Bakov nad Jizerou

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 16.11.2013
Umístění: Bakov nad Jizerou, Komenského sady
Nápis:
KU VĚČNÉ VZPOMÍNCE
PADLÝCH VOJÍNŮ

1914. – 1918.

BAJER AUG.
BUBÁK ANT.
BUBÁK. LED.
BRYCH BED.
BRYCH JAN
BRZOBOHATÝ FR.
ČECH ANT.
DUKA FRANT.
DVOŘÁK JOS.
HEJNA AD.
HYKA EM.
HAVLÍČEK FRANT.
KASTNER ANT.
KŘTINSKÝ ANT.
KŘTINSKÝ RUD.
KŘTINSKÝ KAR.
KŮNA BOH.
KAMENÍK EM.
KOLOC FRANT.
KOLOC JAR.
KOLOC KAR.
KREJBICH JOS.
KŘEPELKA JOS.
KYNZL KAR.
KUNST. VOJT.
LAURIN JOS.
LOCHMAN FERD.
LOCHMAN JOS.
LOUDA JOS.
MILER FRANT.
MACALÍK JOS.
MOC JOS.
VÁVRA JOS.

KULŠTRUNK FR.
NOVÁK JAN
NEVIHOŠTĚNÝ FR.
NEVIHOŠTĚNÝ JOS.
NOVÁČEK KAR.
PĚNIČKA ANT.
PEŠAN JOS.
PEŠAN JOS.
PÝCHA JOS.
PĚNKAVA ANT.
PAŠKRT VÁC.
PUNCMAN VÁC.
REZLER JAN
RÝDL JOS.
SEDLÁČEK JOS.
ŠVARC AL.
ŠULC BER.
ŠNAIDER JOS.
ŠTĚPÁN ST.
TROJÁNEK JOS.
ULRICH RICH.
VODKA ČEŇ.
VÁVRA JOS.
VELICH JOS.
VALKOUN JAN
VEINGL KAR.
VOLMAN ST.
ZOUFALÝ FRANT.
ZALABSKÝ JOS.
ZELER OTTO
ZIMA VOJT.
ZÁMEČNÍK JAR.

NÁKLADEM STAROSL. OBCE BARÁČNÍKŮ
ZA PŘISP. MĚST. OBCE MÍSTNÍCH KORPORACÍ A OBČANSTVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-02162
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek