Česká Lípa

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.08.2013
Umístění: Česká Lípa, náměstí Osvobození
Nápis:
na 10 šedých pylonech zleva:
ARRAS
ZBOROV
DOSS ALTO

15.3.1939 - 9.5.1945

BITVA O ANGLII

TEREZÍN
LIDICE
LEŽÁKY

TOBRUK
DUNKERQUE

KYJEV
SOKOLOVO
BÍLÁ CERKEV

SLOVENSKO

DUKLA

KVĚTEN 1945

25.2.1948 - 17.11.1989

Na pylonu z červeného kamene v popředí:
ČS. OBEC
LEGIONÁŘSKÁ
Tento památník postavili
občané Českolipska
legionářům, kteří
bojovali v letech
1. a 2. světové války.
V těžkých bojích zvítězili
a vybojovali svobodu
svému národu.
Ať se památník
stane symbolem
vlastenectví
pro naše
budoucí
generace.

Čest
Vaší památce.

28. října 1998
Poznámka:

Nápis na mosazné tabulce na pylonu nalevo:
NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ
Moderní historie náměstí je spjata s přesunem pomníku Rudoarmějce v roce 1982 z parčíku u Ploučnice, kde měla vzniknout komunikace. Vedle pomníku z roku 1948 sem byly umístěny pylony a nápisy s údaji o bitvách čs. armádního sboru na východní frontě. Po listopadu 1989 se uvažovalo o dalším osudu těchto míst.
Pomník sovětského vojáka byl přesunut na hřbitov a tento prostor byl nově revitalizován. Na pylony byly umístěny desky, které v heslech připomínají celou národně osvobozeneckou historii naší země a to od bojů legionářů v Rusku, Francii a Itálii přes bitvu o Anglii za druhé světové války a boje čs. armádního sboru v Sovětském svazu. Válečná historie je prostoupena body národního utrpení: 15. březen 1939, Lidice a Ležáky a z dějin poválečných též období od roku 1948 do listopadu 1989. Body osvobozenecké historie prostupují události domácího odporu a to slovenské národní povstání, květen 1945 a 17. listopad 1989.
V roce 1998 byl pomník doplněn o zvláštní pamětní pylon
věnovaný legionářům Českolipska.
Pomník instalovaný původně v roce 1982, upravený v roce 1991. Zahrnuje pylony s nápisy obsahujícími údaje z historie národního boje za svobodu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5101-08231
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Lidickým ženám

Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2020
Umístění: Česká Lípa, náměstí Osvobození 297/1, zeď Vlastivědného muzea a galerie
Nápis:
PO LETECH VĚZNĚNÍ V NACISTICKÉM KONCENTRAČNÍM
TÁBOŘE RAVENSBRÜCK A NÁSLEDUJÍCÍM POCHODU SMRTI,
DOŠLY PĚŠKY Z NĚMECKA A PŘESPALY
ZDE DNE 22. KVĚTNA 1945, POPRVÉ VE SVOBODNÉ VLASTI
TYTO LIDICKÉ ŽENY:
ANNA HRONÍKOVÁ
MILOSLAVA HRONÍKOVÁ
ANNA KOHLÍČKOVÁ
MARIE KOHLÍČKOVÁ
MARIE ZELENKOVÁ
Český svaz bojovníků za svobodu v České Lípě
Československá obec legionářská - jednota Česká Lípa
23. června 2012
Poznámka:

V sobotu 23. 6. 2012 se na náměstí Osvobození v České Lípě konalo slavnostní odhalení desky na památku lidickým ženám, která byla umístěna na budovu Vlastivědného muzea. Deska symbolizuje upomínku lidických žen, které došly pěšky z ženského pracovního tábora Ravensbrück do Nového Boru, kde pocítily první přívětivé přijetí od československých vojáků, podplukovník Sekáč jim zajistil veškerou pomoc a po dlouhé době i nocleh pod střechou. Tak ukončily svoji pouť dlouhou, více jak 400 km a přespaly poprvé v osvobozené vlasti v České Lípě právě v prostorách tehdejšího kláštera. Zde byla deska umístěna s laskavou podporou ing. Zdeňka Vitáčka, ředitele muzea, a místostarosty Jiřího Kočandrleho.
(zdroj: http://www.lidice.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Karel Poláček

Autor: Arno Glaser, 15.07.2016
Umístění: Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 21, budova knihovny
Nápis:
KAREL POLÁČEK
NOVINÁŘ A SPISOVATEL
1892 - 1945
JAKO REKRUT 18. PĚŠÍHO PLUKU
NASTOUPIL V LÉTĚ 1915 DO ČESKÉ LÍPY
-FJI-
JEJÍ TEHDEJŠÍ ŽIVOT
NA POČÁTKU 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
POZDĚJI ZACHYTIL VE SVÉM LITERÁRNÍM DÍLE
Poznámka:

Veterán 1. světové války a spisovatel Karel Poláček: *22.3.1892 Rychnov nad Kněžnou, zahynul patrně 21.1.1945 v koncentračním táboře Gliewitz.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Pamětní deska s bustou T. G. Masaryka

Autor: Marek Lanzendorf, 01.08.2020
Umístění: Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, budova MÚ
Nápis:
TG
M

Demokracie
není pouze forma státu, nýbrž
také metodou všeho veřejného
a soukromého života, je názorem na život.

K 150. výročí narození T. G. M.
T. G. Masaryk

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Ella Neumann

Autor: Jiří Padevět, 28.05.2022
Umístění: Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 196/29, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽILA
ELLA NEUMANN
roz. HEILBRUNN
NAROZENA 16.2.1890
DEPORTOVÁNA
7.5.1942 DO TEREZÍNA
9.5.1942 DO SOBIBOR OSSOWA
ZAHYNULA
Poznámka:

Ella Neumann byla do Ghetta Terezín deportována transportem At, do Sobiboru Ossowa transportem Ax.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111211-ella-neumannova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°41'13.07'' E14°32'13.68''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob rakouských vojáků

Autor: Michal Schwab, 01.07.2020
Umístění: Česká Lípa, Palackého náměstí, zeď kostela Narození Panny Marie
Nápis:
Betet
für diem im Jahre 1850
zu B.Leipa verstorbenen
und hier ruhenden
40 Soldaten
des k.k.österreichischen
Infanterie Regimentes
Freiherr von Wogelmuth
No.14
Errichtet Erneuert
1863 1897
von Militär-Veteranen
Verein in B.Leipa.
Poznámka:

vojáci se nakazili při obléhání Benátek 1848-49 a nákaze podlehli v České Lípě.
(zdroj: Military Culture and Popular Patriotism in Late Imperial Austria, Laurence Cole 2014 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°41'20.03'' E14°32'23.79'' (poloha kostela)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník bojovníkům za svobodu a demokracii

Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2020
Umístění: Česká Lípa, Sokolská 267/14, adresa domu proti pomníku
Nápis:
1918-2018
Poděkování a úctu všem,
kdo bojovali
a bránili náš stát,
svobodu a demokracii.

28.10.2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.08.2013
Umístění: Česká Lípa, U Synagogy
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ
FAŠISMU

ZDE STÁLA UPROSTŘED
STARÉ ŽIDOVSKÉ
ČTVRTI ČESKOLIPSKÁ
SYNAGOGA VYPÁLENÁ
NACISTY 10.XI.1938

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°41'05.2'' E14°32'25.0''
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník židovskému ghetu

Autor: Marek Lanzendorf, 01.08.2020
Umístění: Česká Lípa, U Synagogy
Nápis:
ČLOVĚK NESMÍ PODLEHNOUT NÁSILÍ

ZDE ZA MĚSTSKÝMI HRADBAMI SE OD STŘEDOVĚKU ROZKLÁDALO ŽIDOVSKÉ GHETO.
OPAKOVANĚ DOCHÁZELO K NIČIVÝM POGROMŮM.
V ROCE 1744 BYLO GHETO VYRABOVÁNO A 30 ČESKOLIPSKÝCH ŽIDŮ BYLO UBITO.
V ROCE 1864 BYLA NA MÍSTĚ STARÉ SYNAGOGY
POSTAVENA V HISTORIZUJÍCÍM SLOHU SYNAGOGA NOVÁ,
KTEROU V TZV. KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI V LISTOPADU 1938 NACISTÉ VYPÁLILI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Bernhard, Marta, Michael Leopold a Šarlota Wolffovi

Autor: Marek Lanzendorf, 01.08.2020
Umístění: Česká Lípa, U Synagogy 2983, chodník na druhé straně
Nápis:
ZDE ŽIL
Dr. BERNHARD WOLFF
NAROZEN 1886
DEPORTOVÁN 1940
DO DACHAU
DO BUCHENWALDU 1941
ZAVRAŽDĚN 3.4.1942
V BERNBURGU

ZDE ŽILA
MARTA WOLFFOVÁ
NAROZENA 1899
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
DO IZBICE 1942
ZAHYNULA

ZDE ŽIL
MICHAEL LEOPOLD WOLFF
NAROZEN 1928
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
DO IZBICE 1942
ZAHYNUL

ZDE ŽILA
ŠARLOTA WOLFFOVÁ
NAROZENA 1931
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
DO IZBICE 1942
ZAHYNULA
Poznámka:

Marta Wolffová, narozena 28. 12. 1899. Poslední bydliště před deportací Roudnice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Roudnice. Transport Y, č. 160 (22. 2. 1942, Kladno-Terezín). Transport Aq, č. 815 (27. 4. 1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Michael Wolff, narozen 3. 12. 1928. Poslední bydliště před deportací Roudnice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Roudnice. Transport Y, č. 161 (22. 2. 1942, Kladno-Terezín). Transport Aq, č. 816 (27. 4. 1942, Terezín-Izbica). Zahynul.
Šarlota Wolffová, narozena 8. 1. 1931. Poslední bydliště před deportací Roudnice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Roudnice. Transport Y, č. 162 (22. 2. 1942, Kladno-Terezín). Transport Aq, č. 817 (27. 4. 1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )
Kameny byly položeny 4. 5. 2018.
(zdroj: https://ceskolipsky.denik.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf