Janské Lázně

Horní promenáda, nezařazeno

Smírčí kříž a hrob Obětí 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 30.01.2009
Umístění: Janské Lázně, les nad dětskou ozdravovnou (Mariánské návrší)
Nápis:
REQUIESCANT
IN
PACE
Poznámka:

jména obětí na PD v kostele Sv. Jana Křtitele
Hroby:
CZE-5214-05032 smírčí kříž
CZE-5214-04868 Hromadný hrob rodiny Schubertovy z června 1945
CZE-5214-05026 Hrob Gustava Krause (tento hrob se nachází jako jediný nad někdejší, nyní zarostlou a na pozemkové mapě neoznačenou cestou)
CZE-5214-05027 Hrob Engelberta Lorenze
CZE-5214-05028 Dva neznámí chlapci z Porúří
CZE-5214-05029 Dva neznámí chlapci z Porúří
CZE-5214-05030 Hrob neznámé německé ženy
CZE-5214-05031 Hrob Ericha Seidela


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 8 VPM
Pomník přidal: Jan Kincl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 30.01.2009
Umístění: Janské Lázně, Horní promenáda, v kostele Sv. Jana Křtitele, na levé straně u kříže
Nápis:
OBĚTEM NÁSILÍ Z KVĚTNA/ČERVNA 1945
DEN OPFERN DER GEWALT VON MAI/JUNI 1945

JANSKÉ LÁZNĚ, ČERNÁ HORA
JOHANNISBAD, SCHWARZENBERG

KRAUS GUSTAV x
LAUER WENZEL
LORENZ ENGELBERT x
SEIDEL ERICH x
STURM GEOD
1 NEZNÁMÁ ŽENA x
1 unbekannte Frau
4 Chlapci z Německa x
4 Knaben aus Deutschland

BÖNSCH ELSE
BÖNSCH ILSE
SCHUBERT BERTHOLD x
SCHUBERT MARIE x
SCHUBERT HERTA x
SCHUBERT RUDOLF x

x OZNAČENÉ OBĚTI ODPOČÍVAJÍ V LESU NAD DĚTSKÝM SANATORIEM
DIE MIT x BEZEICHKETEN OPFER RUHEN IM WALD OBERHALB DES KINDERSANATORIUMS

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-20784
Pomník přidal: Jan Kincl

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Vojtěch Duchoslav, 08.06.2013
Umístění: Janské Lázně, Horní promenáda, kostel Sv. Jana Křtitele
Nápis:
1914 - 1918

Den Opfern der heimat.
Schwarzenberg Johannisbad

Baudisch Hugo, Ettrich Richard, Gegenbauer Franz, Gader Freidriech, Kraus Hans, Krigel Vincenz, Richter Arthur, Schneider Wenzel, Kranske Josef, Braun Franz, Jeschke Hanz, Kühn Gustav, Kühnel Gustav, Bönsch Heinrich, Marsch Rudolf, Marsch Wenzel, Mewald Gustav, Renner Hubert, Renner Wenzel, Schauf Johann, Schubert Josef,? Heidrich, ??
Poznámka:

částečně nečitelné


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04956
Pomník přidal: Jan Kincl