Praha 2

Kameny zmizelých - rodina Brychova a Helena Vejvodová

Autor: Jiří Padevět, 26.10.2021
Umístění: Praha 2, U Kanálky 1559/5, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
MARIE BRYCHOVÁ
NAR. 1914
ZATČENA 23.6.1942
VĚZNĚNA
NA MALÉ PEVNOSTI
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
POPRAVENA 24.10.1942
V MAUTHAUSENU

ZDE ŽILA
BOŽENA BRYCHOVÁ
NAR. 1921
ZATČENA 23.6.1942
VĚZNĚNA
NA MALÉ PEVNOSTI
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
POPRAVENA 24.10.1942
V MAUTHAUSENU

ČLENOVÉ RODINY
SE V RÁMCI SOKOLSKÉ
ODBOJOVÉ ORGANIZACE
PODÍLELI NA PODPOŘE
ČLENŮ VÝSADKU ANTHROPOID

ZDE ŽIL
JOSEF BRYCH
NAR. 1918
ZATČEN 23.6.1942
VĚZNĚN
NA MALÉ PEVNOSTI
DEPORTOVÁN
DO TEREZÍNA
POPRAVEN 24.10.1942
V MAUTHAUSENU

ZDE ŽILA
HELENA VEJVODOVÁ
NAR. 1914
ZATČENA 23.6.1942
VĚZNĚNA
NA MALÉ PEVNOSTI
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
POPRAVENA 24.10.1942
V MAUTHAUSENU


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Souřadnice: N50°4'39.29'' E14°26'45.22''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Emilie Ledererová

Autor: Jiří Padevět, 26.10.2021
Umístění: Praha 2, U Kanálky 1378/3, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
EMILIE LEDEREROVÁ
NAR. 1881
DEPORTOVÁNA 1942
DO UJAZDOWA
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Emilie Ledererová byla do Ghetta Ujazdow deportována 10.6.1942 transportem AAh, č. 210. Z tohoto transportu se konce války dožili z 1000 deportovaných tři lidé.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147263-emilie-ledererova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'38.71'' E14°26'45.31''
Pomník přidal: Jiří Padevět