Praha 2

Kameny zmizelých - Ota Freudenfeld a Hanuš Hachenburg

Autor: Josef Kareš, 09.10.2011
Umístění: Praha 2, Belgická 67/25, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
OTA FREUDENFELD
NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
HANUŠ HACHENBURG
NAR. 1929
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kámen zmizelých - Josef Mautner

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2018
Umístění: Praha 2, Belgická 67/25
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF MAUTNER
NAR. 1929
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi