Svidník

Kutuzovova, náměstí Svobody, nezařazeno

Památník vojákům Rudé armády

Autor: Jiří Porteš, 07.08.2007
Umístění: Svidník, na kraji Parku bojové družby
Nápis:
Patník u hl. cesty:
Pamätník Sovietskej armádya Dukelské bojisko.
Národná kulturná pamiatka, vyhlásená uznesením vlády ČSSR číslo 251/62

Deska na obvod. zdi:
Padlým hrdinom Sovietskej armády v boji za slobodu Československej republiky.
Tisíce a tisíce hrdinských synov bratských národov Sovietského sväzu obetovalo svoje životy za slobodu a nezávislost Československého ludu.
K. Gottwald: O otázkách války a obrany vlasti

Тысячи героическихсынов братских народовсоветсково союза
принесли в жертву свою жизнь за свободу и незавысимость чехословацкого народа
К. Готвальд: Вопросы войны и обороны родины

Deska na podstavci Rudoarmějce:
VĚČNÁ SLÁVA
SOVĚTSKÝM HRDINŮM PADLÝM V BOJI
ZA SVOBODU
SVÉ VLASTI I ČESKOSLOVENSKA
K. Gottwald: O otázkách války a obrany vlasti

ВЕЧНАЯ СЛАВА
СОБЕТСКИМ ГЕРОЯАМ ПАВШИМ В БОРъБЕ
ЗА СВОБОДУ
СБОЕЙ РОДИНЫ И ЧЕХОСЛОВАКИИ
К. Готвальд: Вопросы войны и обороны родины

Pravá strana:
По непосредственному приказу главново командования направились стволы советских пушек ко корпатским хребтам чтобы доставить помощь самой короткой хотя самой трудной дорогой борцам словацскго народново восстания
К. Готвальд: Вопросы войны и обороны родины

Na priamy rozkaz hlavného velitelstva obratili se hlavně Sovietských diel ku Karpatským hrebeňom, aby najkratšou i keď najobtažnejšou cestou priniesly bojovnikom Slovenského národného povstania pomoc
K. Gottwald: O otázkách války a obrany vlasti

Desky na zadní zdi:
ČESTA A SLÁVA TANKISTŮM
Честь и слава танкистам
ČESTA A SLÁVA PĚCHOTĚ
Честь и слава пехоте
ČESTA A SLÁVA DĚLOSTŘELCŮM
Честь и слава артиллеристам
ČESTA A SLÁVA LETCŮM
Честь и слава летчикам

ZVÍTĚZILI V BOJI, ZVÍTĚZILI V PRÁCI.
ПОБЕДИЛИ В БОРЬБЕ,ПОБЕДИЛИ В БОРЬБЕ РАБОТЕ

Zostava vojsk,ktoré sa zúčastnili na Karpatsko - Dukelskej operácii 8.Septembra - 28.Oktobra 1944.
38.ARMÁDA
Strelecké zbory:
52. strelecký zbor:
304,305 a 340 strelecká divizia
67.strelecký zbor:
121,140 a 240 strelecká divizia
101.strelecký zbor:
170. gardová,183 a 211 strelecká divizia
14. gardová,359,127 a 81 strelecká divizia
1. ČS.armádný zbor v ZSSR:
1. a 3. ČS. samostatná brigáda v ZSSR,2. ČS.paradesantná brigáda v ZSSR,1.ČS. tanková brigáda v ZSSR
1.gardový jazdecký zbor:
1.,2. a 7. gardová jazdecká divizia
25. tankový zbor:
111., 162 a 175 tanková brigáda
20. mechanizovaná brigáda
4.gardový tankový zbor:
12.,13 a 14. gardová tanková brigáda, 3. gardová mechanizovaná brigáda

31. tankový zbor:
100.,237. a 242. tanková brigáda
65. mechanizovaná brigáda
Podporné zväzky a útvary:
17. delostrelecká prielomová divizia
21. protiletadlová divizia
12. gardový pluk täžkých tankov
11. gardová protitanková delostrelecká brigáda
39. ženijná brigáda
42. motorizovaná ženijná brigáda
2. LETECKÁ ARMÁDA
1. gardový letecký bitevný zbor:
8. a 9. gardová bitevná letecká a 12. gardová stíhací letecká divizia
2. gardový bombardovací letecký zbor:
1. a 8. gardová bombardovací a letecká divizia
5. stíhací letecký zbor:
8. gardová a 256. stíhací letecká divizia

СОСТАВ ВОЙСК
участвоваших в карпатско-дуклинской операции 8 сентября-28 актября 1944 года
38-я АРМИЯ
стрелковые корпуса
52-й стрелковый корпус
304,305 и 340-я стрелковые дивизии
67-й стрелковый корпус
121,140 и 241-я стрелковые дивизии
101-й стрелковый корпус
70-я гвардейская, 183 и 211-я стрелковые дивизии
14-я гвардейская, 359,127 и 81-я стрелковые дивизии
1-й чехословацкий армений корпус в СССР, 2-чехосл. восдушнодесантная бригада в СССР
1-я чехосл. танковая бригада в СССР
1-й гвардейский кавалерийский корпус
1,2 и 7-я гвардейские кавалерийские дивизии
25-й танковый корпус
111,162,175-я танковые и 20-я мотострелковая бригады
4-й гвардейский танковый корпус
12,13,14-я гвардейские танковые и 3-я гвардейская мотострелковая бригады
31-й танковый корпус
100,237,242-я мотострелковая бригады
соединения и части усиления
17-я артиллерийская дивизия прорыва
21-я зенитная артиллерийская дивизии
12-й гвардейский тяжелый танковый полк
11-я гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
39-я инженерно-саперная бригада
42-я мотоинженерная бригада
2-Я ВОЗДУШНАЯ АРМИЯ
1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус
8 и 9-я гвардейские штурмовые и 12-я гвардейская истребительная авиационные дивизии
2-й гвардеиский бомбардировочный авиационный корпус
1-8-я гвардейские бомбардировочные авиационные дивизии
5-й истребителный авиационный корпус
8-я гвардеиская и 256-я истребителные авиационные дивизии
Poznámka:

Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku (národná kultúrna pamiatka) odhalili v roku 1954. Projektovali ho Ing. K. Lodr, V.Šedivý a J. Krumprecht. Autormi sochárskych prác sú akademickí sochári O. Kozák, J. Hana a F. Gibala. Pomník jevysoký 37 m a hviezda na jeho vrchole meria 3,5m. Na pravej strane pamätníka je reliéf Partizánska hliadka v SNP, na ľavej Útok Sovietskej armády. Pred pamätníkom stojí štvormetrová bronzová socha Sovietsky seržant vzdáva hold nad mohyloupadlých. Jej autormi sú J. Bartoš a J. Hana.
Do architektonického komplexu pamätníka zapadajú dve súsošia, Hanovo Stretnutie a Gibalov Smelý pohľad do budúcnosti. Piedestál pamätníka zdobia reliéfy: Zdvihnutie zástavy na oslavu víťazstva, 9. maj 1945, Ľud víta svojich osloboditeľov, Zvítanie partizánov so Sovietskou armádou a Dedina víta sovietskych vojakov. V pozadí pamätníka sú symbolické hrobkypadlých príslušníkov sovietskej pechoty, tankistov, delostrelcov a letcov. V spoločných hroboch je tu pochovaných viac ako 9000 sovietskych vojakov.
Medzi Pamätníkom Sovietskej armády a objektom múzea bol k 30. výročiu bojov o Duklu vytvorený Park bojovej družby, v ktorom je sústredená vojenská bojová technika.


Souřadnice: N49°18'38'' E21°33'55''
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.11.2012
Umístění: Svidník, severně od obce při silnici č. 73 ve směru na obec Ladomirová, tzv. Údolí smrti
Nápis:
TÝM, KTORÍ POLOŽILI ŽIVOTY, ABY TÚTO ZEM
VRÁTILI MIERU! PRI ODMINOVÁNÍ ZAHYNULI NA
TOMTO MIESTE 25.9.1949
VOJ. MIROSLAV DLOUHÝ, VOJ. JÁN BREZOVSKÝ A VOJ. PAVEL MOJŽIŠKA
Poznámka:

„Údolí smrti“ je prostor severně od Svidniku, směrem na obce Ladomírová a Kapišová,
kde se, ve dnech 25.-27.10.1944, odehrála největší tanková bitva, mezi Rudou armádou a wehrmachtem, na území Československa.


Souřadnice: N49°19'37'' E21°35'32.3''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník tankistům

Autor: Karel Kozel, 19.10.2007
Umístění: Svidník, u cesty Hunkovce - Svidník u odbočky na Kapišovů
Nápis:
NA PAMIATKU TANKISTOV,
KTORÍ SA PRERVALI SILNE BRÁNENÝMI
SUTEZKAMI KARPÁT DO PRIESTORU
KAPIŠOVA
ČÍM POMOHLI ROZBIŤ FAŠISTICKÉ JEDNOTKY
A OVLÁDNUŤ VÝCHODISKÁ Z KARPÁT.

Souřadnice: N49°19'36.84'' E21°35'33.78''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Michail Ilarionovič Kutuzov

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2012
Umístění: Svidník, Kutuzovova
Nápis:
9. - 10. JANUÁRA 1806 OBYVATEĽSTVO SVIDNÍKA
SRDEČNE PRIJALO SLÁVNEHO RUSKÉHO VOJVODCU
MICHAILA ILLARIONOVIČA KUTUZOVA
NA CESTE DO VLASTI.
SVIDNÍK, 23. FEBRUÁRA 1956


9-10-ГО ЯНВАРЯ 1806 ГОДА НАСЕЛЕНИЕ СВИДНИКA
РАДУШНО ВСТРЕТИЛО ВОЗВРАЩАЮЩЕГОСЯ
НА РОДИНУ ГЕНИАЛЬНОГО РУССКОГО ПОЛКОВОДЦА
МИХАИЛА ИЛЛАРИОНОВИЧА КУТУЗОВА
СВИДНИК, 28 ФЕВРАЛЯ 1956 Г.

Souřadnice: N49°18'24.6'' E21°34'12.1''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pomník Ludvík Svoboda

Autor: Roman Ujfaluši, 17.07.2009
Umístění: Svidník, náměstí Svobody
Nápis:
GENERÁL LUDVÍK SVOBODA
25.11.1895 - 20.9.1979
VELITEL 1. ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNÉHO ZBORU V ZSSR
PREZIDENT ČSSR
ČESTNÝ OBČAN MESTA SVIDNÍK

ГЕНЕРАЛ ЛУДВИК СВОБОДА
25.11.1895 - 20.9.1979
КОМАНДИР 1-ГО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО АРМЕЙСКОГО КОРПУСА В СССР
ПРЕЗИДЕНТ ЧССР
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СВИДНИК

GENERÁL LUDVÍK SVOBODA
25.11.1895 - 20.9.1979
COMMANDER OF FIRST CZECHOSLOVAK ARMY CORPS IN THE USSR
PRESIDENT OF CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC
HONORARY CITIZEN OF THE TOWN OF SVIDNÍK
Poznámka:

signatura: KULICH"89


Souřadnice: N49°18'26.0'' E21°34'09.1''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Roman Ujfaluši, 17.07.2009
Umístění: Svidník, náměstí Svobody
Nápis:
PAMÄTNÁ DOSKA
OBČANOM SVIDNÍKA PADLÝM
V II. SVETOVEJ VOJNĚ PRI PRVOM NÁLETĚ
DŇA 12.9.1944
KOROTKÁ HELENA -17.8.1893
KOROTKÁ MÁRIA - 26.8.1916
KOROTKÝ JOZEF - 19.12.1938
KOROTKÝ JURAJ - 19.3.1944
DUCÁROVÁ HELENA - 13.7.1928
BILANČÍKOVÁ ANNA - 14.6.1934
VAŇUGOVÁ HELENA - 14.3.1934
KONFEDORÁK MIKULÁŠ - 27.12.1928
ČESŤ ICH PAMIATKE !

PAMÄTNÁ DOSKA
OBČANOM SVIDNÍKA PADLÝM NÁSLEDKOM
II. SVETOVEJ VOJNY
KURILEC ANDREJ - 28.11.1907 - 14.10.1944
JUHAŠČIK JÁN - 19.12.1923 - 23.3.1945
PAŇKO JÁN - 26.3.1928 - 14.5.1945
KUDLA PETER - 23.6.1930 - 25.5.1945
KRAJŇÁK JURAJ - 12.3.1926 - 30.8.1945
KURILEC MIKULÁŠ - 30.11.1909 - 26.5.1946
KUŠNIROVÁ MÁRIA - 4.3.1935 - 29.4.1947
ŠELESTÁK ŠTEFAN - 2.3.1924 - 11.3.1948
KURILEC MICHAL - 18.7.1908 - 11.9.1948
KUDLA MICHAL - 3.3.1898 - 19.1.1945

Souřadnice: N49°18'27.2'' E21°34'08.8''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši