Praha 2

Kameny zmizelých - rodina Lengsfeldova

Autor: Jiří Padevět, 04.08.2021
Umístění: Praha 2, Gorazdova 333/18, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF LENGSFELD
NAR.1998
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN V ŘÍJNU 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
MARKÉTA LENGSFELDOVÁ
ROZ.WEISSLOVIČOVÁ
NAR.1901
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA V ŘÍJNU 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

JUDr. Josef Lengsfeld a jeho manželka Markéta Lengsfeldová byli deportováni do Ghetta Terezín transportem Di č. 138 13.7.1943, vypraveným z Prahy. Do Auschwitz Birkenau byl Josef Lengsfeld deportován transportem Ev č. 723 28.10.1944, Markéta Lengsfeldová transportem Et č. 664 dne 23.10.1944. V Auschwitz Birkenau oba zahynuli.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/105373-josef-lengsfeld/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/105380-marketa-lengsfeldova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°4'29.67'' E14°24'54.07''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodiny Voglova a Estreicherova

Autor: Jiří Padevět, 04.08.2021
Umístění: Praha 2, Gorazdova 1971/8, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ANNA VOGLOVÁ
ROZ. ESTREICHEROVÁ
NAR.1911
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 10.7.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
HANA MÍŠA
VOGLOVÁ
NAR.1939
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 10.7.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
BENNO VOGL
NAR.1911
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1944
V SCHWARZHEIDE

ZDE ŽIL
JÁCHYM IZÁK
ESTREICHER
NAR.1887
ZATČEN 15.9.1939
DEPORTOVÁN 1939
DO SOSNOVCE
ZAVRAŽDĚN 1940

ZDE ŽILA
ANTONIE
ESTREICHEROVÁ
NAR.1888
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Anna Voglová byla deportována z Prahy do Ghetta Terezín transportem Cc č. 95 dne 20.11.1942. Do Auschwitz Birkenau, kde byla zavražděna, byla deportována transportem Dr č. 2280 dne 15.12.1943. Stejnými transporty byli deportováni i Hana Míša Voglová a Benno Vogl.
Jáchym Izák Estreicher není v databázi holocaust.cz uveden, jednalo se o polského Žida, zatčeného bezprostředně po okupaci a deportovaného do Ghetta Sosnowiec, kde byl zavražděn.
Antonie Estreicherová byla deportována transport AAw č. 288 dne 3.8.1942 do Ghetta Terezín, odtud transportem Bb č. 508 dne 20.8.1942 do Rigy, kde byla zavražděna. Z tohoto transportu z 1001 deportovaných nepřežil nikdo.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/131094-anna-voglova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/131116-hana-voglova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/131100-benno-vogl/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82850-antonie-estreicherova/ ; https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1146485 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Souřadnice: N50°4'25.93'' E14°24'54.72''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Eduard Lederer

Autor: Jiří Padevět, 01.11.2021
Umístění: Praha 2, Gorazdova 1972/6, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDR EDUARD
LEDERER
NAR. 1859
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 5.6.1944
Poznámka:

Eduard Lederer byl do Ghetta Terezín deportován 6.7.1942 transportem AAn, č. 648.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/104777-eduard-lederer/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'25.52'' E14°24'54.73''
Pomník přidal: Jiří Padevět