Trnava

Hrob Dezider Kalina

Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2013
Umístění: Trnava, Terézie Vansovej, na cintoríne, za kaplnkou oproti strednému vchodu
Nápis:
MULTIS ILLE BONIS
FLEBILIS OCCIDIT.
HORACIUS.

DEZIDER KALINA
GENERALMAJOR
*7.II.1908 †31.VII.1954
R. I. P.
Poznámka:

Kišš-Kalina Dezider (Kišš je pôv. priezvisko) – V roku 1935 absolvoval štúdium na Teol. fak. KU v Prahe, od r. 1935 dôstojník-vojenský kurát, 1943-44 zástupca prednostu personálneho odd. od apríla 1944 aj prednosta informačnej kancelárie Ministerstva nár. obrany v Bratislave, po r. 1945 v hodnosti plk. pôsobil v rozličných vojenských funkciách v Bratislave, Trenčíne a Žiline, 1950 gen. mjr., 1950 z armády prepustený z ideologických dôvodov.
Organizátor ilegálneho protifašistického hnutia. Jeden zo štyroch podplukovníkov (okrem neho J. Golian, M. Vesel a M.Ferjenčík), ktorý v priebehu roku 1943 získal prominentné postavenie v odboji v armáde, v skupine mal na starosti spojenie s emigrantskou vládou v Londýne. Po začatí SNP so skupinou vojakov odišiel na povstalecké územie, od 1.9.1944 veliteľ 1. pešieho pluku 1. obrannej oblasti, od 15.9. prednosta 1. odd. Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. V príprave SNP patril k tým vyšším dôstojníkom, ktorí mali najbližšie ku komunistom, v povstaleckej B. Bystrici medzi prvými vstúpil do KSS.
R. 1945 vyznamenaný Čs. vojnovým krížom 1939 a Za zásluhy 1. st.
Zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin, 1989.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'55.7'' E17°34'33.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby vojakov Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2013
Umístění: Trnava, Terézie Vansovej, pár metrov od ľavého vchodu do cintorína
Nápis:
КРАСНОАРМЕЕЦ
КОЗЛЕНКО
ИВАН
ФЕДОРОВИЧ
РОЖДЕНИЯ 1907 года
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
МОСТОВСКОИ Р -Н,
СТ.БИСЛИНЕЕВСКАЯ,
ПОГИБ, ПРИ, ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ
9 ИЮНЯ 1945 г.

ВС-НТ ЕРЙII ГРИГОРИЙ
АНТОНОВИЧ
РОЖДЕИЯ 1921 г. КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЛУЙСКОГО Р-НА
ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИЙ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
17 го ИЮИЯ 1945 года.

ИНЖИНЕР -
ИСПЫТАТЕЛЬ
НИКОЛАЙ
МИХАИЛОВИЧ
АНДРЕЕВ
РОЖДЕНИЯ 1912 ГОДА
ГОРОД МОСКВА
ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИЙ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
5 ИЮЛЯ 1945 года.
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'52.1'' E17°34'29.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Monček

Autor: Ladislav Barabás, 19.07.2016
Umístění: Trnava, Terézie Vansovej, cintorín, ľavý predný roh
Nápis:
IVAN MONČEK
*13.3.1946 †23.6.1967
S LÁSKOU SPOMÍNAME
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás