Konice

Pomník Obětem válek

Autor: Ivo Rozehnal, 19.10.2010
Umístění: Konice, Hřbitovní, před hlavním křížem v centru hřbitova
Nápis:
POSTŮJTE A VZPOMEŇTE
POPRAVENÝCH, UMUČENÝCH
A NEZVĚSTNÝCH BRATŘÍ
A SESTER, KTERÝM NEBYLO
DOPŘÁNO ODPOČÍVATI V
RODNÉ ZEMI, KDE POLOŽILI
SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST

ODBOČKA S.O.P.V. KONICE 1945
Poznámka:

Podle CEVH MO jsou na hřbitově pohřbeni:
+ 20.4.1945 - 5 německých přišlušníků německé armády a četnictva zastřelených partyzány, pochovaných na hřbitově ve společném hrobě (šachta)
+ 20.4.1945 - 2 příslušníci maďarské armády zastřelených partyzány, pochovaných na hřbitově ve společném hrobě (šachta)
+ 9.5.1945 - neznámý, zastřelen, I. řada, 2 pole, hrob č. 16
+ 18.5.1945 - Lothar Günther Kröpp (vojín, německá armáda), * 21.6.1924 Potsdamn, příčina smrti - podlehl zranění (rozrušení mozku), ohledací list č.16, pochován hrobařem, svazek 12, ročník 1945, strana 23, poř.č. 18
+ 3.7.1945 Heinrich Starker (německá armáda, válečný zajatec), *30.10.1900, Oujezd u Uničova, příčina smrti - podlehl zranění (roztržení plic a srdce), pochován hrobařem ohledací list. č. 24, svazek 12,ročník 1945, str. 23, poř. č. 21
(zdroj: CEVH MO)

Informace k padlým z 20.4.1945):
20.dubna 1945 došlo u Čunína k přepadení vlaku (jedoucího od Prostějova) partyzánským oddílem Juraj. Partyzáni obdrželi informaci, že ve vlaku bude skupina německých vojáků, kteří budou střežit přepravované zbraně. Partyzáni zbraně potřebovali, a proto bylo rozhodnuto o tom, že vlak bude zastaven a zbraně se pokusí získat. Jako místo přepadení vlaku byl vybrán úsek u Hrázného mlýna u Čunína. Partyzáni koleje zatarasili telegrafními sloupy a čekali. Asi v 15:30 byl přijíždějící vlak varovnými výstřely zastaven. Civilní cestující byli vyzváni, aby z vlaku vystoupili. Už během vystupování se strhla přestřelka mezi partyzány a německou jednotkou ve vlaku. Podle poválečných údajů přišlo při přepadu o život 12 příslušníků SS a německého četnictva. Ztráty byly i na druhé straně, padl partyzán Josef Augustin z Hluchova. Nejtragičtější ale byla smrt tří civilistů, kteří cestovali ve vlaku. Jednalo se o Josefa Švécara ze Stražiska, Ladislava Koutníka a Miroslava Snášela z Konice.
(zdroj: Jaroslav Nedbal, Zpravodaj Konice, http://www.konice.cz/assets/File.ashx?id_org=6909&id_dokumenty=2989 )

Informace ke zranění Heinricha Starkera:
Munice a zbraně z Konicka byly soustřeďovány mezi Konicí a Ochozem u Konice.
Staniční služební kniha stanice NBS Konice ze dne 3. července 1945:
"Poručík pyrotechnik Bedřich Kratochvíl, nar. 1901 v Litovli, tam příslušný a bytem Kostelní nám. 222, byl dne 3.7.1945 asi v 14.30 hod. roztrhán na kusy našlapovací talířovou minou, která mu pravděpodobně v rukou vybuchla. Německý vojenský zajatec Starker Bedřich z Hradečné usmrcen a cukrář Eduard Drešr z Konice těžce zraněn na končetinách a vyraženo mu levé oko. Přímého svědka, který by neštěstí objasnil, není, Drešr rovněž k případu nemohl nic udati. O případu hlášeno NBS pro Moravu-venkov v Brně, okres. NV v Litovli a MNV v Konici."
(zdroj: Jaroslav Nedbal)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7103-21694
Pomník přidal: Ivo Rozehnal
Doplnění informací: Jaroslav Nedbal

Hrob Inocenc Dostál

Autor: Jaroslav Nedbal, 22.09.2018
Umístění: Konice, Hřbitovní, hřbitov Konice, hrob č. 0650
Nápis:
Bez označení
Poznámka:

Dozorce finanční stráže Inocenc Dostál, rodák z Michnova (tehdy součást obce Ochoz, dnes Březsko) byl 22. září 1938 zavražděn henleinovskými ordnery v Liptani. On i jeho pět kolegů bylo pohřbeno na hřbitově v Hlubčicích (tehdy Německo, dnes Polsko). V červenci 1939 byly jeho ostatky vyzvednuty a 6. července 1939 uloženy do rodinného hrobu na hřbitově v Konici.
(zdroj: Matrika zemřelých farnosti Konice 1897 - 1941, str. 285.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°35'31'' E16°53'16.1''
Pomník přidal: Jaroslav Nedbal

Hrob Eduard a kenotaf Antonín Augustin

Autor: Petr Kudláček, 28.09.2015
Umístění: Konice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ NÁŠ DRAHÝ EDA,
PORUČÍK PĚŠÍHO PLUKU 10 J.S.K.
ZAHYNUL JAKO LETEC POZOROVATEL PŘI VÝ-
KONU SLUŽBY DNE 5. XII. 1935 U LIPNÍKA,
VE VĚKU 26 ROKŮ

JAK PŘEJE KAŽDÝ TOMU KLIDU, KDO ŽIVOTEM JIŽ UNAVEN,
JAK BOLNO KLÁSTI V CHLADNOU HLÍNU TEBE, AČ´S TEPRV ŽÍTI CHTĚL.

ODPOČÍVEJ V POKOJI S MILÝM TONÍKEM,
STŘELCEM PĚŠÍHO PLUKU 10 J.S.K., KTERÝ PADL
V BOJI ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODA
NA SIBIŘI DNE 21. ČERVNA 1918, VE VĚKU 26 ROKŮ

BUDIŽ MU CIZÍ ZEMĚ LEHKÁ!
Poznámka:

Pozorovatel por. Eduard Augustin od 10. pěšího pluku v Brně (pluk Jana Sladkého Koziny), přidělený k leteckému pluku 2, a pilot svob. Emil Mudra od leteckého pluku 2 zahynuli při letecké nehodě. Zpráva o smrti por. Augustina při výkonu letecké služby je ve Věstníku MNO – část osobní, 1936, str. 15.

V novinách Pozor vyšel dne 6.12.1935 o nehodě tento článek:
Dva mrtví po nárazu letadla na strom
Havárie olomouckého vojenského letadla na Lipnicku. - Pilot zabloudil při fotoletu v mlze. - Vyvýšené lesnaté pohoří osudnou překážkou letadla.
Na olomouckém vojenském letišti startoval včera ve čtvrtek dopoledne letoun Š-128.15 od 14. letky leteckého pluku č.2. Posádku tvořil pilot svobodník E. Mudra od 2. leteckého pluku z Olomouce a pozorovatel poručík pěchoty Eduard Augustin od 10. pěšího pluku z Brna. Úkolem letců bylo pořídit fotografické snímky okolí Drahotuš. V poledních hodinách objevilo se letadlo nad Lipníkem n. Bečvou a směřovalo dále na Drahotušsko.
Let byl značně ztížen mlhou, která se rozprostřela nad Lipnickem, Drahotušskem i Hranickem. Pilot ztratil v mlze orientaci a místo na Drahotuše řídil letadlo směrem severovýchodním od Lipníku. Dostal se nad obec Podhoří, v jejímž těsném okolí leží vysoký strmý kopec, hustě zalesněný. Letadlo sneslo se příliš blízko k zemi, neboť pilot patrně nerozpoznal, že se dostal nad lesnatý kopec. Před 13. hodinou bylo slyšet v obci temné zadunění, oznamující tragický konec letu za fotosnímky, konec letců i letadla.
Pilot dostal se se strojem těsně nad kopec a podvozkem narazil na strom, čímž letadlo ztratilo rovnováhu a zřítilo se střemhlav k zemi, kde se úplně roztříštilo, neboť pád byl velmi prudký. Letci zaplatili let životem, zůstali oba v troskách letadla mrtví.
Na místo havárie byla ihned vyslána komise 2. leteckého pluku z Olomouce, aby zjistila podrobně příčiny zkázonosné havárie.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf František Sedláček

Autor: Jaroslav Nedbal, 22.09.2018
Umístění: Konice, Hřbitovní, hrob vlevo od hlavní cesty, za hřbitovní kaplí
Nápis:
FRANTIŠEK
*9.4.1885 +SRPEN 1914
Poznámka:

Hrob rodiny učitele Jana Sedláčka, kde je připomenut i jeho syn záložní praporčík František Sedláček, učitel Zemské reálky v Uh. Brodě, který byl 9. září 1914 při překročení Driny sražen výbuchem z pontonu a utonul i se svou četou.
(zdroj: Věstník českých professorů. V Praze: Ústřední spolek českých professorů, 03.1915, 22(7). s. 196. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:110d6ac0-5540-11e8-ab92-5ef3fc9ae867)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°35'31.62'' E16°53'13.8''
Pomník přidal: Jaroslav Nedbal

Kenotaf Bohuslav Mrákava

Autor: Jaroslav Nedbal, 22.09.2018
Umístění: Konice, Hřbitovní, hřbitov, hrob vlevo vedle hlavní cesty v zadní části hřbitova
Nápis:
BOHUSLAV MRÁKAVA
*1.XI.1886 +24.I.1945
Poznámka:

Kenotaf někdejšího ředitele měšťanské školy v Konici, popraveného v lednu 1945 v poslední skupině převážně moravských odbojářů ve věznici ve Vratislavi.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°35'32.58'' E16°53'13.86''
Pomník přidal: Jaroslav Nedbal