Náchod

Alej Kateřiny Zaháňské, Hrašeho, Hřbitovní, Kladská, Krámská, Masarykovo náměstí, Palachova, Tyršova, U Zastávky, nezařazeno

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 20.05.2008
Umístění: Náchod, žulový pomník se zlatavým písmem u cesty v lese; silnice Náchod - Nové Město nad Metují vlevo u cesty v lese
Nápis:
1866

ČESTNÉ PAMÁTCE
SETNÍKA JOSEFA ČERNÉHO
NADPORUČÍKŮ JANA ČERTÍKA
A KARLA KOPINSKÉHO
OD PĚŠ. PL. Č. 60
KTEŘÍ PADLI PŘI ÚTOKU
NA BRAŽECKOU ROKLINU
DNE 27. 6. 1866

ZDE POCHOVÁNO 10 DŮST. A 27. VOJ.
OD PĚŠ. PL. Č. 60
Poznámka:

Jehlanec z černé leštěné žuly věnovaný setníku Josefu Černému, nadporučíku Janu Čertíkovi a nadporučíku Karlu Kopinskému od uherského pěšího pluku Wasa č. 60. Pomník označuje hrob 10 důstojníků a 27 vojínů. Současný pomník z roku 1952 stojí na místě původního na odbočce silnice z Náchod - Nové Město nad Metují na Bražec.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-37775
Souřadnice: N50°23'22.09'' E16°08'28.08''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Stanislav Koronský

Autor: Ing. Karel Pachovský, 18.06.2009
Umístění: Náchod, místní část Branka, po levé straně silnice do Nového Města nad Metují, "v křižovatce" do Václavic
Nápis:
NA TĚCHTO MÍSTECH JE POCHOVÁN
POLSKÝ VOJÍN
STANISLAV KORONSKÝ,
PADLÝ V BOJI
DNE 27. ČERVNA 1866

...HODINKY ZALILY SE KRVÍ.
KREV, KTERÁ TOMU VOJÁKU
Z RÁNY CRČELA, VNIKLA DO NICH
A ZASTAVILA STROJ. UKAZUJÍ
HODINU JEHO SMRTI. SKONAL
O PŮL ČTVRTÉ. ...
ALOIS JIRÁSEK, Z RŮZNÝCH DOB
(HOST)

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-37773
Souřadnice: N50°23'58.02'' E16°08'14.08''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 18.06.2009
Umístění: Náchod, místní část Branka, po levé straně silnice do Nového Města nad Metují, 20 m od hrobu Stanislava Koronského
Nápis:
1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-37774
Souřadnice: N50°23'57.07'' E16°08'15.00''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 18.06.2009
Umístění: Náchod, místní část Branka, po levé straně silnice do Nového Města nad Metují, 100 m před křižovatkou do Václavic
Nápis:
Hospodine,
naučiž nás
počítati dnů
našich.

ZDE ODPOČÍVÁ
6 PRUSKÝCH
VOJÍNŮ
PADLÝCH V BOJI
DNE 27.6.1866

Zde odpočívají v pánu pruští vojáci.

MDCCCLXVI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-37777
Souřadnice: N50°24'01.09'' E16°08'15.07''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 18.06.2009
Umístění: Náchod, místní část Branka, po levé straně silnice do Nového Města nad Metují, 230 m před křižovatkou do Václavic
Nápis:
1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-37776
Souřadnice: N50°24'05.08'' E16°08'17.06''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 18.06.2009
Umístění: Náchod, místní část Branka, po levé straně silnice do Nového Města nad Metují, 280 m před křižovatkou do Václavic
Nápis:
VOJÍNŮM PADLÝM
na
Brance
r. 1866
Poznámka:

Pískovcový kvádr s reliéfem květinového věnce označující hromadnou šachtu padlých Na vrcholu pomníku na jeho obloukové části čtverhranná kamenná záslepka, která vyvolává domněnku, že původně byl ve vrcholu pomníku křížek.
Jedná se téměř jistě o jedno VPM, které je na portálu CEVH uvedeno pod dvěma čísly (se stejnými fotografiemi).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-04514, CZE-5209-37778
Souřadnice: N50°24'07.05'' E16°08'19.07''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

 • + o skupině VPM (NA, Náchod, vojenský hřbitov)
  • - hřbitov se nachází poblíž křižovatky ulic 'alej Kateřiny Zaháňské' a 'Stará zámecká cesta'
   - souřadnice rohů hřbitova: 50°25'9.83"N, 016°9'2.59"E; 50°25'9.22"N, 016°9'1.36"E; 50°25'8.17"N, 016°9'1.38"E; 50°25'9.12"N, 016°9'3.26"E
   - nacházejí se zde hroby z let 1740 - 1745, 1866, 1906
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 24.06.2005
Umístění: Náchod, Alej Kateřiny Zaháňské, vojenský hřbitov
Nápis:
(čelo)
Der im gerechten Kampfe
für den Kaiser und das Vaterland
bewährten treuen Ergebenheit und heldenmüthigen Tapferkeit.

V spravedlivém boji
za císaře a vlast
osvědčili věrnou oddanost a hrdinskou chrabrost.

(pravý bok)
Hier ruhen im Herne
die wackeren Krieger von den Schlachtfeldern
bei Náchod, Skalic und Königgrätz,
welche an dem Schloss zu Náchod
ihren Schwerin Wunden erlegen sind.

(levý bok)
Zde odpočívají v Pánu stateční vojínové z bojišť
u Náchoda, Skalice a Hradce Králové,
kteří na zámku Náchodském
svým těžkým ranám podlehli.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-32468
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Anton von Krieger

 • + o skupině VPM (NA, Náchod, vojenský hřbitov)
  • - hřbitov se nachází poblíž křižovatky ulic 'alej Kateřiny Zaháňské' a 'Stará zámecká cesta'
   - souřadnice rohů hřbitova: 50°25'9.83"N, 016°9'2.59"E; 50°25'9.22"N, 016°9'1.36"E; 50°25'8.17"N, 016°9'1.38"E; 50°25'9.12"N, 016°9'3.26"E
   - nacházejí se zde hroby z let 1740 - 1745, 1866, 1906
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 24.06.2005
Umístění: Náchod, Alej Kateřiny Zaháňské, vojenský hřbitov
Nápis:
ANTON v. KRIEGER

K. K. Lieutenant
des 15. Lin. Inft. Regiments.
Ierwundet bei Skalic den 28 Juni und
seinen Wunden erlegen auf dem Schlosse
zu Nachod am 4. September 1866.
Von seinen trauernden Geschwistern
in
EPERIES.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-32459
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Franz Gaipl

 • + o skupině VPM (NA, Náchod, vojenský hřbitov)
  • - hřbitov se nachází poblíž křižovatky ulic 'alej Kateřiny Zaháňské' a 'Stará zámecká cesta'
   - souřadnice rohů hřbitova: 50°25'9.83"N, 016°9'2.59"E; 50°25'9.22"N, 016°9'1.36"E; 50°25'8.17"N, 016°9'1.38"E; 50°25'9.12"N, 016°9'3.26"E
   - nacházejí se zde hroby z let 1740 - 1745, 1866, 1906
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 24.06.2005
Umístění: Náchod, Alej Kateřiny Zaháňské, vojenský hřbitov
Nápis:
Hier Ruhet

FRANZ GAIPL

k. k. Hauptmann
im 4. Infanterie Regiment
geboren 28. Juni 1829
in Luditz
schwer verwundet in der
Schlacht bei Vysokov
am 27. Juni 1866
seinen Wunden erlegen
im Schlosse Nachod
den 25. Juli 1866.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-32479
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Ferdinando Secorte

 • + o skupině VPM (NA, Náchod, vojenský hřbitov)
  • - hřbitov se nachází poblíž křižovatky ulic 'alej Kateřiny Zaháňské' a 'Stará zámecká cesta'
   - souřadnice rohů hřbitova: 50°25'9.83"N, 016°9'2.59"E; 50°25'9.22"N, 016°9'1.36"E; 50°25'8.17"N, 016°9'1.38"E; 50°25'9.12"N, 016°9'3.26"E
   - nacházejí se zde hroby z let 1740 - 1745, 1866, 1906
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 24.06.2005
Umístění: Náchod, Alej Kateřiny Zaháňské, vojenský hřbitov
Nápis:
Ferdinando
Secorte
aus
Udine
in Italien.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-32463
Pomník přidal: Ing. František Jedlička