za frontom v Poľsku, odkiaľ prešiel na Slovensko. Zabezpečiť mal spojenie medzi vedením KSS a moskovským vedením KSČ. V polovici augusta 1944 bol politický komisár v Žingorovom part. oddiele, neskôr v 2. čs. part. brigáde M. R. Štefánika. Počas SNP pracoval na sekretaráte KSS. Po zatlačení SNP do hôr politický komisár, od 15.11.1944 spravodajský dôstojník part. zväzku Chruščov. Po oslobodení pracoval v straníckych funkciách. Veľa škody spôsobili vykonštruované procesy v čase, keď bol ministrom národnej bezpečnosti. Spoluorganizoval proces s tzv. burž. nacionalistami, ktorý postihol stovky účastníkov SNP, vojakov, partizánov a politických činiteľov. Po zjazde KSČ zbavený všetkých funkcií. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Čs. voj. medaila Za zásluhy I. st., Čs. voj. kríž, Rad K. Gottwalda, Rad KĽDR, VDR a Kambodže.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás