Bakov nad Jizerou

Boleslavská, Čechova, Komenského sady, Pražská, Tyršova

Hrob Arnošt Theodor Liebknecht

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 03.05.2020
Umístění: Bakov nad Jizerou, Boleslavská, hřbitov u kaple sv. Barbory
Nápis:
Zde odpočívá
Arnošt Theodor Liebknecht
c. k. pens. setník
narozen v Obernburku
ve velkovévodství Hessen -
Darmstadském
dne 1. října 1764
zemřel dne 26. listopadu 1855.
Poodpočiň v temném hrobě
ku vzkříšení slavné době.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob Josef Pešán

Autor: Marek Lanzendorf, 01.11.2015
Umístění: Bakov nad Jizerou, Čechova, hřbitov
Nápis:
Josef Pešán
nar.16.VIII.1880 zemř.16.III.1915
Poznámka:

Pešán Josef, voj.p.pl.94
*1880 - Bakov okres Mnichovo Hradiště
+17./III. 1915 v Losoncz, Nágrád, Uhry
datum úmrtí na náhrobku se o den liší od zápisu v Databázi VHA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Emanuel Hyka

Autor: Marek Lanzendorf, 01.11.2015
Umístění: Bakov nad Jizerou, Čechova, hřbitov
Nápis:
syn EMANUEL
+18.4.1916 V ZAJETÍ
V ASINAŘE FORNÉLI ITÁLIE
V STÁŘÍ 33.R.
Poznámka:

*1884, ResInft., IR. Nr. 94, 1.Komp. Nejprve zajatecký tábor Niš v Srbsku, poté Asinara, Reparto Fornelli v Itálii.
(zdroj: Verlustliste Nr. 164, 21.4.1915 a Nr. 528, 23.2.1917.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-39549
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 16.11.2013
Umístění: Bakov nad Jizerou, Komenského sady
Nápis:
KU VĚČNÉ VZPOMÍNCE
PADLÝCH VOJÍNŮ

1914. – 1918.

BAJER AUG.
BUBÁK ANT.
BUBÁK. LED.
BRYCH BED.
BRYCH JAN
BRZOBOHATÝ FR.
ČECH ANT.
DUKA FRANT.
DVOŘÁK JOS.
HEJNA AD.
HYKA EM.
HAVLÍČEK FRANT.
KASTNER ANT.
KŘTINSKÝ ANT.
KŘTINSKÝ RUD.
KŘTINSKÝ KAR.
KŮNA BOH.
KAMENÍK EM.
KOLOC FRANT.
KOLOC JAR.
KOLOC KAR.
KREJBICH JOS.
KŘEPELKA JOS.
KYNZL KAR.
KUNST. VOJT.
LAURIN JOS.
LOCHMAN FERD.
LOCHMAN JOS.
LOUDA JOS.
MILER FRANT.
MACALÍK JOS.
MOC JOS.
VÁVRA JOS.

KULŠTRUNK FR.
NOVÁK JAN
NEVIHOŠTĚNÝ FR.
NEVIHOŠTĚNÝ JOS.
NOVÁČEK KAR.
PĚNIČKA ANT.
PEŠAN JOS.
PEŠAN JOS.
PÝCHA JOS.
PĚNKAVA ANT.
PAŠKRT VÁC.
PUNCMAN VÁC.
REZLER JAN
RÝDL JOS.
SEDLÁČEK JOS.
ŠVARC AL.
ŠULC BER.
ŠNAIDER JOS.
ŠTĚPÁN ST.
TROJÁNEK JOS.
ULRICH RICH.
VODKA ČEŇ.
VÁVRA JOS.
VELICH JOS.
VALKOUN JAN
VEINGL KAR.
VOLMAN ST.
ZOUFALÝ FRANT.
ZALABSKÝ JOS.
ZELER OTTO
ZIMA VOJT.
ZÁMEČNÍK JAR.

NÁKLADEM STAROSL. OBCE BARÁČNÍKŮ
ZA PŘISP. MĚST. OBCE MÍSTNÍCH KORPORACÍ A OBČANSTVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-02162
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 15.06.2013
Umístění: Bakov nad Jizerou, Pražská 752, místní část Trenčín
Nápis:
HRDIMŮM
V
DÁLI
1914 - 1918


HAŠLAR JOS.
HUBÁLEK JOS.
HYZLER KAR.
HONC VÁC.
KOŠTEIN JOS.
NEDOMA VÁC.
MALINA JOS.
MAREŠ KAR.
MAREK JOS.
REJMAN JOS.
VÁVRA ANT.
VOLÁK ANT.
STUDNIČNÝ FRANT.
ZIBNER FRANT


VĚNOVÁNO ST. OBCÍ
BARÁČNÍKŮ
V TRENČÍNĚ
L. P. 1923

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-02004
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Jiří Bažant, 28.10.2009
Umístění: Bakov nad Jizerou, Tyršova, hřbitov
Nápis:
Na jednotlivých deskách:
ZDE ODPOČÍVAJÍ
TŘI SOVĚTŠTÍ BOJOVNÍCI,
KTEŘÍ ZPEČETILI KRVÍ
VĚČNOU DRUŽBU
ČESKOSLOVENSKÉHO A SOVĚTSKÉHO
LIDU

BLAŽEK ZDENĚK
NAR. 28.12.1915 PADL 14.5.1945 V DOKSECH

JANDL JOSEF
NAR. 11.11. 1911 PADL 14.5.1945 V DOKSECH

HLAVSA FRANTIŠEK
NAR. 7.12.1915 PADL 14.5.1945 V DOKSECH

SEDLÁČEK JOSEF
NAR. 15.12.1911 PADL 14.5.1945 V DOKSECH

VYHLÍDKA KAREL,
NAR. 15.9.1919 PADL 14.5.1945 V DOKSECH

VYVÁŽIL KAREL,
NAR. 16.4.1923 PADL 14.5.1945 V DOKSECH

BROŽ ANTONÍN, NAR. 9.6.1908 PADL 14.5.1945 V DOKSECH

Na přední desce před hrobem:
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
FALTIN BEDŘICH 1944 TEREZÍN, KULŠTRUNK JOSEF 1943 OSVĚTIM, MAŠATA RUDOLF 1942 OSVĚTIM, PICEK RUDOLF 1942 WALDHEIM, ROUBÍNEK KAREL 1944 MÍROV, VĚTVIČKA VÁCLAV 1942 OSVĚTIM
PŘI NÁLETECH:
FLANDERKA VÁCLAV 1945 ML. BOLESLAV, KUPEC JAN 1944 BERLÍN, LEJDAR ALOIS 1945 ORANIENBURG, MISÍK JOSEF 1944 GISSEN, PROKÚPEK JOSEF 1945 ML. BOLESLAV
V REVOLUCI:
BUBÁK JOSEF 1945 PŘÍŠOVICE, DVOŘÁK STANISLAV 1945 BAKOV, ORTLÍK VILÉM 1945 DALEŠICE, RAJTR KAREL 1945 CHUDOPLESY, ŠTORCH VÁCLAV 1945 PRAHA, TÁBORSKÝ JAROMÍR 1944 SLOVENSKO
POLOŽILI ŽIVOTY ZA SVOBODU VLASTI

JAK ZRNA V ZEM JSME PADLI, OBČANÉ,
TO NENÍ SMRT, Z NÁS ŽIVOT POVSTÁVÁ
A SPRAVEDLNOSTI SE LIDU DOSTÁVÁ
MARIE PUJMANOVÁ
Poznámka:

Jedná se o společný hrob sedmi členů revoluční gardy,kteří zahynuli při výbuchu ve skladišti pohonných hmot v lese u Obory a tři ruských vojáků.
Datum odhaLení 28.10.1948. Autor návrhu Josef Bezemek z Přepeř /model sochy/ a Vítězslav Holas z Březiny /kamenická část/,kovoprůmysl Krnov /odlití/.
Památník byl zřízen z iniciatívy místní odbočky Svazu národní revoluce a MNV, který vyzval několik českých básniků k vytvoření verše. (databáze CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-02163
Pomník přidal: Ing. Jiří Bažant
Doplnění informací: Pavel Lajer
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Vláďa Efler

Autor: Marek Lanzendorf, 01.11.2015
Umístění: Bakov nad Jizerou, Tyršova, hřbitov
Nápis:
VLÁĎA EFLER
*21.5.1935 +28.9.1954

Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Ladislav Kyndl

Autor: Marek Lanzendorf, 01.11.2015
Umístění: Bakov nad Jizerou, Tyršova, hřbitov
Nápis:
LADISLAV KYNDL
PADL DNE 6.5.1945 V KVĚTNOVÉ REVOLUCI
V KYJÍCH VE STÁŘÍ 35. LET.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-38341
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Vilém Otrlík

Autor: Marek Lanzendorf, 01.11.2015
Umístění: Bakov nad Jizerou, Tyršova, hřbitov
Nápis:
Na dobrou paměť 1945.
A zbraň jež pohotově stála, v mlčení strašném uhýbala.
Kdo zradil, toho zrada čeká, to ví náš uražený cit. Kdo zrazen, ve cti bude žít.
VILÉM OTRLÍK
nar.10.3.1911 zemř. 5.5.1945
Poznámka:

Zastřelen příslušníky SS, kteří u něho objevili při osobní prohlídce revolver.
(zdroj: Bakov nad Jizerou, oficiální stránky města z května 2012, článek: Stalo se v sobotu 5. května 1945 v Příčné ulici)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-38343
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Váša Štorch

Autor: Marek Lanzendorf, 01.11.2015
Umístění: Bakov nad Jizerou, Tyršova, hřbitov
Nápis:
VÁŠA ŠTORCH
TECHNICKÝ ÚŘEDNÍK *28.9.1922
PADL JAKO REVOLUČNÍ GARDISTA NA
PRAŽSKÝCH BARIKÁDÁCH +7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-38344
Pomník přidal: Milan Lašťovka