Přelouč

Pomník Janu Husovi a Obětem husitských válek a 1. světové války

Autor: Kateřina Vodňanská, archiv
Umístění: Přelouč, Českobratrská, před vchodem do evangelického kostela
Nápis:
500LETÉ PAMÁTCE
MUČEDNICKÉ SMRTI
MISTRA JANA HUSA
1415
JEHO STOUPENCŮ
Z PŘELOUČE A OKOLÍ
VMETANÝCH PRO VÍRU
DO ŠACHET KUTNOHORSKÝCH
1421
A JEHO CTITELŮ
Z ČESKOBRATRSKÉHO
EVANG. SBORU V PŘELOUČI
PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

JAN ČERNÝ
Semín
BOHUMIL DANIHELKA
Přelouč
JOS. DUŠEK
Přelouč
JAN GAJDOŠTÍN
Mor. Liesková
JAN KASAL
Lhota
FRANT. LÁT
Přelouč
JAROSL. MÍČA
Brloh

JAN PAVLÍK
Valy
BOHUSL. RÁLIŠ
Semín
FRANT. ROČŇÁK
Benešovice
BEDŘ. ŠILHAVÝ
Lhota
BOHUSL. ŠILHAVÝ
Lhota
ANT. ŠTOREK
Valy
další 3 řádky nečitelné
Poznámka:

Pomník padlým ve světové válce zadal v roce 1922 ke zhotovení Českobratrský evangelický sbor v Přelouči. Oslovil dva kameníky – Jana Vávru a Václava Hubáčka, z nichž nakonec pomník zhotovil Jan Vávra z balvanu pocházejícího ze zdechovických lesů.
zdroj http://www.brehy.eu/pomnik-mistra-jana-husa-jeho-stoupencu-a-ctitelu/
Poslední foto v příloze - stav pomníku v 60. letech 20. století, poskytnutý Městským muzeeum Přelouč, Fotoarchiv, sign. FA-P 96.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Kateřina Vodňanská
Doplnění informací: František Steklý, Matěj Pešta

Pomník Rudé armádě - místo je zrušené

Autor: vets, archiv
Umístění: Přelouč, Masarykovo náměstí
Nápis:
Rudé armádě osvoboditelce
1945
Poznámka:

Tank IS-2 na podstavci byl instalován v květnu 1950 na tehdejším náměstí Rudé armády. V letech 1968 a 1969 byl terčem hněvu občanů v reakci na Sovětskou okupaci Československa a došlo i k pokusu o jeho odstranění. Definitivně byl pomník odstraněn v roce 1990. Na místě stojí pomník T. G. Masaryka.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99elou%C4%8Dsk%C3%BD_tank )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'22.07'' E15°33'39.17''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Šváb, 01.10.2006
Umístění: Přelouč, Obránců Míru, v parku u kina
Nápis:
1938 - 1945

OBČANŮM NAŠEHO MĚSTA
OBĚTEM FAŠISMU A RASISMU

ČEST
JEJICH PAMÁTCE

deska vlevo:
ALLINOVÁ EVA 17r., ALLINOVÁ HARRY 23r., ALLINOVÁ MARIE 47r., BARBIER HUGO 62r., BARBIEROVÁ EMA 59r., EISNEROVÁ KLÁRA 85r., FRANKLOVÁ ELIŠKA 54r., FRÝBA FRANTIŠEK 53r., FRÖDE JINDŘICH 42r., FUCHSOVÁ ZDENKA 49r., HIRSCHOVÁ REGINA 69r., KAHNOVÁ MARTA 45r., KAHNOVÁ ELA 19r., KOPPERLOVÁ EVA 13r., KOPPERLOVÁ IRENA 33r., KOPPERLOVÁ JANA 3r., KOPERLOVÁ MARTA 41r., KOPPERL FRANTIŠEK 53r., KLEINOVÁ EMA 59r., KLEINOVÁ HANA 21r., KRÁL LADISLAV 40r., KUČERA JOSEF 72r., LAVECKÝ KAREL 71r., LIBENSKÝ OLDŘICH 32r., MAREŠ JAN 51r.

deska vpravo:
MANDELÍKOVÁ ELIŠKA 53r., MUNK FRANTIŠEK 52r., MUNK OTTO 20r., MUNKOVÁ ALŽBĚTA 45r., PERNER JOSEF 39r., POLÁK EDUARD 64r., POLÁKOVÁ OLGA 60r., POTŮČEK MÍLA 20r., ROUBÍČKOVÁ ANNA 51r., ROUBÍČKOVÁ ALŽBĚTA 36r., ROUBÍČKOVÁ BEDŘIŠKA 63r., ROUBÍČKOVÁ HELENA 32r., ROUBÍČKOVÁ HANA 25r., ROUBÍČEK RICHARD 10r., ROUBÍČEK OSKAR 42r., ROUBÍČEK ŠIMON 80r., SCHICKOVÁ HERMÍNA 77r., ŘÍHA JOSEF, SOBOTKA RUDOLF 60r., STANTEJSKÝ MILOŠ 22r., SUŠICKÁ JANA 80r., ŠPITZOVÁ LUDMILA 17r., ŠPITZOVÁ ANNA 43r., ŠPITZ ALBERT 49r., ŠPITZ JAN 12r., THEIMER FRANTIŠEK 53r.

deska:
ZÁKLADNÍ KÁMEN K PAMÁTNÍKU
I. A II. ODBOJE SLAVNOSTNĚ ULOŽENY
*9. KVĚTNA 1947*

KÁMEN POCHÁZÍ Z LOMU
NĚMCI VYHLAZENÉ OBCE LEŽÁKY

ZNOVU ULOŽEN 7. KVĚTNA 2004

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-07015
Souřadnice: N50°02'13.09'' E15°33'37.85''
Pomník přidal: Vladimír Šváb

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 07.09.2008
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
1939 - 1945

Zde je pochováno 9 vězňů různých
národností z koncentračních táborů
nacistického Německa,
kteří zemřeli hladem a zimou
při transportu smrti,
projíždějícím Přeloučí
24. ledna 1945

Město Přelouč 2007.
Poznámka:

Na místě je pohřbeno 9 obětí z transportu z Osvětimi, který projížděl Přeloučí 24.1.1945. Jejich identifikační čísla z Osvětimi jsou E 9465, F200531, F200581, F200552, A 15894, F 200863, F 463, 169899, 183006. Dále je zde pohřben zajatec německé národnosti, asi 30 let starý, který zemřel ve vlakovém transportu dne 20.9.1945.
Identifikováni:
Richard Kohl, oběť transportu smrti z Osvětimi, který projížděl Přeloučí dne 24.1.2945. Do Osvětimi přišel 14.4.1944 transportem z KL Lublin (Majdanek) .Označení z Osvětimi 183006.
Casimir Oberfeld, oběť transportu smrti z Osvětimi, který projížděl Přeloučí dne 24.1.2945. Do Osvětimi přišel 20.12.1943 spolu s dalšími židy transportem RSHA z Francie z tábora Drancy (celkem 850 židů - mužů, žen a dětí). Označení z Osvětimi - 169.899.
Antonín Ulmann, válečný zajatec asi 30 starý, který zemřel ve vlakovém transportu dne 20.9.1945.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)

Casimir Oberfeld proslul jako autor meziválečných operet, jeho jménem je podepsána i hudba k více než padesáti filmům, a i když většinu života strávil na různých místech v Evropě, nakonec se stal obětí holocaustu a je pohřben v české Přelouči. Pocházel z židovské rodiny a narodil se jako Kasimierz Jerzy Oberfeld v polské Lodži. Hudbu studoval původně ve svém rodišti, ale již počátkem dvacátých let odešel do Francie, kde se jako profesionální hudebník začal prosazovat od roku 1924.
Dne 16. května 2016 proběhla v Přelouči na hřbitově exhumace Casimira Oberfelda (1903-1945), známého francouzského hudebního skladatele polského původu, který byl zde pochován. Jeho ostatky byly vyneseny z iniciativy jeho syna, Gregoira Dunanta, který si nechal již v roce 2011 zjistit podle DNA, že se skutečně jedná o jeho otce.
Ostatky budou převezeny do Paříže a uloženy na prestižním hřbitově Montmartre. V Přelouči je Oberfeld pochován v bezejmenném, i když označeném, hromadném hrobě. Když totiž došlo v lednu 1945 k likvidaci koncentračního tábora v Osvětimi, byl Casimir Oberfeld zařazen do jednoho z transportů směřujících směrem od osvobozující sovětské fronty.
Kdy přesně zemřel, není známo, jako datum úmrtí se uvádí 24. leden 1945, kdy byla jeho mrtvola vyhozena z vlaku v Přelouči. Díky vytetovanému číslu bylo jeho tělo později identifikováno a spolu s dalšími osmi vězni byl pohřben na přeloučském hřbitově.
(zdroj http://www.mestoprelouc.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-22236
Souřadnice: N50°2'8.44'' E15°34'21.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Naďa Gutzerová, Vladimír Štrupl

Hrob Josef Blažek

Autor: Ivo Šťastný, 05.06.2006
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
MUDR. JOS. BLAŽEK
PLUKOVNÍK ZDRAVOTNICTVA
A ODBOR. LÉKAŘ V OLOMOUCI
*8.4.1870 +19.5.1925

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°02'10.01'' E15°34'18.94''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hroby Vasilij Vladimirovič Tromov, Ludevít Chorvát

Autor: Ivo Šťastný, 10.06.2006
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
RUDÉ ARMÁDĚ
OSVOBODITELCE
1945

VOJÍN
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ТРОМОВ
NÁROD. RUSKÉ
+19.5.1945.

VOJÍN LUDEVÍT
CHORVÁT
NÁROD. SLOVENSKÉ
*16.10.1914 +23.5.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-06976, CZE-5311-06841
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°02'08.46'' E15°34'19.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Kaplan

Autor: Ivo Šťastný, 10.06.2006
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KAPLAN
SVOBODNÍK INSTR. PRAPORU V MILOVICÍCH
NAR. 4.5.1909, ZEM. 7.5.1930

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°02'09.14'' E15°34'16.26''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 04.05.2007
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
Hier ruhen in Gott
30 preussische Soldaten

Das Blut Jesu Christim des
ohne Gottes macht uns
rein von aller Sünde.

Zde odpočívá 30
pruských vojínů.

Krev Ježíše Krista
syna Božího odči
sťuje nás od veške
rého hříchu.
Poznámka:

další fotky a text doplněny díky webu:
http://www.brehy.eu/hrob-30-obeti-prusko-rakouske-valky-na-evangelickem-hrbitove-v-prelouci/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-22239
Souřadnice: N50°2'9.08'' E15°34'19.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Kateřina Vodňanská

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 04.05.2007
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu opočívá 22
pruských vojenů

Kdo věří ve mně
byť pak i umřel
živ bude.

Ježíš řekl:
Já jsem vzkříše-
ní i život.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-22240
Souřadnice: N50°2'10.91'' E15°34'18.34''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob vojáka

Autor: Ivo Šťastný, 04.05.2007
Umístění: Přelouč, Pardubická, hřbitov
Nápis:
nečitelné
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°02'08.35'' E15°34'19.52''
Pomník přidal: Ivo Šťastný