Poděbrady

Pamětní deska Václav Dostal

Autor: Ing. František Jedlička, archiv
Umístění: Poděbrady, Husova 131/123, na domě (dle https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_poděbradských_soch,_pomníků_a_památníků )
Nápis:
text neznámý
Poznámka:

Nadporučík Václav Jaroslav Dostal, někdy nesprávně Dostál; (4. července 1888 Poděbrady – 9. květen 1915 poblíž Neuville-Saint-Vaast) byl prvním českým důstojníkem roty Nazdar v rámci francouzské Cizinecké legie, prvním československým důstojníkem v první světové válce ve Francii a zároveň prvním československým důstojníkem, který padl v boji. Zemřel roku 1915 v bitvě u Arrasu (jinak též druhá bitva u Artois či tzv. Lorettoschlacht).
(zdroj a další informace: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Dostal )
Václav Dostal se dle již na internetu dostupné matriky narozených římskokatolické církve narodil 4. července 1888 Leopoldovi Dostalovi spolumajiteli cukrovaru v Poděbradech II ve vile v Husově ulici č. p. 131 /č. or. 123. Ve vojenském ústředním archivu je veden, že bojoval na francouzské frontě v Cizinecké legii v tzv. Rotě Nazdar. Padl 9. 5. 1915.
(zdroj: http://www.mesto-podebrady.cz/vaclav%2Ddostal%2Dlegionar/d-30714/p1=29650 )
Tabulka č. 19
Rodinná vila „Dostalka“
V letech 1883-1908 zde žila rodina ředitele cukrovaru Leopolda Dostala a jeho manželky Marie Horské, bývalé herečky Prozatímního divadla. Z jejich 11 dětí vynikli spisovatel Adolf Dostal (1883-1939), herečka, národní umělkyně Leopolda Dostalová (1879-1972), režisér a herec Karel Dostal (1884-1966), malířka a návrhářka Hana Dostalová (1890-1981) a Václav Dostal (1888-1915), zeť francouzského bohemisty Ernsta Denie, který padl jako nadporučík legendární roty Nazdar na bojišti 1. světové války. Dům kolem roku 1913 koupil architekt Kamil Hilbert, poslední stavitel chrámu sv. Víta v Praze.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem holocaustu, synagogy a židovské školy

Autor: Ing. František Jedlička, 10.01.2019
Umístění: Poděbrady, Husova, u silnice, uprostřed mezi evangelickým kostelem a Zámečkem
Nápis:
PAMÁTNÍK ŽIDOVSKÝM SPOLUOBČANŮM
Připomenutí nezměrného utrpení 216 židovských občanů města Poděbrady, obětí holocaustu, kteří byli v letech 1942-1944 násilně odvlečeni do terezínského ghetta a posléze do koncentračních a vyhlazovacích táborů Trawniky, Osvětim, Treblinka, Dachau a Riga.
This plaque commemorates the immeasurable torment of 216 Jewish citizens of the Down of Podebrady. They became victims of the Holocaust, when they were forcefully transported to the Terezin Ghetto, between 1942 and 1944, to be later moved to the concentracion and death camps of Trawniki, Auschwitz, Treblinka, Dachau, and Riga.
(text v hebrejštině nepřepsán)
Alfred Ascher *1911, Bedřich Ascher *1883, Růžena Acherová *1884, Otilie Berglerová *1874, Josefa Bernhardová *1865, Šifra Biedererová *1891, Gustav Blan *1883, Růžena Blochová *1885, Ema Braunová *1871, Albert Brod *1896, Petr Brod *1935, Alice Brodová *1913, Vítězslav Brumlík *1876, Augusta Brumlíková *1883, Leopold Bunzl *1875, Meta Bunzlová *1887, Emilie Červinková *1880, Irtak Jakub Dikstein *1894, Petr Dikstein *1938, Annalisa Diksteinová *1903, Alfred Dub *1870, Matylda Dubová *1873, Mariana Einsteinová *1885, Ota Eisinger *1922, Valtr Eisinger *1893, Gertruda Eiingerová *1925, Regina Eisingerová *1899, Rudolf Faltitschek *1893, Bedřich Faul *1864, Emilie Finková *1885, Ilsa Finková *1925, Friedman Fischer *1868, Jindřich Fischer *1871, Klaus Fischer *1932, Amalie K. Fischerová *1871, Elsa Fischerová *1901, Kamila Fischerová *1879, Žofie Fischerová *1868, Ester Fischlerová *1864, Ludvík Flus *1866, Anna Flusová *1875, Vítězslav Frankenberg *1895, Heta Frankenbergová *1909, Mariana Frankensteinová *1887, Julie Franklová *1879, Otilie Franklová *1891, Jindřich Freiberger *1881, Šimon Freiberger *1874, Alois Freund *1858, Klára Freundová *1867, Vlasta Freundová *1924, Dorotea Fridsteinová *1890, Bedřich Fried *1861, Viktor Friedmann *1882, Adéla Friedmannová *1878, Alice Friedová *1875, Helena Friedová *1892, Bedřiška Fuchsová *1861, Františka Fuchsová *1866, Aloiss Geiger *1879, Antonín Geiger *1873, Jiří Geiger *1920, Robert Geiger *1917, Alžběta Geigerová *1895, Ida Geigerová *1875, Pavel Glaser *1889, Irma Glaserová *1875, Terezie Glaserová *1892, Jiří Glück *1919, Dagmar Glücková *1921, Marie Glücková *1894, Jiří Gross *1904, Emilie Grossová *1872, Bedřich Hahn *1889, Anna Hahnová *1910, Vojtěch Hájek *1876, František Hammerschlag *1888, Pavlína Hammerschlagová *1889, Bertold Hansel *1868, Marie Hanselová *1879, Jindřich Heller *1869, Františka Hellerová *1878, Bedřich Hirsch *1913, Karolína Hirschová *1877, Ervín Jelínek *1885, František Jelínek *1922, Jindřich Jelínek *1920, Marta Jelínková *1892, Anna Jilemnická *1883, Gabriela Kantorová *1869, Robert Kaufmann *1932, Dora Kaufmannová *1937, Helena Kaufmannová *1909, Max Keller *1885, Augusta Kleinová *1854, Kateřina Kohnová *1863, Pavlína Kohnová *1864, Hugo Königer *1874, Marie Königerová *1882, Gustav Köser *1865, Rudolf Kraus *1863, Arnoštka Krausová *1876, Ema Krausová *1860, Marie Krausová *1865, Zdeňka Krausová *1884, Elvíra Kummermannová *1881, Leopold Kürschner *1864, Julie Kürschnerová *1863, Marie Langweilová *1866, Alfred Lederer *1862, Ota Lederer *1902, Alice Ledererová *1908, Berta Ledererová *1881, Jindřiška Leseritzová *1859, Hugo Lichtenstein *1879, Tila Lieberová *1897, Arnošt löbl *1894, Ota Löwner *1890, Františka Löwnerová *1863, Evžen Löwy *1881, Elsa Löwyová *1903, Kamila Lüftschitzová *1870, Adéla Mandowská *1879, Alžběta Margoschesová *1892, Běta Margoschesová *1918, František Neumann *1889, Hermína Neumannová *1877, Olga Neumannová *1892, Štěpánka Oesterreicherová *1880, Bohumil Pick *1866, Elsa Picková *1880, Ida Picková *1877, Tekla Picková *1876, Alice Podstatná *1911, Božena Pokorná *1889, Margita Pokorná *1929, Vilém Pokorný *1861, Matylda Poláčková *1875, Josef Polák *1897, Karel Polák *Polesyová *1873, Hanuš Pollak *1908, Elsa Pollaková *1911, Otilie Pollakjová *1880, Arnošt Popper *1883, Hermína Potokerová *1887, Rudolf Radnitzer *1884, Anna Radnitzerová *1886, Irma Reichová *1900, Irena Reiszová *1887, Žofie Reiszová *1920, Jan Roudnický *1895, Terezie Samcová *1864, Emil Schaffer *1893, Arnošt Schanzer *1877, Charlota Schanzerová *1873, Ela Schanzerová *1883, Rudolf Schiff *1866, Eliška Schindlerová*1883, Rudolf Schlesinger *1879, Marta Schlesingerová *1884, Valtr Schönfeld *1913, Ludvík Schwarz *1887, Olga Schwarzová *1880, Bedřich Sinek *1900, Dorit Sinková *1932, Markéta Sinková *1906, Růžena Spiegelová *1887, Marie Spitzová *1857, Berta Steindlerová *1870, Markéta Steinová *1875, Adéla Sternová *1901, Jiřina Sternová *1925, Milena Sternová *1936, Zdeňka Sternová *1935, Emilie Sternšusová *1884, Pavlína Sternšusová *1893, regina Stinglová *1854, Rudolf Strauss *1871, Ela Straussová *1886, Regina Straussová *1873, Arnoštka Strnadová *1898, Rudolf Šulhof *1885, Irma Šulhofová *1892, Elsa Taussigová *1891, Eva Tausigová *1933, Hana Taussigová *1929, Marta Tučková *1893, Josef Unger *1884, Viktor Walter *1905, Jiří Weigner *1911, Ota Weigner *1877, Hermína Weignerová *1885, Artur Weil *1879, Fred Weil *1890, Erma M. Weilová *1892, Marie Weilová *1903, Marie Weilová *1898, Regina Weinbergerová *1874, Anna Weisová *1887, Marie Wernerová *1878, Leopold Wesselý *1867, Jindřich Wohrizek *1910, Rudolf Wohrizek *1876, Ema Wohrizková *1887, Artur Wohryzek *1878, Arnold Wollner *1872, Hedvika Wollnerová *1882, Olga Zelenková *1878, Alžběta Zerzawá *1880, Arnošt Ziegler *1900, Arnoštka Zieglerová *1903, Hana Zieglerová *1933.
Památník byl odhalen 10.9.2012. Věnuje město Poděbrady.

V těchto místech stály v letech 1852-1959 židovská synagoga a židovská škola (1871-1897) s bytem rabína. Poděbradský archiv připomíná prvního ochranného Žida v roce 1750. Byl jím obchodník s látkami Josef Porias (Borias), pradědeček Julie Löwyové (1858-1934), matky světově proslulého spisovatele Franze Kafky (1883-1924). Mezi další významné poděbradské Židy patří bratři Janowitzovi, synové majitele olejny. Mladší Franz (1892-1917) byl nadějný básník, který však za 1. světové války zahynul na italské frontě. Starší Hans (1890-1954) se proslaví jako herec, ale zejména jako spoluscénárista legendárního německého filmového hororu Kabinet doktora Caligariho (1920). Jiný zdejší rodák, syn obchodníka s kůžemi, básník Rudolf Fuchs (1890-1942) úspěšně jako první v roce 1916 přeložil do němčiny Slezské písně a uvedl tak jejich autora Petra Bezruče do světové literatury.
This is the original location of a Jewish synagogue (1852-1959) and a Jewish school (1871-1897) with a residence for the Rabbi. According to the Poděbrady archives, the first record of a law-protected Jew was made in 1750. His name was Josef Porias (Borias), a fabric merchant, the grandfather of Julie Löwy (1856-1934), the mother of the Word renowned writer Franz Kafka (1883-1924). Other remarkable Jews of Poděbrady are the Janowitz Brother, whose father owned an oilsed-processing plant. The younger brother Franz (1892-1917), a promising poet, died on the Italian front during World War I. The elder brother Hans (1890-1954) was a known actor, but became famous as co-screenwriter of the legendary German horror movie „The Cabinet of Dr. Caligari“ (1920). Another famous Jew born in Poděbrady, Rudoplh Fuchs (1890-1942), a leather merchant´s son, was the firt one to translate into German the „Silesia Songs“ (1916), poems by Petr Bezruč, thus introducing thein author to the Word poetry scene.
Poznámka:

chybí přepisy v hebrejštině


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'40'' E15°6'51''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička