Sokolov

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Bružeňák, 14.07.2016
Umístění: Sokolov, Tovární, bývalý židovský hřbitov
Nápis:
NA TOMTO HŘBITOVĚ NAŠLY SVŮJ POSLEDNÍ ODPOČINEK
ŽIDOVSKÉ ŽENY Z MAĎARSKA, POLSKA, ČSR A NIZOZEMÍ,
JEŽ ZEMŘELY PŘI POCHODECH SMRTI V ROCE 1945
V PRACOVNÍM TÁBOŘE VE SVATAVĚ

APEL SEREN 23 +, ASKENAZY ROSI 20 +, ASY RIFKA 17 +, BRUNNER SISLA 27 +, DASKAL MARGIT 16 +, DAWIDOWITS SARI 19 +, EDERMANN LIVIA 29 +,
ELIAUS HEDWIG 22 +, ENGEL ROSI 24 +, ERNST HEDWIG 19 +, FESTER ROSI 18 +, FISCHER SALA 20 +, FRIED EDITH 21 +, FRIEDMANN JOLAN 20 +,
GESTEREDE OLGA 31 +, GONDAR MARGIT 30 +, GRONNER MARIE 31 +, GUINBERG ZITA 17 +, HAINFELD RENEÉ 28 +, HERMANN KATI 24 +, HERZ LENKE 22 +,
JUT HENRIETTE 23 +, KAMIL ERIKA 20 +, KAIN KLARA 29 +, KRAMER BERTA 30 +, KRAUS MELANIE 35 +, KURLAND ZLATA 16 +, LEBOVITS ADELE 25 +,
LENKEL AGNES 19 +, LICHTENBERG CHARLOTTE 23 +, LIGETY ROSI 45 +, LOWI IDA 24 +, LOWIDTOVA MARTA 43 +, LUSTIG ALICE 29 +, MENDOVITS EVA
23 +, MERMELSTEIN MARIA 30 +, MITTELMAN ARANKA 20 +, MOSES JULIANA 39 +, MOSKOVITS MA NZI 22 +, MOSKOVITS GILLI 32 +, NEULANDER PIROSKA
33 +, ROTENBERG SZAINDLA 34 +, SAFIR IBOLYA 26 +, SCHIFF ELLA 30 +, SCHÖNBERGER KATALIN 22 +, SCHWIMMEROVÁ EDITA 22 +, SILBERZAHN RUDA
18 +, SPIEGEL LENKE 23 +, STEINFELD FRANIA 27 +, STERN FRIEDA 20 +, STERN HELENE 24 +, STEYER ETA 22 +, TAUSOWITZ TEJGLA 24 +, WEINSTOCK
IRENE 15 +, WEISS JUDITH 18 +, WINGER LILLI 22 +, WINKLER ROSI 18 +, ZWERENBAUM MINDLA 26
A NEJMÉNĚ 21 NEZNÁMÝCH ...

UBOŽÁK, ALE NEBUDE ZAPOMENUT
NAVŽDY, NADĚJE PONÍŽENÝCH
NEZHYNE NAVĚKY!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4107-41894
Pomník přidal: Vladimír Bružeňák
Příprava dat: Aleš Zahradníček