Praha 2

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 24.06.2004
Umístění: Praha 2, Anny Letenské 34/7
Nápis:
V TOMTO DOMĚ
SCHÁZELI SE K ODBOJOVÉ ČINNOSTI
ČLENOVÉ SKUPINY PVVZ.
ZA SVOBODU SVÉ VLASTI DALI ŽIVOT:

FRANTIŠEK ANDRŠT POPRAVEN V PRAZE 30.9.1941
RNDR. JIŘÍ BAUM + VE VARŠAVĚ R. 1944
JUDR. KAREL BONDY POPRAVEN V BRANDENBURGU 22.1.1945
GENERÁL JAROSLAV ČIHÁK + V EMIGRACI V LONDÝNĚ 30.4.1943
PROF. DR. VOJTĚCH ČÍŽEK + V MNICHOVĚ 26.6.1942
DOC. DR. JOSEF FISCHER POPRAVEN V BRANDENBURGU 19.2.1945
MILENA FISCHEROVÁ-BALCAROVÁ POPR. V RAVENSBRÜCKU 9.3.1945
INŽ. JOSEF FRIEDL POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 8.2.1945
INŽ. JOSEF HANUŠ POPRAVEN V BRANDENBURGU 13.12.1943
ADELA HEIDRICHOVÁ + V LIPSKU 23.11.1942
GENERÁL JOSEF CHURAVÝ POPRAVEN V PRAZE 30.6.1942
PROF. VOLFGANG JANKOVIČ POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 20.12.1944
MUDR. VIKTOR KAUFMANN POPRAVEN V BRANDENBURGU 9.2.1945
JINDŘICH KRÁSA + V OSVĚČIMI 12.3.1943
BOHUMIL KUBELA + V OSVĚČIMI 20.2.1943
JUDR. RUDOLF MAREŠ POPRAVEN V PRAZE 20.10.1944
PH.DR. JAN MATZNER + V OSVĚČIMI 6.4.1943
JOSEF PEŠEK + V PRAZE 29.5.1945
PROF. JIŘINA PICKOVÁ ZASTŘELENA V OSVĚČIMI 16.11.1943
JAROSLAV POHL POPRAVEN V BERLÍNĚ-PLÖTZENSEE 15.4.1943
ANNA POLLERTOVÁ POPRAVENA V BERLÍNĚ V LEDNU 1945
KPT. GEN. ŠTÁBU JAN SLAVÍK + NA MÍROVĚ 30.11.1944
PH.DR.JAROSLAV ŠIMSA + V DACHAU 8.2.1945
ALOIS TOMAS POPRAVEN VE ŠTUTGARTU 31.8.1943
BOHUMÍR TRUKSA POPRAVEN VE ŠTUTGARTU 31.8.1943
INŽ. ANNA WILDOVÁ + V OSVĚČIMI 11.3.1943.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18101
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - František a Petr Štěpán Witrofský

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Josef Kareš, 04.10.2011
Umístění: Praha 2, Anny Letenské 34/7, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
FRANTIŠEK WITROFSKÝ
NAR. 1904
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 9.8.1945
V DACHAU

ZDE BYDLEL
PETR ŠTĚPÁN WITROFSKÝ
NAR. 1930
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš