Praha 2

Pamětní deska Karel Šrámek

Autor: Vladimír Štrupl, 14.10.2018
Umístění: Praha 2, Lumírova 525/1
Nápis:
ZDE ŽIL A ŽIJE DÁL
ARCH. KAREL ŠRÁMEK
NAROZEN 22.II.1904 V REVOLUCI PADL ZA VLAST 7. KVĚTNA 1945
RUKOU NĚM. FAŠISTICKÝCH VRAHŮ V PRAZE
NEZAPOMENEME ČEST HRDINOVI
VĚRNÍ TOHOTO DOMU
Poznámka:

v roce 2018 - deska chybí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18116
Souřadnice: N50°3'53.58'' E14°25'27.41''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 06.05.2007
Umístění: Praha 2, Lumírova 601/11
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILI:
JOSEFA A JINDŘICH BAUCOVI,
KTEŘÍ BYLI PRO ILLEG. ČINNOST ZATČENI
SE SVÝMI SPOLUPRACOVNÍKY DNE 21.VI.1942.
MIROSLAVA A KAREL DUBOVI
MARIE A ADOLF BRADÁČOVI
POPRAVENI V MAUTHAUSENU DNE 24.X.1942.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
DAR DOBR. SESTER ČS.Č.K. V NUSLÍCH.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18117
Souřadnice: N50°03'50.88'' E14°25'24.4''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Hedvika, Karel a Věra Pickovi

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2018
Umístění: Praha 2, Lumírova 525/1
Nápis:
ZDE ŽILA
HEDVIKA PICKOVÁ
NAR. 1901
DEPORTOVÁNA 1944
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
KAREL PICK
NAR. 1895
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
VĚRA PICKOVÁ
NAR. 1938
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi