Kbelnice

Pomník Obětem války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
NA PAMĚŤ
ÚČASTI
SBORU
MĚŠŤANSKÝCH
OSTROSTŘELCŮ
JIČÍNSKÝCH
V BOJI ROKU
1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-27089
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Pomník Obětem války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
vpředu:
18 29/6 66

vpravo:
DEM RUHMVOLLEN ANDENKEN
DER IN TREUER
PFLICHTERFÜLLUNG
AM 29 JUNI 1866
IM TAPFEREN KAMPFE
BEI JIČÍN GEFALLENEN

vlevo:
ČESTNÉ PAMÁTCE VŠECH
KTEŘÍ JSOUCE VĚRNI
SVÉ PŘÍSAZE
DNE 29 ČERVNA R. 1866
VE CHRABRÉM BOJI
U JIČÍNA PADLI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-32146
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Pomník Obětem války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
PAMÁTCE
18. POLNÍHO PRAPORU
MYSLIVCŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-27085
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Pomník Obětem války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
BEIM STURME AUF ZAMEZ
am 29. Juni 1866
fielen
17 Officiere und 158 Soldaten
des k. k. Linien-Infanterie-Regiments Nro. 18
Gewidmet
vom Officierscorps des Regiments.

PŘI ÚTOKU NA ZÁMEZ
padlo
dne 29. června 1866
17 důstojníků a 158 vojínů
c. k. řadového pěšího pluku číslo 18.
Věnováno
důstojnickým sborem pluku.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5207-27084
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba st., 08.05.2013
Umístění: Kbelnice, střed obce
Nápis:
PADLÝM OBČANŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

BUCHAR JOSEF Č. 12
BUCHAR JOSEF Č. 47
BROUL ALOIS Č. 5
DONAUT VÁCLAV
ERBAN FRANTIŠEK
GARTNER ANTONÍN
HAKEN JAN
HAKEN VÁCLAV
JANČÍK JOSEF
JEŽEK ALOIS

KABELÁK JOSEF
KOZÁK VRATISLAV
LUKEŠ BOHUMIL
LUKEŠ KAREL
NOŽIČKA ALFRÉD
PLACHÝ BEDŘICH
PRACHATICKÝ FRANT.
SVOBODA ALOIS
VIK JOSEF
ŽENATÝ STANISLAV

PAMÁTCE MINULÝM - PRO PAMĚŤ BUDOUCÍM.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04383
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Hrob Philipp Kowarik

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 04.06.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
Hier ruhet in Gott
k. k. Hauptmann
des Inf. Rgts Nr. 18
PHILIPP KOWARIK
gefallen im Gefechte
bai Jitschin am 29.VI.1866

Zde v Pánu odpočívá
c. k. setník pěš. pluku č. 18
FILIP KOVAŘÍK
padlý v bitvě u Jičína
dne 29. června 1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-29877
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Bernhard von Fabrice

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 04.06.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
Bernhard von Fabrice
Königl. Sächs. Rittmeister
geb zu Franfurt a M. d. 1. Juli 1827
geblieben im Gefechte bei Gitschin
d. 29. Juni 1866
Ostružno

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-29867
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Obětí války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 04.06.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
Zde odpočívají v Pánu
7 vojínů pruských,
kteří v bitvě u Jičína
dne 29. června 1866
padli
a
1 rakouský

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-27082
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Obětí války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 04.06.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
Zde v Pánu
odpočívá
7 kr. pruských
vojínů
padlých 29. června
1866.

Hier ruhen i Gott
7 kgl. preussische
Soldaten
gefallen am 29 Juni
1866
Ohařice

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-22153
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Ottokar Freiherr von Braun

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 04.06.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
Hier fiel den
HELDENTOD
für
Kaiser u. Vaterland,
OTTOKAR FREIHERR
VON BRAUN
k. k. Hauptmann
des 23. Inf. Regiments
Herzog von Würtemberg
am Abend des 28. Juni 1866
im 38. Lebensjahre

Von der trauernden
MUTTER u. GATTIN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-27110
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský