Trnava

A. Kubinu, Halenárska, Hlavná, Hollého, Hviezdoslavova, Jána Hollého, Náměstí SNP, Námestie SNP, Nitrianska, Pekárska, Pri kalvárii, Pútnická, Radlinského, Staničná, Terézie Vansovej, Trojičné námestie, Univerzitné námestie

Hrob Ferencz Grunner

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.05.2019
Umístění: Trnava, Nitrianska, vojenský cintorín
Nápis:
GRUNNER
FERENCZ
cs áskin Örmester
*1867 †1906.
Poznámka:

hrob vojáka, na náhrobku v hodnosti maďarské královské armády, tj. Örmester - Rotný


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Štefan Horváth

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.05.2019
Umístění: Trnava, Nitrianska, vojenský cintorín
Nápis:
ŠTEFAN
HORVÁTH
k.u.k. feldvebel
geboren 1824
gestorben im 24 april
1898

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Josef Cipro

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.05.2019
Umístění: Trnava, Nitrianska, vojenský cintorín
Nápis:
JOSEF CIPRO
C S PRAPORČÍK
NAR. 1881 ZEMŘ. 1938

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Josef Kukla

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.05.2019
Umístění: Trnava, Nitrianska, vojenský cintorín
Nápis:
JOSEF KUKLA
em. k.u.k. Kapellmeister
der Invaliden­Kapelle
geb. den 18. August 1825
gest. den 25. Mai 1890.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Alexander Floriš

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.05.2019
Umístění: Trnava, Nitrianska, vojenský cintorín
Nápis:
Katerina Florišová
manželka čsl. rotm.

ALEXANDER FLORIŠ
*24. január. 1884. †1. apr. 1945.
Poznámka:

hrob příslušníka praporčického sboru v hodnosti rotmistra


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Jozsef Semenyuk

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.05.2019
Umístění: Trnava, Nitrianska, zvyšky vojenského cintorína, vpravo obvodovej zdi
Nápis:
Jozsef
Semenyuk
zomr. 1918 Okt.10
vek jeho 36 r.
Poznámka:

Hrob vojáka, tj. první hrob ze tří stojících hrobů, pravděpodobně původem z území Bukoviny, které bylo v letech 1775-1918 součástí Rakouské monarchie, v současnosti je rozdělené mezi Rumunsko a Ukrajinu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Michal Semenyuk

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.05.2019
Umístění: Trnava, Nitrianska, zvyšky vojenského cintorína, vpravo obvodovej zdi
Nápis:
Michal
Semenyuk
zomr. 1918 Okt.10
vek jeho 35 r.
Poznámka:

hrob vojáka, tj. poslední ze tří stojích hrobů


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Jarolím Marko

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.05.2019
Umístění: Trnava, Nitrianska, vojenský cintorín
Nápis:
JAROLÍM
MARKO
*25.3.1906 †23.4.1945
V KONCENTRAČNOM TÁBORE
NÁSLEDKOM VOJNOVÝCH ÚTRAP.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pamätná tabuľa Ľudovít Veľký

Autor: Ladislav Barabás, 27.08.2009
Umístění: Trnava, Pekárska, budova pošty
Nápis:
NA TOMTO MIESTE STÁLA
KRÁĽOVSKÁ KÚRIA KDE DŇA
10: SEPTEMBRA 1382 ZOMREL
KRÁĽ ĽUDOVÍT I. (VEĽKÝ)
VENUJE MESTO SZOMBATHELY
SZOMBATHELY VÁROS AJANDÉKA
1998.
Poznámka:

Ľudovít I. alebo Ľudovít Veľký z Anjou (5.3.1326 Visegrád – 10.9.1382 Trnava) bol od roku 1342 uhorský a od roku 1370 poľský kráľ. Počiatok jeho vlády bol v znamení vojen s Benátkami o Dalmáciu a Dubrovník, ktoré získal v roku 1358. V rokoch 1348-1350 viedol vojnu o Neapolsko, ktoré dobyl, ale po vypuknutí morovej epidémie musel ustúpiť. Dočasne si podrobil aj Valašsko, Bosnu, Srbsko a Bulharsko, kde potlačil sektu bogomilov. Na počesť svojej korunovácie podnikol krížovú výpravu proti Litovcom a dobyl Červenú Rus, ktorú pripojil k Uhorsku. V roku 1374 začal vojenskú výpravu proti Turkom a podarilo sa mu zvíťaziť nad sultánom Muratom I. Zomrel v roku 1382 v Trnave.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Zdenka Schelingová

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2022
Umístění: Trnava, Pri kalvárii, kalvária
Nápis:
Na Starom cintoríne v Trnave
v rokoch 1955 – 1979
bolo prvé miesto odpočinku
blahoslavenej Zdenky Schelingovej
milosrdnej sestry sv. Kríža
*24.12.1916 v Krivej na Orave
+31.7.1955 v Trnave,
blahorečenej 14.9.2003
Svätým Otcom Jánom Pavlom II.
pri jeho 3. návšteve Slovenska
Poznámka:

obeť komunistického režimu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás