Loštice

Kameny zmizelých - rodina Knöpflmacherova

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Pavlína Koncošová, 08.09.2020
Umístění: Loštice, náměstí Míru 63
Nápis:
ZDE ŽIL
EDMUND
KNÖPFLMACHER
NAR. 1876
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TREBLINCE

ZDE ŽIL
ZIKMUND
KNÖPFLMACHER
NAR. 1906
DEPORTOVÁN 1941
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1942
TAMTÉŽ

ZDE ŽILA
CHARLOTA
KNÖPFLMACHEROVÁ
NAR. 1884
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

ZDE ŽIL
OTTO
KNÖPFLMACHER
NAR. 1921
DEPORTOVÁN 1941
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 1941
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová