Poděbrady

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Ing. František Jedlička, 07.01.2019
Umístění: Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka, v parku

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 06.02.2011
Umístění: Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 210/17, budova vlakového nádraží, vstup vpravo
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽILI ŽIVOT ZA OKUPACE
V LÉTECH 1939-1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI:

FRANT. BOHUSLAVICKÝ
JOSEF HUBÁČEK

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03307
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Jiří z Poděbrad

Autor: Ing. František Jedlička, 11.01.2019
Umístění: Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 210/17, vestibul nádraží Poděbrady
Nápis:
HUSITSKÝ KRÁL
JIŘÍ Z PODĚBRAD

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička