Jindřichův Hradec

Kameny zmizelých - Anna, Rudolf a Josef Bermannovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 25.04.2019
Umístění: Jindřichův Hradec, Nádražní 249, chodník před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDr. RUDOLF BERMANN
NAR. 28.11.1885
DEPORTOVÁN 22.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V LUBLINU

ZDE ŽILA
ANNA BERMANNOVÁ
NAR. 13.11.1888
DEPORTOVÁNA 22.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V LUBLINU

ZDE ŽIL
JOSEF BERMANN
NAR. 18.4.1924
DEPORTOVÁN 22.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 12.8.1942
V MAJDANKU
Poznámka:

JUDr. Rudolf Bermann, bydliště Jindřichův Hradec, 22.5.1942 transport č.522 Třebíč-Terezín, 25.5.1942 transport č.677 Terezín-Lublin - zahynul.
Anna Bermannová, bydliště Jindřichův Hradec, 22.5.1942 transport č.523 Třebíč-Terezín, 25.5.1942 transport č.678 Terezín-Lublin - zahynula.
Josef Bermann, bydliště Jindřichův Hradec, 22.5.1942 transport č.524 Třebíč-Terezín, 25.5.1942 transport č.679 Terezín-Lublin, zahynul 12.8.1942 v Majdanku.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: František Mrvka