Sokolov

Pomník Ivan Sorčan a Michail Patalaš

Autor: Zdeněk Gartner, 23.11.2018
Umístění: Sokolov, Růžové náměstí, u kostela sv. Jakuba Většího
Nápis:
ZDE BYLI DNE 21.4. 1945
POPRAVENI FAŠISTICKÝMI
OKUPANTY SOVĚTŠTÍ OBČANÉ
IVAN SORČAN A MICHAIL PATALAŠ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4107-10096
Pomník přidal: Zdeněk Gartner

Pamětní deska Americké armádě

Autor: Zdeněk Gartner, 01.05.2010
Umístění: Sokolov, Staré náměstí
Nápis:
DĚKUJEME VÍTĚZNÉ
AMERICKÉ ARMÁDĚ
ZA OSVOBOZENÍ
FALKNOVSKA

1945

OUR THANK TO THE
GLORIOUS US ARMY
FOR THE LIBERATION
OF THE DISTRICT
FALKNOV N.O.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4107-10033
Pomník přidal: Zdeněk Gartner
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Bružeňák, 14.07.2016
Umístění: Sokolov, Tovární, bývalý židovský hřbitov
Nápis:
NA TOMTO HŘBITOVĚ NAŠLY SVŮJ POSLEDNÍ ODPOČINEK
ŽIDOVSKÉ ŽENY Z MAĎARSKA, POLSKA, ČSR A NIZOZEMÍ,
JEŽ ZEMŘELY PŘI POCHODECH SMRTI V ROCE 1945
V PRACOVNÍM TÁBOŘE VE SVATAVĚ

APEL SEREN 23 +, ASKENAZY ROSI 20 +, ASY RIFKA 17 +, BRUNNER SISLA 27 +, DASKAL MARGIT 16 +, DAWIDOWITS SARI 19 +, EDERMANN LIVIA 29 +,
ELIAUS HEDWIG 22 +, ENGEL ROSI 24 +, ERNST HEDWIG 19 +, FESTER ROSI 18 +, FISCHER SALA 20 +, FRIED EDITH 21 +, FRIEDMANN JOLAN 20 +,
GESTEREDE OLGA 31 +, GONDAR MARGIT 30 +, GRONNER MARIE 31 +, GUINBERG ZITA 17 +, HAINFELD RENEÉ 28 +, HERMANN KATI 24 +, HERZ LENKE 22 +,
JUT HENRIETTE 23 +, KAMIL ERIKA 20 +, KAIN KLARA 29 +, KRAMER BERTA 30 +, KRAUS MELANIE 35 +, KURLAND ZLATA 16 +, LEBOVITS ADELE 25 +,
LENKEL AGNES 19 +, LICHTENBERG CHARLOTTE 23 +, LIGETY ROSI 45 +, LOWI IDA 24 +, LOWIDTOVA MARTA 43 +, LUSTIG ALICE 29 +, MENDOVITS EVA
23 +, MERMELSTEIN MARIA 30 +, MITTELMAN ARANKA 20 +, MOSES JULIANA 39 +, MOSKOVITS MA NZI 22 +, MOSKOVITS GILLI 32 +, NEULANDER PIROSKA
33 +, ROTENBERG SZAINDLA 34 +, SAFIR IBOLYA 26 +, SCHIFF ELLA 30 +, SCHÖNBERGER KATALIN 22 +, SCHWIMMEROVÁ EDITA 22 +, SILBERZAHN RUDA
18 +, SPIEGEL LENKE 23 +, STEINFELD FRANIA 27 +, STERN FRIEDA 20 +, STERN HELENE 24 +, STEYER ETA 22 +, TAUSOWITZ TEJGLA 24 +, WEINSTOCK
IRENE 15 +, WEISS JUDITH 18 +, WINGER LILLI 22 +, WINKLER ROSI 18 +, ZWERENBAUM MINDLA 26
A NEJMÉNĚ 21 NEZNÁMÝCH ...

UBOŽÁK, ALE NEBUDE ZAPOMENUT
NAVŽDY, NADĚJE PONÍŽENÝCH
NEZHYNE NAVĚKY!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4107-41894
Pomník přidal: Vladimír Bružeňák
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: PhDr. Ladislava Tahovská, 15.08.2020
Umístění: Sokolov, Zámecká 1, v muzeu
Nápis:
? bahnoberoffizial Adam Teuschl
Bahn?ister, 16.3.1860-13.9.1942.

Franziska Teuschl, geb. T?
16.3.1860 -13.2.1944.
Dem Gedenken der im Weltkrieg gefallenen Söhne.

Rudolf Teuschl Inf. Reg. 73
12.2.1891, -23.9.1914, Serbisch Ratscha.

Fähnrich Franz Teuschl Feldj. Baon 31
? St. Lucia ?

Fähnrich Ludwig Teuschl Feldj. Baon 31
15.1.1893-2 3.1920 ? Russland Siberien
?stok, Russland Sibirien
Poznámka:

Text na informační tabulce:
Jedna z mnoha rodinných tragédií 1. světové války - manželům Teuschlovým z Lokte padli ve válce 3 synové
Rudolf - příslušník 73. Pěšího pluku z Chebu padl na srbské frontě v roce 1914 ve věku 23 let, Franz - příslušník 31. Praporu polních myslivců padl na italské frontě v roce 1917 ve věku 20 let
Ludwig - příslušník 31. Praporu polních myslivců padl v Rusku v roce 1920 ve věku 27 let
Eine der vielen Familientragödin des Ersten Weltkriegs - das Ehepaar Teuschl aus Loket verlor im Krieg drei Söhne
Rudolf fiel mit 23 Jahren als Angehöriger des 73. Infanterieregiments aus Eger 1914 an der serbischen Front,
Franz fiel mit 20 Jahren als Angehöriger des 31. Feldjägerbataillons 1917 an der italienischen Front,
Ludwig fiel mit 27 Jahren als Angehöriger des 31. Feldjägerbataillons 1920 in Russland

One of the many family tragedies of World War I - Teuschel family from Loket lost 3 sons in the war
Rudolf - a member of the 73rd infantry regiment from Cheb fell on the Serbian front in 1914 aged 23 years,
Franz - a member of the 31st battalion of field riflemen fell on the Italian front in 1917 aged 20 years
Ludwig - a member of the 31st batallion of field riflemen felll Russia in 1920 aged 27 years


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Ladislava Tahovská
Příprava dat: Vladimír Štrupl