Mělník

Pomník J. Vedral - Sázavský

Autor: Lukáš Doubrava, 20.05.2006
Umístění: Mělník, park ve středu obce
Nápis:
GENERÁL
J.VEDRAL - SÁZAVSKÝ
VELITEL 1.ČLS.BRIGÁDY V SSSR
ZDEJŠÍ RODÁK
HRDINNĚ PADL NA DUKLE
6.10.1944
Poznámka:

Divizní generál Jaroslav Vedral, často uváděn i jako Jaroslav Vedral-Sázavský (17. listopadu 1895, Mělník nad Sázavou, Rakousko-Uhersko - 6. října 1944, Dukelský průsmyk, obec Vyšný Komárnik, Československo) byl český voják, velitel, štábní důstojník a vojenský pedagog.
Jde o jediného bývalého československého generála, který tragicky zahynul na východní frontě během bojů o Dukelský průsmyk v rámci Karpatsko-dukelské operace, kdy zde dne 6. října 1944 jeho automobil najel na německou minu.
Od roku 1915 bojoval v první světové válce v řadách Rakousko-uherské armády, v srpnu roku 1916 u Dněstru dobrovolně upadl do ruského zajetí. V témže roce se přihlásil do československých legií, kde byl příslušníkem České družiny a dne 2. července 1917 se zúčastnil bitvy u Zborova, kde v hodnosti desátníka velel jedné z čet. V československých legiích krátce působil jako rozvědčík, poté jako zástupce velitele čety, od roku 1917 v hodnosti poručíka jako velitel kulometné roty. V roce 1919 byl povýšen do hodnosti kapitána a společně s českoslovensými legiemi se přes Sibiř probíjel k návratu zpět do Československa.
Po první světové válce po svém návratu do vlasti absolvoval v Praze Válečnou školu a posléze působil v Československé armádě v různých štábních, velitelských i pedagogických funkcích prakticky až do počátku nacistické okupace Českých zemí v roce 1939. Po německé nacistické okupaci organizoval odchody českých vojáků do zahraničí, kdy aktivně působil jako významný funkcionář ve vojenské odbojové organizaci Obrana národa. V lednu 1940 mu hrozilo zatčení gestapem, proto i on sám odešel společně se svou rodinou přes Budapešť a Bělehrad nejprve do Francie, kde organizoval československé exilové vojsko a kde používal své známé krycí jméno Sázavský. Po pádu Francie v roce 1940 byl evakuován do Velké Británie. Během ústupových bojů československých vojsk ve Francii se velmi osvědčil jako mimořádně schopný velitel.
Ve Velké Británii působil jakožto štábní důstojník na exilovém Ministerstvu národní obrany se sídlem Londýně, působil zde i jako vojenský diplomat. V roce 1944 na vlastní žádost odejel bojovat na východní frontu, kde od září 1944 působil v hodnosti brigádního generála ve funkci velitele 1. československé brigády v SSSR, která bojovala v řadách Prvního československého armádního sboru. Dne 6. října, krátce po vstupu československých vojáků a Rudé armády na čerstvě osvobozené československé státní území u obce Vyšný Komárnik v okrese Svidník tragicky zahynul násilnou smrtí přibližně 100 metrů od československé státní hranice, kdy jeho štábní automobil najel na nastraženou německou minu a kompletně celá posádka vozidla byla jejím výbuchem usmrcena.
Pochován je v Dukelském průsmyku, dnes Slovensko, v katastru obce Vyšný Komárnik.
(zdroj Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-02709
Pomník přidal: Lukáš Doubrava