Česká Lípa

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.08.2013
Umístění: Česká Lípa, náměstí Osvobození
Nápis:
na 10 šedých pylonech zleva:
ARRAS
ZBOROV
DOSS ALTO

15.3.1939 - 9.5.1945

BITVA O ANGLII

TEREZÍN
LIDICE
LEŽÁKY

TOBRUK
DUNKERQUE

KYJEV
SOKOLOVO
BÍLÁ CERKEV

SLOVENSKO

DUKLA

KVĚTEN 1945

25.2.1948 - 17.11.1989

Na pylonu z červeného kamene v popředí:
ČS. OBEC
LEGIONÁŘSKÁ
Tento památník postavili
občané Českolipska
legionářům, kteří
bojovali v letech
1. a 2. světové války.
V těžkých bojích zvítězili
a vybojovali svobodu
svému národu.
Ať se památník
stane symbolem
vlastenectví
pro naše
budoucí
generace.

Čest
Vaší památce.

28. října 1998
Poznámka:

Nápis na mosazné tabulce na pylonu nalevo:
NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ
Moderní historie náměstí je spjata s přesunem pomníku Rudoarmějce v roce 1982 z parčíku u Ploučnice, kde měla vzniknout komunikace. Vedle pomníku z roku 1948 sem byly umístěny pylony a nápisy s údaji o bitvách čs. armádního sboru na východní frontě. Po listopadu 1989 se uvažovalo o dalším osudu těchto míst.
Pomník sovětského vojáka byl přesunut na hřbitov a tento prostor byl nově revitalizován. Na pylony byly umístěny desky, které v heslech připomínají celou národně osvobozeneckou historii naší země a to od bojů legionářů v Rusku, Francii a Itálii přes bitvu o Anglii za druhé světové války a boje čs. armádního sboru v Sovětském svazu. Válečná historie je prostoupena body národního utrpení: 15. březen 1939, Lidice a Ležáky a z dějin poválečných též období od roku 1948 do listopadu 1989. Body osvobozenecké historie prostupují události domácího odporu a to slovenské národní povstání, květen 1945 a 17. listopad 1989.
V roce 1998 byl pomník doplněn o zvláštní pamětní pylon
věnovaný legionářům Českolipska.
Pomník instalovaný původně v roce 1982, upravený v roce 1991. Zahrnuje pylony s nápisy obsahujícími údaje z historie národního boje za svobodu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5101-08231
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Lidickým ženám

Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2020
Umístění: Česká Lípa, náměstí Osvobození 297/1, zeď Vlastivědného muzea a galerie
Nápis:
PO LETECH VĚZNĚNÍ V NACISTICKÉM KONCENTRAČNÍM
TÁBOŘE RAVENSBRÜCK A NÁSLEDUJÍCÍM POCHODU SMRTI,
DOŠLY PĚŠKY Z NĚMECKA A PŘESPALY
ZDE DNE 22. KVĚTNA 1945, POPRVÉ VE SVOBODNÉ VLASTI
TYTO LIDICKÉ ŽENY:
ANNA HRONÍKOVÁ
MILOSLAVA HRONÍKOVÁ
ANNA KOHLÍČKOVÁ
MARIE KOHLÍČKOVÁ
MARIE ZELENKOVÁ
Český svaz bojovníků za svobodu v České Lípě
Československá obec legionářská - jednota Česká Lípa
23. června 2012
Poznámka:

V sobotu 23. 6. 2012 se na náměstí Osvobození v České Lípě konalo slavnostní odhalení desky na památku lidickým ženám, která byla umístěna na budovu Vlastivědného muzea. Deska symbolizuje upomínku lidických žen, které došly pěšky z ženského pracovního tábora Ravensbrück do Nového Boru, kde pocítily první přívětivé přijetí od československých vojáků, podplukovník Sekáč jim zajistil veškerou pomoc a po dlouhé době i nocleh pod střechou. Tak ukončily svoji pouť dlouhou, více jak 400 km a přespaly poprvé v osvobozené vlasti v České Lípě právě v prostorách tehdejšího kláštera. Zde byla deska umístěna s laskavou podporou ing. Zdeňka Vitáčka, ředitele muzea, a místostarosty Jiřího Kočandrleho.
(zdroj: http://www.lidice.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf