Náchod

Alej Kateřiny Zaháňské, Hrašeho, Hřbitovní, Krámská, Masarykovo náměstí, Palachova, nezařazeno

Hrob Josef Půlpán

Autor: Ivo Šťastný, 30.09.2006
Umístění: Náchod, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
JOSEF PŮLPÁN
*2.10.1886 – PADL NA CELNICI 9.5.1945
KDYŽ KAŽDÝ DÝCHAL JIŽ SVOBODY SLAST,
ON PADL ZA MÍR A DRAHOU MU VLAST.
Poznámka:

……dva německé tanky zastavily blízko před celnicí, třetí dojel k železničnímu přejezdu. Začala největší tragedie těchto dnů. Němci počali střílet z děl po vyvěšených vlajkách. Urazili roh budovy a trefili se i do spíže v Horákově bytě. Jiné střely mířily do sklepních oken. Dalším cílem bylo muniční auto. V momentě vzplálo. Našli zde smrt dva sovětští vojáci. Celý dům se otřásal pod nárazem výbuchů, všude je plno prachu, ženy a děti se dusí. Němci dále házejí granáty do služebny a do sklepů. Jedno okno nezůstalo celé. Stále křičí, vyzývají nejdříve ruské vojáky k opuštění budovy. ….na opětovnou výzvu nejdříve vycházeli Rusové a byli ještě na schodech sklepa a dále v domě stříleni. S nimi vyšel i štábní kapitán Josef Půlpán v české uniformě. Toho zastřelili také….
(zdroj: http://beloves.wz.cz/4_posleboj2.htm )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ivana Pochobradská, 30.10.2006
Umístění: Náchod, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ
VOJÁCI 291.GATČINSKÉ DIVIZE
SOVĚTSKÉ ARMÁDY,
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ NÁCHODA
9. KVĚTNA 1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Jejich jména jsou evidována na pomníku vojákům Rudé armády na témže hřbitově.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-37751
Souřadnice: N50°24'27.61'' E16°09'04.01''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Hrob Josef Zítka

Autor: Jaroslav Šváb, 30.10.2006
Umístění: Náchod, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Jen láska, která dává vše,
a smrt, jež všechno odnímá,
činí nás nezapomenutelnými…

Josef Zítka
*27.7.1894 †22.6.1936
Poznámka:

Zítka Josef, nar. 20.7.1894, Česká Čermná. V RU armádě sloužil u 98. pěšího pluku jako vojín. Zajat 24.5.1917, Selo. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 19.3.1918 v Padule. Zařazen 25.4.1918 jako vojín k 32. pěšímu pluku. Demobilizován 19.9.1919. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Josef Samek

Autor: Dušan Soviš, 29.10.2015
Umístění: Náchod, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Josef Samek
*1886 +1943 Osvětim

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Josef Stejskal

Autor: Marek Lanzendorf, 22.10.2016
Umístění: Náchod, Krámská, na domě
Nápis:
PAMÁTCE
BRATRA POSLANCE

JOSEFA STEJSKALA

POPRAVENÉHO NACISTY
V PARDUBICÍCH DNE 9. VI. 1942.

ŽIL PRO NÁROD, SVŮJ KRAJ A PRACUJÍCÍ LID,
ZA JEHO PRÁVA BOJOVAL A ŽIVOT POLOŽIL.

NEZAPOMENEME - VĚRNI ZŮSTANEME.
ČS. STRANA NÁR. SOCIALISTICKÁ V NÁCHODĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'59.42'' E16°9'52.65''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem českého povstání 1618 a legionářům

Autor: Ivo Šťastný, 24.06.2005
Umístění: Náchod, Masarykovo náměstí 20, budova Komerční banky
Nápis:
PODLE POVĚSTI PRCHAL NÁCHODEM 1620 PO BITVĚ BĚLOHORSKÉ BEDŘICH FALCKÝ, ZIMNÍ KRÁL.
21. 6. 1621 NA STAROMĚSTSKÉM RYNKU BYL S ČESKÝMI PÁNY SŤAT TOBIÁŠ ŠTEFEK Z KOLODĚJ, PURKRABÍ NÁCHODSKÝ, JEHOŽ DŮM STÁVAL NA TĚCHTO MÍSTECH.
POSVĚCENÁ KRVÍ VELIKÝCH HRDINŮ OD ZBOROVA, VOUZIÉRS, TERRONU, DOSS ALTO ZRODILA SE NAŠE SVOBODA 28. 10. 1918.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-37564
Souřadnice: N50°25'00.04'' E16°09'48.65''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska vojákům Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 24.06.2005
Umístění: Náchod, Masarykovo náměstí 40, jižní část, radnice
Nápis:
9. KVĚTNA 1945
BYLO MĚSTO NÁCHOD
OSVOBOZENO 291.
GATČINSKOU DIVIZÍ
SOVĚTSKÉ ARMÁDY.

V TÉTO BUDOVĚ
BYL PŘIVÍTÁN JEJÍ
VELITEL GENERÁL
V. K. ZAJONČKOVSKIJ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-04562
Souřadnice: N50°24'58.97'' E16°09'49.32''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Otakar Jaroš

Autor: Ivo Šťastný, 24.06.2005
Umístění: Náchod, Masarykovo náměstí 43, jižní část, pošta
Nápis:
PAMÁTCE HRDINY
SOVĚTSKÉHO SVAZU
KAPITÁNA ČS. ARMÁDY
OTAKARA JAROŠE
KTERÝ ZDE PŮSOBIL JAKO
POŠTOVNÍ ÚŘEDNÍK PŘED SVÝM
ODCHODEM DO SSSR KDE BOJO
VAL A PADL ZA NAŠI SVOBODU.
Poznámka:

Jaroš Otakar, nar. 1.8.1912, Louny. Nadporučík 1.2.1.-1. pěší prapor, kmenové číslo 19/D, ČVK 1939, Zlatá hvězda – Hrdina Sovětského svazu; Leninův řád (in memoriam). Padl 8.3.1943 v bitvě u Sokolova. (zdroj databáze VÚA Praha)
Kapitán Otakar Jaroš - velitel 1. pěší roty 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR
Narodil se 1. 8. 1912 v Lounech, padl 8. 3. 1943 u Sokolova.
Hrdina Sovětského svazu.
Od roku 1938 byl důstojníkem telegrafního vojska. V srpnu 1939 se mu podařilo přejít přes hranice do Polska, kde vstoupil do formující se čs. jednotky v Krakově. Po zahájení II. sv. války byl internován v SSSR, v táboře NKVD. Počátkem roku 1942 byl propuštěn a zapojil se do formování čs. jednotky v SSSR. V lednu 1943 jako nadporučík ve funkci velitele 1. roty 1. čs. samostatného polního praporu odjel na frontu. V březnu byla jeho jednotka pověřena obranou vesnice Sokolovo, kde u kostela padl v boji s nepřátelskou přesilou. Byl vyznamenán in memorian Československým válečným křížem 1939 a v dubnu 1943 titulem Hrdina Sovětského svazu.
Jednotka v bitvě u Sokolova: 1.rota (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 19/d
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 7.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile in memoriam
ČS. válečný kříž 1939 in memoriam
sovětský Řád Lenina in memoriam
ČS.vojenský řád bílého lva Za vítěství I.stupně in memoriam
Byl členem oranské skupiny.
( zdroj Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005)

V roce 1934 ukončil Vyšší elektrotechnickou školu v Praze a nastoupil vojenskou službu u telegrafního praporu 3. p. pl. 17 v Trnavě, kde absolvoval školu pro důstojníky telegrafního vojska v záloze. 1. 9. 1936 je přijat do dobrovolné další činné služby v hodnosti podporučík. Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. Od 29. 8. 1937 je ve funkci zástupce velitele u náhradní telegrafní roty u tel. praporu 4 v Prešově, od listopadu je velitel čety u 4. roty. 12. 8. 1939 odchází do Polska, 24. 8. 1939 je prezentován v Bronovicích jako velitel telegrafní roty. Po přechodu do SSSR je internován v táborech v Suzdalu a Oranki. V lednu 1940 se stal radistou v Moskvě, od dubna 1941 je začleněn do zpravodajské sk. určené pro Slovensko. V době působení u čs. vojenské mise v SSSR je v říjnu 1941 povýšen na nadporučíka. V Buzuluku je prezentován 7. 2. 1942 a byl velitelem 1. pěší roty 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR. Od 1. 9. 1942 se stává důstojníkem z povolání. 17. 3. 1943 mu je jako prvnímu cizinci udělena medaile Zlatá hvězda a titul Hrdina SSSR a 5. 5. 1943 je povýšen na kapitána pěchoty in memoriam. (zdroj:Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945--MO ČR-Avis)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-04521
Souřadnice: N50°24'58.54'' E16°09'48.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem komunismu

Autor: Ivana Pochobradská, 25.09.2006
Umístění: Náchod, Palachova, u budovy okresního soudu
Nápis:
OBĚTEM
KOMUNISMU
1948 - 1989

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'51.16'' E16°09'58.05''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb, Ivana Pochobradská