Praha 6

Kenotaf Václav Trojan

  • + o skupině VPM (P-06, Střešovický hřbitov)
    • Hřbitov vybudován r. 1900. Rozloha 0,61 ha, na osmi odděleních se nachází 21 hrobek a 1 100 urnových hrobů.
      zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vojtěch Stráník, 04.09.2013
Umístění: Praha 6, Cukrovarnická 131, Střešovický hřbitov
Nápis:
VÁCLAV TROJAN
* 1878 PADL V ITÁLII R. 1917

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-53848
Souřadnice: N50°5'41.52'' E14°22'0.33'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Tomáš Sedláček

Autor: Pavel Chabr, 27.10.2017
Umístění: Praha 6, Čínská 22/26, v objektu Posádkového velitelství Praha
Nápis:
ARMÁDNÍ GENERÁL
ING. TOMÁŠ
SEDLÁČEK
MOTTO:
VYDRŽET
ČESTNÝ PŘÍSLUŠNÍK
POSÁDKOVÉHO
VELITELSTVÍ PRAHA
2002

ČESTNÝ
OBČAN
MĚSTA AGDE
1989
BRANDÝSA NAD LABEM-
STARÉ BOLESLAVI
2003
VÁLEČNÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
3x ČS.VÁLEČNÝ
KŘÍŽ 1939
ŘÁD VELKÉ
VLASTENECKÉ
VÁLKY
II. STUPNĚ
ŘÁD SNP I.TŘÍDY
MEDAILE
ZA CHRABROST
PŘED NEPŘÍTELEM
MEDAILE
ZA VÍTĚZSTVÍ
VOJENSKÁ
PAMĚTNÍ
MEDAILE
SE ŠTÍTKY
F-VB-SSSR
DALŠÍ ŘÁDY A
VYZNAMENÁNÍ
1992 - ŘÁD
M. R. ŠTEFÁNIKA
2004 - ŘÁD
T. G. MASARYKA

(nápis na informační tabulce, umístěné na strážnici)
POMNÍK JE VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝ PO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU A ZAPSÁNÍ U DOZORČÍHO VCHODU NEBO DLE DOHOVORU NA:
email: pvpraha@email.cz

POMNÍK
ARMÁDNÍHO GENERÁLA TOMÁŠE SEDLÁČKA

ING. TOMÁŠ SEDLÁČEK
*8.1.1918 VÍDEŇ +27.8.2012 PRAHA
ABSOLVENT VOJENSKÉ AKADEMIE V HRANICÍCH, DŮSTOJNÍK DĚLOSTŘELECTVA
PŘEDMNICHOVSKÉ ARMÁDY.
V DUBNU 1940 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ A PŘES BALKÁN SE DOSTAL DO FRANCIE,
KDE VSTOUPIL DO ČS. SAMOSTATNÉ BRIGÁDY.
VE VELKÉ BRITÁNII ABSOLVOVAL NĚKOLIK SPECIÁLNÍCH KURZŮ A V ČERVNU
1944 BYL ODESLÁN DO SSSR K 1. ČS. ARMÁDNÍMU SBORU, V JEHOŽ ŘADÁCH
SE ZÚCASTNIL BOJŮ NA DUKLE.
JAKO PŘÍSLUŠNÍK 2. ČS. PARADESANTNÍ BRIGÁDY BYL VYSLÁN NA POMOC SNP.
PO OSVOBOZENÍ ABSOLVOVAL VYSOKOU ŠKOLU VÁLEČNOU A ZASTÁVAL
ŠTÁBNÍ FUNKCE.
V ÚNORU 1951 BYL ZATČEN A VE VYKONSTRUOVANÉM POLITICKÉM PROCESU
ODSOUZEN NA DOŽIVOTÍ PROŠEL ŘADOU VĚZNIC A LÁGRŮ A V ROCE 1960
BYL PŘI AMNESTII PROPUŠTĚN.
PO ABSOLVOVÁNÍ VEČERNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SE STAL PROJEKTANTEM.
PO LISTOPADU 1989 BYL PLNĚ VOJENSKY A OBČANSKY REHABILITOVÁN.
AKTIVNĚ SE PODÍLEL NA VZNIKU A ČINNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ OBCE
LEGIONÁŘSKÉ A KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, PRACOVAL VE SVAZU
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PODÍLEL SE NA VÝCHOVĚ MLADÉ GENERACE
A VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ.

VÁLEČNÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
3x ČS. VÁLEČNÝ KŘÍŽ 1939
ŘÁD VELKÉ VLASTENECKÉ VÁLKY II. STUPNĚ
ŘÁD SNP I.TŘÍDY
MEDAILE ZA CHRABROST
PŘED NEPŘÍTELEM
MEDAILE ZA VÍTĚZSTVÍ NAD NĚMECKEM
VOJENSKÁ PAMĚTNÍ MEDAILE SE ŠTÍTKY F-VB-SSSR

DALŠÍ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
ŘÁD MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA - 1992
ŘÁD TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA - 2004

ČESTNÝ PŘÍSLUŠNÍK
POSÁDKOVÉHO VELITELSTVÍ PRAHA - 2002

ČESTNÝ OBČAN
AGDE/FRANCIE/ - 1989
BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV - 2003
PRAHA 6 - 2003
LÁZNĚ TOUŠEŇ - 2003

ČESTNÝ PŘEDSEDA
ČESKOSLOVENSKÉ
OBCE LEGIONÁŘSKÉ - 1994

Pomník přidal: Pavel Chabr
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Kučera

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Čínská 885/10, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
5.5.1945
JAROSLAV KUČERA
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*6.1.1905, +5.5.1945, zedník, bydliště: Suchdol, padl v Bubenči


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20933
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Nejedlý

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Čínská 1598/19, Dejvice
Nápis:
KAREL NEJEDLÝ
~ KAPITÁN NEMO ~
* 1896 + 1945
BOJEM NÁRODA
K LEPŠÍMU MÍRU LIDSTVA
1914-1918 1939-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22248
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Antonín Novák

Autor: Vladimír Štrupl, 23.09.2005
Umístění: Praha 6, Čs. armády 471/27, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL PŘI REVOLUCI
ANTONÍN NOVÁK
9.5.1945 V STÁŘÍ 65 ROKŮ
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20932
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Bohuslav Selucký a Ladislav Ptáček

Autor: Vladimír Štrupl, 26.02.2006
Umístění: Praha 6, Čs. armády 826/32, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
9.5.1945
BOHUSLAV SELUCKÝ
LADISLAV PTÁČEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20951
Souřadnice: N50°06'03.0'' E14°23'51.5''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Antonie Else Tamler

Autor: Vojtěch Stráník, 18.11.2013
Umístění: Praha 6, Čs. armády 406/10, před domem vlevo
Nápis:
ZDE ŽILA
ANTONIE ELSE
TAMLER
NAR. 1913
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO IZBICE
ZAVRAŽDĚNA

Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Kameny zmizelých - rodina Kalichova a Julius Schneider

Autor: Jiří Padevět, 11.11.2021
Umístění: Praha 6, Čs. armády 928/19, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
BEDŘICH KALICH
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO LUBLINU
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
LOTTA KALICHOVÁ
ROZ. HELLEROVÁ
NAR. 1910
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO LUBLINU
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
VĚRA KALICHOVÁ
NAR. 1933
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO LUBLINU
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
CHARLOTTA KALICHOVÁ
ROZ. SCHNEIDEROVÁ
NAR. 1867
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
MUDR. JULIUS SCHNEIDER
NAR. 1878
DEPORTOVÁN 1943
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽIL
ING. KAREL KALICH
NAR. 1890
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽIL
HANUŠ KALICH
NAR. 1929
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
MARIE KALICHOVÁ
ROZ. ENGELOVÁ
NAR. 1902
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
HANA KALICHOVÁ
NAR. 1931
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Manželé Karel a Marie Kalichovi a jejich děti Hana a Hanuš (uváděn i jako Hans) byli deportováni 8.9.1942 do Ghetta Terezín transportem Bf č. 466 a odtud 15.5.1944 transportem Dz č. 580 do Auschwitz Birkenau. Z 2501 transportovaných se konce války dožilo 134 osob.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97029-karel-kalich/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97027-hans-kalich/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97031-marie-kalichova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97026-hana-kalichova/ )


Toto místo je počítáno jako 9 VPM
Souřadnice: N50°6'1.03'' E14°24'7.07''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Václav Kulhánek

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Praha 6, Dělostřelecká 121/30, Střešovice, na vnitřní straně obvodové zdi veřejnosti nepřístupného objektu
Nápis:
VÁCLAV KULHÁNEK
16.5.1920
PADL PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-36511
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 08.11.2005
Umístění: Praha 6, Diskařská, Břevnov, parčík u severní strany Stadionu Evžena Rošického
Nápis:
ZDE PADLI
V BOJÍCH ZA OSVOBOZENÍ PRAHY
VLADIMÍR ŠTIK VE VĚKU 25 LET.
JOSEF HEJL VE VĚKU 29 LET.
ALOIS JELÍNEK VE VĚKU 33 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21718
Pomník přidal: Vladimír Štrupl