Poděbrady

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 06.02.2011
Umístění: Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 210/17, budova vlakového nádraží, vstup vpravo
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽILI ŽIVOT ZA OKUPACE
V LÉTECH 1939-1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI:

FRANT. BOHUSLAVICKÝ
JOSEF HUBÁČEK

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03307
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Jiří z Poděbrad

Autor: Ing. František Jedlička, 11.01.2019
Umístění: Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka 210/17, vestibul nádraží Poděbrady
Nápis:
HUSITSKÝ KRÁL
JIŘÍ Z PODĚBRAD

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Ondřej Chebďovský

Autor: Ing. František Jedlička, 08.01.2019
Umístění: Poděbrady, Pražská, park Esperanto, u dřevěné zvoničky
Nápis:
PAMÁTCE
PODĚBRADSKÉHO EXULANTA
ONDŘEJE CHEBĎOVKÉHO
UTRACENÉHO L. P. 1622
V HRADCI KRÁLOVÉ
Poznámka:

…ve výpovědi Ondřeje Chebďovského z Poděbrad, jenž byl v r. 1622 v Hradci Králové vyslýchán a popraven jako nepřátelký zvěd a zároveň zběh z císařské armády…)
(zdroj: Česká města a jejich správa za třicetileté války: Zemský a lokální kontext)
…Ondřej Chebďovský, student a mládenec pobožný. Toho zajisté když se z své vlasti Poděbrad do Kladska k hraběti z Turnu, pánu svému, u něhož na ten čas v službě byl, navracoval, v Dobrušce jali a v Hradci na kůl dali, před lidem mluvíce, že zrádcem byl, ačkoli nic při něm krom některých listů od přátel k přátelům nenalezli, ani žádným mučením na něm nic vymučiti nemohli. Stalo se léta 1622.
(zdroj: http://texty.citanka.cz/komensky/perz2-103.html#R195 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska František Bláha

Autor: Michal Louč, archiv
Umístění: Poděbrady, Riegrovo náměstí 4, budova spořitelny
Nápis:
V tomto místě stál rodný dům divizního generála
FRANTIŠKA BLÁHY
(26.2.1886 - 21.5.1945)
velitele Obrany národa, nejvýzmamnější ilegální
vojenské odbojové organizace II. světové války.
Poděbrady
město
Poznámka:

František Bláha (26. února 1886, Poděbrady - 21. května 1945, Terezín) byl československý voják, generál a jeden z vrchních velitelů Obrany národa.
Dne 17. listopadu 1944 byl zatčen gestapem a uvězněn v Malé pevnosti v Terezíně. Zde se sice dožil osvobození Československa, ale zemřel při epidemii tyfu 21. května 1945.
In memoriam byl v roce 1946 povýšen do hodnosti divizního generála.
(https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bl%C3%A1ha_(voj%C3%A1k)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'35.92'' E15°7'18.29''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník k 100. výročí Republiky a legionářům

Autor: Ing. František Jedlička, 10.01.2019
Umístění: Poděbrady, Školní 556/1, před ZŠ T. G. Masaryka
Nápis:
bez textu

(na PD před pomníkem)
PO STOPÁCH PODĚBRADSKÝCH LEGIONÁŘŮ PADLÝCH V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
1918 – 2018
památník 100. výročí založení
Československé republiky

Autor Mg. A. David Exner
Památník byl slavnostně odhalen dne 24.10.2018
Poznámka:

Památník ku 100. výročí založení naší republiky před Základní školou T. G. Masaryka ve Školní ulici byl realizován z iniciativy vedení města Poděbrady pro uctění významného výročí v historii naší země, a jako odkaz pro další generace - aby si lidé připomínali minulost, její význam pro současnost a nezapomínali na odvahu a vlastenectví svých předků. Symbolizuje uplynulých 100 let naší státnosti. Celý památník je rozdělen na tři části. Spodní je stéla znázorňující historii před vznikem republiky. Tato část je kovová a představuje pevnou hmotu, na které se dá stavět, o kterou se dá opřít - základ, na němž republika vznikla.
Druhou část tvoří sto pruhů svařených k sobě, symbolizujících sto let naší republiky. Síla každého jednotlivého plátu ukazuje, jak významný rok to byl pro naši republiku. Jsou zde tak ztvárněna léta plná naděje, budování, úspěchů a proti tomu roky bezpráví, zkázy a útlaku. Od nejtenčích vrstev, znázorňujících období války a bídy, až po nejsilnější, znázorňující příznivá léta. Síla plátů vyjadřuje nejen politickou a ekonomickou sílu republiky, ale i významné úspěchy jednotlivců či kolektivů - např. udělení Nobelových cen, Oskarů, úspěch při Zimních olympijských hrách v Naganu a další události, na které jsme právem hrdí. Autorovou inspirací byl řez stromu, kdy podle síly letokruhů můžeme poznat, jak právě ten který rok byl pro daný strom dobrý či naopak.
Vrchní částí je samotná postava lva, která je vytvořena z vysoce pálené a glazované šamotové hmoty. Lev je tradičním symbolem našeho státu. Záměrem ale nebylo vytvoření uhlazené a svěží podoby známé z heraldického znaku, ale vyobrazení lva procházejícího naší historií jako symbolu síly, odvahy a neutuchající bojovnosti. Lva ošlehaného větrem a bouřemi dějin, jenž nadále pevně stojí vstříc budoucnosti. Je na něm patrné, že boj pro něho nebyl vždy lehký a vítězný, jeho hříva již není tak bujná a upravená, ale svým hrdým postojem jasně dává najevo, že je odhodlán tento nápor vždy ustát a kráčet dál.
Památník byl slavnostně odhalen 24.10.2018.
V Poděbradech byla obnovena Jednota Československé obce legionářské, která si vzala za úkol mimo jiné připomínat důležitou úlohu Československých legionářů při vzniku Československé republiky. V souvislosti s výročím české státnosti město ve spolupráci s Jednotou Poděbrady zpracovalo projekt: Po stopách poděbradských legionářů padlých v 1. světové válce.
Projekt vznikl za účelem připomenutí památky a významu legionářů pro vznik československého státu. Jako v mnoha městech, tak i v Poděbradech se narodili nebo zde žili legionáři, kteří se nevrátili domů, protože zahynuli v bojích. Projekt nás vede na pietní místa, připomínající památku padlých legionářů během I. světové války, a též na několik konkrétních míst kde se narodili nebo zde žili. Tímto se město Poděbrady připojilo k projektu Československé obce legionářské „Legie 100.“
(zdroj: http://www.mesto-podebrady.cz/pamatnik%2D100%2Dvyroci%2Dzalozeni%2Dceskoslovenske%2Drepubliky/d-30713/p1=29650 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska československým legionářům

Autor: Adam Vykydal, 28.09.2011
Umístění: Poděbrady, Školní 556, budova ZŠ T.G.Masaryka, interiér budovy
Nápis:
ČS. LEGIONÁŘI 1914-1918 rodáci a občané Poděbrad

Jan Altman *1885
Rudolf Bacílek *1885
Karel Bek *1892
František Beneš *1893
Jaroslav Bernard *1887
František Bláha *1886
Jan Borecký *1887
MUDr. Bohuslav Bouček *1886
Jaroslav Bouček *1888
František Brunclík *1881
Alois Brych *1887
Jaroslav Brychta *1899
Václav Bureš *1898
Josef Burýšek *1895
Josef Buřič *1890
Václav Březina *1895
Václav Cabrnoch *1894
Karel Cyrus *1895
Václav Čábela *1889
František Čálek *1895
Josef Čech *1888
František Čermák *1890
Josef Čermák *1888
František Černý *1886
Vojtěch Černý *1893
Antonín Červinka *1897
Josef Čížek *1892
Václav Dattel *1891
JUDr. Ing. Jan Dobiáš *1886
Oldřich Dostál *1884
Václav Dostál *1888
Václav Doubrava *1891
František Drobný *1892
Jiří Dršata *1896
Jan Dřevo *1895
Jan Dvořák *1895
Karel Dvořák *1895
František Eichler *1896
František Fanta *1894
Zdeněk Fišer *1892
Rudolf Gibálek *1895
Václav Gregor *1893
Antonín Hájek *1888
František Haller *1888
Miroslav Hanuš *1886
Jan Havlík *1893
Rudolf Heinzl *1875
František Halekal *1891
František Herčík *1895

František Heřmánek *1884
Karel Heřmánek *1888
Josef Hladký *1891
Antonín Hnátek *1897
František Hodač *1894
Václav Holík *1896
František Homola *1893
Vojtěch Hončák *1891
Miloš Hora *1897
Vojtěch Horák *1879
František Horyna *1892
Václav Houžvička *1893
Ing. Josef Hradec *1890
Oldřich Hradecký *1895
Jindřich Hrouda *1888
Josef Hubáček *1883
František Hučík *1894
Josef Hůla *1884
František Chuda *1883
Bedřich Jehl *1891
Jaroslav Jelínek *1886
Josef Ježek *1896
Leopold Ježek *1882
Josef Jirák *1896
Bedřich Joukl *1895
Václav Kajzr *1895
Ladislav Kalčič *1884
Ladislav Karlík *1897
JUDr. Karel Kárník *1895
Václav Kašík *1882
KIarel Keil *1886
Josef Kerhart *1886
Vojtěch Kerhart *1892
Otakar Ketner *1891
Josef Klička *1897
Alois Kolařík *1889
Josef Kopačka *1887
Josef Kopecký *1876
Josef Kopet *1897
Ferdinad Kořen *1895
František Košťál *1895
Antonín Krejčí *1888
František Kroupa *1893
Josef Kroupa *1888
Bohumil Kroulík *1895
František Krška *1893
František Krupička *1888
Jan Kryka *1897
František Kučera *1879

Václav Kulík *1895
Václav Kůrka *1894
Josef Kysela *1889
František Ludvík *1891
Josef Málek *1895
Jaroslav Malý *1893
Josef Malý *1894
Václav Malý *1892
Karel Mareš *1892
Antonín Mikšovský *1892
Josef Nejedlý *1896
Josef Netřebský *1893
Jan Němeček *1883
Karel Noháček *1894
František Novák *1889
Karel Novák *1893
Bohuslav Novotný *1891
Jan Novotný *1891
Jaroslav Novotný *1894
Vilém Novotný *1899
František Otruba *1895
Václav Pacit *1900
Martin Pavézka *1889
Václav Pazderka *1895
Oldřich Pek *1895
František Pekárek *1890
Josef Pelikán *1892
Josef Peterka *1894
Jindřich Petzold *1875
Ludvík Piluša *1898
František Píro *1896
Antonín Platil *1895
Otto Popper *1892
Jan Potměšil *1893
Václav Poživil *1881
Josef Prokš *1878
Bohuslav Racman *1894
Rudolf Rädisch *1885
Josef Rašek *1890
Rudolf Recler *1898
Vítězslav Reil *1890
Robert Rieger *1878
Bedřich Rulc *1882
František Růžička *1894
Svatopluk Růžička *1896
Václav Sedláček *1894
Václav Semerád *1893
František Serynek *1888
Emil Schlindenbuch *1895

František Slezák *1891
Jan Slivanský *1879
Antonín Smrčka *1893
František Smrčka *1888
Rudolf Smrčka *1891
Antonín Soběslav *1881
Alois Sommer *1892
Karel Sommer *1897
Karel Starý *1885
Josef Studenovský *1895
Rudolf Suchánek *1887
Václav Sutner *1877
Alois Svoboda *1886
Ludvík Svoboda *1893
Josef Šafránek *1892
Josef Šanda *1886
Josef Šantrůček *1884
Jan Šára *1895
Václav Šára *1895
Jan Šebor *1888
Karel Štajner *1891
František Štěrba *1895
Josef Štych *1895
Josef Šumavský *1896
Dominik Táborský *1874
Vojtěch Tauc *1893
Josef Tomek *1881
Václav Tomek *1877
Antonín Trojánek *1890
Karel Trojánek *1896
Vladimír Třeštík *1894
Antonín Turinský *1896
Rudolf vacke *1886
František Vach *1893
Alois Valenta *1890
Václav Vavruška *1881
Jaroslav Venzara *1896
František Voňka *1887
Bohumil Zbořil *1884
František Zita *1892
Josef Zmrzlý *1894
Bohumil Zourek *1886
Václav Zubík *1895
Josef Zvěřina *1899
Josef Železný *1887
Josef Žižka *1877
Josef Živnůstka *1895


Zasloužili se o svobodu vlasti!
28. říjen 1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Obětem 2. světové války a komunistického režimu

Autor: Ing. František Jedlička, 10.01.2019
Umístění: Poděbrady, Tyršova 26/9, budova sokolovny, vchod ze dvora
Nápis:
SOKOL

MY ŽIVÍ NEZAPOMÍNÁME
NA PŘÍSLUŠNÍKY
PODĚBRADSKÉHO SOKOLA
KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY,
NACISTICKÉ PERZEKUCE ČI
KOMUNISTICKÉ PERZEKUCE
V LETECH 1939 – 1989

8.5.95 výbor sokola

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 10.01.2019
Umístění: Poděbrady, Tyršova 26/9, budova sokolovny, u ulice
Nápis:
NA TRVALOU PAMĚŤ PADLÝCH BRATŘÍ 1914-18.
STARÝ KAREL, BAJTLER VÁCLAV, BEZUCHA FRANT., FIALA KAREL, HEŘMANOVSKÝ K., LOUDA JOSEF, PÁCAL FRANT., PETRÁSEK BOH., RÁKOSNÍK ALOIS, KIRCHNER ANT.
MARŠON VÁCLAV, ROHLÍČEK FRANT., ŠAFRÁNEK ED., ZLÁMANÝ EMIL, HELLICH JAR., JENÍK FRANT., KRUPIČKA JAN, POPPER EVŽEN, SOMMER FR.
SOKOL V PODĚBRADECH 24.7.1927

ZVEDÁME RUCE SVÉ
A PŘI DRAHÉ PAMÁTCE PŘEDKŮ PŘED
OČIMA VZKŘÍŠENÉHO NÁRODA A NAD
HROBY PADLÝCH V MOHUTNÉM SOUZVU-
KU DUŠÍ SVÝCH LIBUJEME DNES A PRO
VŠECHNU B UDOUCNOST:
ZŮSTANEME KDE JSME STA-
NULI! VĚRNI V PRÁCI, VĚRNI V ZTRPENÍ,
VĚRNI AŽ DO HROBU! VYTRVÁME DOKUD
NEZVÍTĚZÍME! VYTRVÁME AŽ POZDRA-
VÍME SAMOSTATNOST SVÉHO NÁRODA!
ZDRÁV BUĎ NÁRODE ČESKOSLOVENSKÝ!
ZŮSTÁVEJ RATOLESTÍ ROSTOUCÍ PŘI-
JDIŽ TVŮJ ČAS:
ROSTIŽ A VZKVÉTEJ SVOBODNÝ
VE VLASTECH SVÝCH A VE VELKÉ BRA-
TRSKÉ RODINĚ NÁRODŮ SVĚTA PRO ŠTĚ-
STÍ SVOJE I PRO BLAHO PŘÍŠTÍHO OSVO-
BOZENÍ LIDSTVA!
12. DUBEN 1918.
1918 1928
Poznámka:

(deska č. 9)
Sokolovna
Původní budova z roku 1896 přestavěna v roce 1927
podle plánů pražského architekta Františka Krásného.
Poděbradský Sokol založen v roce 1863.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička