Česká Lípa

Kameny zmizelých - Erich, Marie a Erika Libochowitzovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2020
Umístění: Česká Lípa, Děčínská 1414/10, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
ERICH LIBOCHOWITZ
NAROZEN 1901
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
DO OSVĚTIMI 1944
ZAHYNUL 16.3.1945
V DACHAU

ZDE ŽILA
MARIE LIBOCHOWITZOVÁ
NAROZENA 1906
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
DO OSVĚTIMI 1944
ZAHYNULA

ZDE ŽILA
ERIKA LIBOCHOWITZOVÁ
NAROZENA 1936
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
DO OSVĚTIMI 1944
ZAHYNULA
Poznámka:

Marie Libochowitzová, narozena 9. 2. 1906. Poslední bydliště před deportací Praha XII. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XII, Škrétova 4. Transport M, č. 878 (14. 12. 1941, Praha-Terezín). Transport Ev, č. 727 (28. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Erika Libochowitzová, narozena 17. 1. 1936. Poslední bydliště před deportací Praha XII. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XII, Škrétova 4. Transport M, č. 879 (14. 12. 1941, Praha-Terezín). Transport Ev, č. 726 (28. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Emily Altschul-Weiss

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2020
Umístění: Česká Lípa, Děčínská 361/7, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
EMILY ALTSCHUL-WEISS
NAROZENA 9.3.1913
DEPORTOVÁNA 6.3.1943
DO TEREZÍNA
DO OSVĚTIMI 12.10.1944
ZAHYNULA 1945
V BERGEN BELSENU
Poznámka:Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf