Přelouč

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 07.09.2008
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
1939 - 1945

Zde je pochováno 9 vězňů různých
národností z koncentračních táborů
nacistického Německa,
kteří zemřeli hladem a zimou
při transportu smrti,
projíždějícím Přeloučí
24. ledna 1945

Město Přelouč 2007.
Poznámka:

Na místě je pohřbeno 9 obětí z transportu z Osvětimi, který projížděl Přeloučí 24.1.1945. Jejich identifikační čísla z Osvětimi jsou E 9465, F200531, F200581, F200552, A 15894, F 200863, F 463, 169899, 183006. Dále je zde pohřben zajatec německé národnosti, asi 30 let starý, který zemřel ve vlakovém transportu dne 20.9.1945.
Identifikováni:
Richard Kohl, oběť transportu smrti z Osvětimi, který projížděl Přeloučí dne 24.1.2945. Do Osvětimi přišel 14.4.1944 transportem z KL Lublin (Majdanek) .Označení z Osvětimi 183006.
Casimir Oberfeld, oběť transportu smrti z Osvětimi, který projížděl Přeloučí dne 24.1.2945. Do Osvětimi přišel 20.12.1943 spolu s dalšími židy transportem RSHA z Francie z tábora Drancy (celkem 850 židů - mužů, žen a dětí). Označení z Osvětimi - 169.899.
Antonín Ulmann, válečný zajatec asi 30 starý, který zemřel ve vlakovém transportu dne 20.9.1945.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)

Casimir Oberfeld proslul jako autor meziválečných operet, jeho jménem je podepsána i hudba k více než padesáti filmům, a i když většinu života strávil na různých místech v Evropě, nakonec se stal obětí holocaustu a je pohřben v české Přelouči. Pocházel z židovské rodiny a narodil se jako Kasimierz Jerzy Oberfeld v polské Lodži. Hudbu studoval původně ve svém rodišti, ale již počátkem dvacátých let odešel do Francie, kde se jako profesionální hudebník začal prosazovat od roku 1924.
Dne 16. května 2016 proběhla v Přelouči na hřbitově exhumace Casimira Oberfelda (1903-1945), známého francouzského hudebního skladatele polského původu, který byl zde pochován. Jeho ostatky byly vyneseny z iniciativy jeho syna, Gregoira Dunanta, který si nechal již v roce 2011 zjistit podle DNA, že se skutečně jedná o jeho otce.
Ostatky budou převezeny do Paříže a uloženy na prestižním hřbitově Montmartre. V Přelouči je Oberfeld pochován v bezejmenném, i když označeném, hromadném hrobě. Když totiž došlo v lednu 1945 k likvidaci koncentračního tábora v Osvětimi, byl Casimir Oberfeld zařazen do jednoho z transportů směřujících směrem od osvobozující sovětské fronty.
Kdy přesně zemřel, není známo, jako datum úmrtí se uvádí 24. leden 1945, kdy byla jeho mrtvola vyhozena z vlaku v Přelouči. Díky vytetovanému číslu bylo jeho tělo později identifikováno a spolu s dalšími osmi vězni byl pohřben na přeloučském hřbitově.
(zdroj http://www.mestoprelouc.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-22236
Souřadnice: N50°2'8.44'' E15°34'21.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Naďa Gutzerová, Vladimír Štrupl

Hrob Josef Blažek

Autor: Ivo Šťastný, 05.06.2006
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
MUDR. JOS. BLAŽEK
PLUKOVNÍK ZDRAVOTNICTVA
A ODBOR. LÉKAŘ V OLOMOUCI
*8.4.1870 +19.5.1925

Souřadnice: N50°2'10.01'' E15°34'18.94''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hroby Vasilij Vladimirovič Tromov, Ludevít Chorvát

Autor: Ivo Šťastný, 10.06.2006
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
RUDÉ ARMÁDĚ
OSVOBODITELCE
1945

VOJÍN
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ТРОМОВ
NÁROD. RUSKÉ
+19.5.1945.

VOJÍN LUDEVÍT
CHORVÁT
NÁROD. SLOVENSKÉ
*16.10.1914 +23.5.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-06976, CZE-5311-06841
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°2'8.46'' E15°34'19.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Kaplan

Autor: Ivo Šťastný, 10.06.2006
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KAPLAN
SVOBODNÍK INSTR. PRAPORU V MILOVICÍCH
NAR. 4.5.1909, ZEM. 7.5.1930

Souřadnice: N50°2'9.14'' E15°34'16.26''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 04.05.2007
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
Hier ruhen in Gott
30 preussische Soldaten

Das Blut Jesu Christim des
ohne Gottes macht uns
rein von aller Sünde.

Zde odpočívá 30
pruských vojínů.

Krev Ježíše Krista
syna Božího odči
sťuje nás od veške
rého hříchu.
Poznámka:

další fotky a text doplněny díky webu:
http://www.brehy.eu/hrob-30-obeti-prusko-rakouske-valky-na-evangelickem-hrbitove-v-prelouci/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-22239
Souřadnice: N50°2'9.08'' E15°34'19.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Kateřina Vodňanská

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 04.05.2007
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu opočívá 22
pruských vojenů

Kdo věří ve mně
byť pak i umřel
živ bude.

Ježíš řekl:
Já jsem vzkříše-
ní i život.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-22240
Souřadnice: N50°2'10.91'' E15°34'18.34''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob vojáka

Autor: Ivo Šťastný, 04.05.2007
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
nečitelné
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N50°2'8.35'' E15°34'19.52''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Lejhanec

Autor: Ivo Šťastný, 04.05.2007
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
JOSEF LEJHANEC
DŮSTOJNÍK
*8.5.1896 +10.6.1966

Souřadnice: N50°2'10.81'' E15°34'16.41''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Bohumil Štainer

Autor: Ivo Šťastný, 04.05.2007
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
BOHUMIL ŠTAINER
ZEMŘ. TRAG. SMRTÍ JAKO ČSL. VOJÍN
11.6.1945 V STÁŘÍ 30 R.

Souřadnice: N50°2'9.98'' E15°34'16.09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jan Šolín

Autor: Ivo Šťastný, 04.05.2007
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
JAN ŠOLÍN
+28.2.1929 – 57 R.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N50°2'10.24'' E15°34'17.48''
Pomník přidal: Ivo Šťastný