Děčín

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 23.07.2010
Umístění: Děčín, Vítězství, část Boletice nad Labem, parčík u hlavní silnice
Nápis:
ČEST A SLÁVA VŠEM,
KTEŘÍ PADLI ZA NAŠI
SVOBODU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 25.05.2014
Umístění: Děčín, Vítězství, v parčíku u křižovatky ulic Vítězství x Potoční (ze silnice pro vegetaci téměř není vidět)
Nápis:
nápisy chybí
Poznámka:

pomník původně u kapličky v ulici Školní v Křešicích, v roce 1955 přestěhován ke škole na současné místo. U kapličky zůstaly základy soklu pomníku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00098
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Franz Hortig - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 05.09.2016
Umístění: Děčín, Vitězství, zrušený hřbitov v místní části Křešice, naproti železničnímu přejezdu k Českým loděnicím
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Hortig Franz: *1868 Křešice (tehdy Krieschwitz), Gefr., k. k. LIR. Nr. 9, StabeKomp., +31.3.1917 GarnSpit. Nr. 13 Terezín na srdeční onemocnění. 5.4.1917 pohřben v Křešicích. Hřbitov byl po roce 1980 zplanýrován, hrob nelze lokalizovat. (zdroj: VÚA, Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am 31.5.1917, Nr. 536, Seite 17)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Josef Valter - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Vitězství, zrušený hřbitov v místní části Křešice, naproti železničnímu přejezdu k Českým loděnicím
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Valter Josef: 21 let, pilot. Převezen z území Polska, kde padl. Další údaje chybí. Patrně pocházel z Křešic (tehdy Krischwitz). Místo hrobu je přibližně určeno (odkrokováním) z plánku vypracovaného velitelstvím stanice SNB v Boleticích, kde jsou přesné rozměry v metrech.
(zdroj: SOaK Děčín)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser