Jaroměř

Albieriho, Komenského, Lužická, Na Ostrově, Nádražní, Náchodská

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 17.09.2006
Umístění: Jaroměř, Albieriho, parčík při ulici Albieriho, naproti divadlu
Nápis:
PADLÝM SPOLUOBČANŮM 1939 – 1945 ČEST JEJICH PAMÁTCE

APL RUDOLF 4.6.1887-14.11.1944, BAČINA ALOIS 13.3.1920-23.8.1940, BEDNÁŘ JAN 18.12.1897-9.6.1942, BENEŠ JAN 26.2.1907-29.1.1944, BEZDĚK FRANTIŠEK 15.1.1896-13.3.1943, GEN. BLÁHA FRANTIŠEK 26.2.1886-21.5.1945, BOŘEK OLDŘICH 1.11.1909-27.11.1944, BOUČEK ZBYNĚK 30.5.1926-5.5.1945, ČECH EMIL 20.1.1908-17.11.1944, ČERMÁK KAREL 19.1.1897-7.5.1945, ČERNÝ JINDŘICH 16.11.1907-27.10.1944, ČEŘOVSKÝ LADISLAV 22.6.1885-21.3.1945, DERNER KAREL 1.8.1909-23.5.1945, DOLEČEK KAREL 8.10.1907-25.5.1943, DVOŘÁKOVÁ VALERIE 25.11.1932-5.5.1945, FAJMAN STANISLAV 13.10.1904-15.1.1945, FEJFAR JOSEF 15.11.1896-1942, FEJKOVÁ ANNA 30.3.1895-8.9.1944, FEJK KAREL 17.12.1893-8.9.1944, FELIX IVAN 10.6.1931-7.3.1944, FELIX LUDVÍK 7.3.1927-7.3.1944, FELIX MILAN 19.9.1922-7.3.1944, FELIXOVÁ MARIE 5.9.1899-7.3.1944, FENDRYCH JINDŘICH 1.1.1915-19.3.1945, FIEDLER JIŘÍ 2.7.1914-6.4.1943, FRANKENSTEIN HUGO 24.4.1894-23.1.1943, FRANKENSTEIN JOSEF 5.8.1865-5.1.1944, FRANKENSTEINOVÁ OTYLIE 22.7.1869-14.2.1944, FRIES RICHARD 12.7.1889-1.10.1944, GAISLOVÁ MALVY 26.7.1883-23.1.1943, HAMPL ANTONÍN 17.5.1942, HLAVENKOVÁ VLASTA 24.1.1890-, HNILICA JAN 22.6.1887-19.5.1945, HOFMAN FRANTIŠEK 25.12.1877-20.10.1943, HÖNIGOVÁ AURELIE 14.4.1893-6.9.1943, HÖNIG EMIL 12.3.1879-6.9.1943, HÖNIG GERHARD 7.7.1915-23.1.1943, ING. HÖNIG NORBERT 26.12.1912-23.1.1943, HORÁK RUDOLF 1.12.1913-15.11.1943, IVANOV ANTONÍN 10.6.1890-24.10.1942, JANATA MIROSLAV 6.5.1881-21.4.1943, JANKO JAROSLAV 24.3.1920-1945, JANKO OLDŘICH 26.11.1910-1.3.1945, JAKOBEC MIROSLAV 19.5.1913-5.5.1945, KRIEGLER LADISLAV 15.4.1916-30.6.1944, KRIEGLEROVÁ MARIE 22.2.1878-1.3.1944, KRPATA FRANTIŠEK 2.9.1892-16.12.1943, GEN. KUBÁŇ METHOD 18.9.1885-5.3.1942, LAUFER MOŘIC 14.7.1861-15.5.1943, LEDEREROVÁ ARNOŠTA 10.11.1870-15.12.1943, LEDEREROVÁ MARTA 30.12.1902-23.1.1943, LIBŘICKÝ FRANTIŠEK 17.1.1882-25.6.1942, LIBŘICKÝ JAROSLAV 4.7.1908-18.6.1943, LUDVÍK VOJTĚCH 24.5.1908-23.11.1943, MÜNZEROVÁ ELIŠKA 6.1.1892-31.1.1942, MÜNZER MAXMILIÁN 28.2.1885-31.1.1942, PETR ADOLF 24.6.1923-9.1942, POHNER BENEDIKT 23.4.1912-25.2.1941, POUR AUGUSTIN 19.2.1905-20.3.1942, POUZNAR JOSEF 1923-, PROCHÁZKA KAREL 28.1.1909-10.5.1945, ROUBÍČEK MAXMILIÁN 24.1.1887-31.10.1944, RUDOLF OTAKAR 17.3.1887-5.1945, RŮŽIČKA JOSEF 12.12.1893-29.3.1945, SAJENKO JIŘÍ 20.9.1927-12.4.1945, STEINER EDUARD 28.5.1866-17.4.1944, STEINER LEOPOLD 10.8.1896-3.7.1943, STEINEROVÁ REGINA 1.5.1871-17.4.1944, STEJSKAL FRANTIŠEK –24.5.1941, STRUŽKOVÁ ANDĚLA 14.1.1912-8.5.1945, STŘIHAVKA VÍTĚZSLAV 15.5.1900-14.11.1944, ŠMAHEL ALOIS 4.3.1887-15.6.1942, PHDR. ŠAŠKOVÁ GERTRUDA 20.11.1896-3.7.1942, ŠOLÍN MIROSLAV 9.5.1917-10.12.1942, ŠPAČEK FRANTIŠEK 11.12.1879-17.5.1945, ŠPANIEL IVAN 23.7.1918-30.11.1944, ŠRŮTEK OLDŘICH 18.2.1905-18.8.1944, ŠUBRT STANISLAV 3.11.1897-6.4.1943, TYLŠ JOSEF 27.11.1888-10.12.1943, ULRICH JAROSLAV 22.2.1912-8.4.1943, ULRYCH FRANTIŠEK 30.11.1898-6.4.1944, VACHEK VÁCLAV – 5.10.1944, WINTERNITZ JOSEF 14.4.1902-23.1.1943, ZÁKRAVSKÝ JINDŘICH 20.2.1915-26.9.1944, ZMÍTKO JAROSLAV 4.7.1907-27.10.1942, ŽEROVNICKÝ JAN 15.5.1912-7.1.1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04246, CZE-5206-04245
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°21'10.96'' E15°55'05.75''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska František Novotný a Jan Červinka

Autor: Ing. František Jedlička, 10.11.2022
Umístění: Jaroměř, Albieriho, hala Městského divadla v Jaroměři
Nápis:
ZA VLAST POLOŽILI NEZIŠTNĚ SVOJE ŽIVOTY
BRATŘI
NOVOTNÝ FRANT.
STŘELEC . Č. SL .PL. R. LEGIÍ 4.ROTA
2. ČERVENCE 1917 ZBOROV
ČERVINKA JAN
STŘELEC 2. Č. SL. PL- R. LEGIÍ 12. ROTA
27. SRPNA 1918 u KUZÍNSKÉHO ZÁVODU
POCHOVÁN V ČELJABINSKU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5206-4266
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Antonín Hampl

Autor: Ivo Šťastný, 17.09.2006
Umístění: Jaroměř, Komenského, nároží Masarykovo náměstí a ulice Komenského
Nápis:
MINISTR VLÁDY ČSR
PŘEDSEDA ČS. SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ
STRANY DĚLNICKÉ

ANTONÍN HAMPL

*12.4.1874 JAROMĚŘ +17.5.1942 BERLÍN

UMUČEN NACISTY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5206-39104
Souřadnice: N50°21'19.03'' E15°55'8.71''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Jaroslav Borkovec

Autor: Ivo Šťastný, 17.09.2006
Umístění: Jaroměř, Komenského, nároží Masarykovo náměstí a ulice Komenského
Nápis:
ORGANIZÁTOR ODBOJE
PROTI NACISMU A KOMUNISMU

JUDr. JAROSLAV BORKOVEC

*16.6.1906 JAROMĚŘ +5.11.1949 PRAHA

POPRAVEN KOMUNISTY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'19.03'' E15°55'8.71''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Lužická muka

Autor: Ing. František Jedlička, 06.11.2022
Umístění: Jaroměř, Lužická, parčík Lužická a Ot. Španiela - Lužická muka
Nápis:
TRAC DYRBI SNRBSTWO ZAWOSTAC
JEN CHTĚJTE –
NÁROD NEZMIZÍ
JAR VRCHLICKÝ

na bočních stranách znak Horní a Dolní Lužice
Poznámka:

V době první republiky na podporu lužické národnostní skupiny úpící pod Hitlerem v Německu, byla na Jaroměřsku ustavena společnost "Jaroměřsko Lužici". Z podnětu této společnosti byla postavena tzv. Lužická muka.
(zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/luzicka-bozi-muka-2156327 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5206-4262
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 06.11.2022
Umístění: Jaroměř, Lužická 551, vchod do sokolvny
Nápis:
VÁM PADLÍ ČEST A DÍK!
ALOIS BAČINA 23.8.1940 NORIMBERK
HUGO FRANKENSTEIN 23.4.1943 OSVĚTIM
ANDĚLA STRUŽOVÁ 9.5.1945 PRAHA
ALOIS ŠMAHEL 15.6.1942 PARDUBIČKY
FRANTIŠEK ŠPAČEK 17.5.1945 TEREZÍN
STANISLAV ŠUBRT 6.4.1943 STUTTGART
JAN ŽEROVNICKÝ 27.1.1942 LONDÝN
VY PADLÍ NAŠI
VEĎTE NÁS!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5206-4267
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 10.11.2022
Umístění: Jaroměř, Lužická 423, Gymnázium Jaroslava Žáka, chodba v přizemí
Nápis:
VĚČNÁ PAMĚŤ VŠEM
KDOŽ ŽIVOT POLOŽILI
ZA SVOBODU VLASTI

FRANTIŠEK BEZDĚK LADISLAV KRIEGLER JAROSLAV LIBŘICKÝ
DR GERTRUDA ŠIŠKOVÁ JINDŘICH ZÁKRAVSKÝ MILOSLAV JAKOBEC
JAN ŽEROVNICKÝ ALOIS BAČINA ADOLF PETR VOJTĚCH LUDVÍK
ANDĚLA STRUŽKOVÁ POPKOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5206-4268
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kamen zmizelých Jan Žerovnický

Autor: Ing. František Jedlička, 10.11.2022
Umístění: Jaroměř, Lužická 423, Gymnázium Jaroslava Žáka, před vchodem vpravo
Nápis:
ZDE STUDOVAL
JAN ŽEROVNICKÝ
NAR. 15.5.1913
ZAHYNUL 7.1.1942
PŘI CVIČNÉM SOUBOJI
JAKO PŘÍSLUŠNÍK RAF

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.09.2006
Umístění: Jaroměř, Na Ostrově, vstupní vestibul ZŠ
Nápis:
NA PAMĚŤ VŠEM
KDOŽ ŽIVOT POLOŽILI
ZA SVOBODU VLASTI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04263
Souřadnice: N50°21'14.53'' E15°55'09.94''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Svatava Nováková, 18.09.2008
Umístění: Jaroměř, Nádražní, parčík u nádraží ČD
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽILI ŽIVOT
ZA OKUPACE
V LETECH 1939 – 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI

KAREL ČERMÁK
STANISLAV FAJMAN
MIROSLAV JANATA

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Druhá fotografie zobrazuje pomník před zcizením a následně instalací nové desky.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5206-39082
Souřadnice: N50°20'31.04'' E15°54'32.12''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Příprava dat: Roman Ujfaluši