Děčín

28. října, Bynovská, Drážďanská, Družstevní, Hřbitovní, Hudečkova, Jasná, Jungmannova, Kamenická, Křížová, Labské nábřeží, Litoměřická, Loubská, Lužická, Mírové náměstí, náměstí 5. května, Pohraniční, Práce, Slunečná, Thomayerova, U Plovárny, Ústecká, Vítězství, Vítova, Žižkova

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Ladislav Mühlstein, 01.05.1924
Umístění: Děčín, 28. října, v (dnes) bezejmenném parčíku ohraničeném ulicemi 28. října, Nerudova a ČSL. armády
Nápis:
DEN HELDEN
DIE
HEIMAT
Poznámka:

Pomník byl odhalen pravděpodobně 1924, před tímto pomníkem zde stával pomník Františka Josefa I. (odstraněn po r. 1918), posléze tento pomník, následně Miroslav Tyrš, a nakonec V. I. Lenin. Dnes v parku žádný pomník není, zůstal jen podstavec od pomníku Lenina, který je nyní v lapidáriu v děčínském muzeu.
Desky se seznamy obětí války, které byly součástí pomníku, jsou od roku 2015 nově umístěny na novém VPM mezi kostelem sv. Václava a sv. Blažeje a kaplí Panny Marie Pomocné.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-41892
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem války 1866 a 1. světové války

Autor: Hanna Derda, 01.03.2015
Umístění: Děčín, 28. října, zeď oplocení mezi kaplí Panny Marie Pomocné a kostelem sv. Václava a Blažeje
Nápis:
(přepis textu)
Děčínské pomníky padlým
Vojenské pietní místo upomínající na dva zaniklé pomníky padlým děčínským občanům ve válkách 1866 a 1914-1918
První pomník stál v parčíku jižně od kostela sv. Václava a Blažeje a nesl 72 jmen obyvatel okresu Děčín, padlých v prusko-rakouské válce roku 1866 (vpravo). Jednalo se o šest metrů vysoký syenitový obelisk po stranách s kříži a čtyřmi pamětními deskami, na vrcholu korunovaný rakouským orlem, odstraněným po roce 1920. Pomník, slavnostně odhalený 13. srpna 1893, byl silně poškozen při náletu v roce 1945 a později ho tehdejší místní národní výbor prodal na rozebrání na kámen. Dvě z pamětních desek se při demolici dostaly do kostela sv. Václava a Blažeje a dochovaly se tak do dnešních dnů.
Pískovcové desky jsou posledním pozůstatkem pomníku odhaleného 12. října 1924 (vlevo) na památku 228 obyvatel města Děčína padlých v 1. světové válce v letech 1914 – 1918. Pomník stál v parku u nynější Nerudovy ulice a měl podobu pískovcové pyramidy, před níž se nacházela bronzová socha klečícího vojáka s mečem od děčínského sochaře Hanse Jägera. Kolem pomníku bylo v půlkruhu rozmístěno šest pískovcových desek se jmény padlých, nezvěstných a zemřelých vojáků. Bronzová socha byla roztavena pro válečné účely během druhé světové války, pískovcová pyramida odstraněna roku 1956 a pět ze šesti desek bylo uskladněno na městském hřbitově na Folknářích.
Pozůstatky obou pomníků byly restaurovány a osazeny na tomto místě v roce 2015 z iniciativy města Děčína, Klubu přátel památek a historie při Oblastním muzeu v Děčíně a Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti.

(seznam obětí války 1866 – dvě zachovalé desky)
(deska 1)
Arnsdorf: Josef Beutel, Florian Fiedler, Johann Fiedler, Josef Finger - 42. Inf. Reg.
Barken: Josef Strache - 42. Inf. Reg.
Bensen: Anton Störch - 42. Inf. Reg.
Biela: Ignaz Klingohr, Wenzel Knorre - 42. Inf. Reg.
Elbleiten: Robert Hanke - 42. Inf. Reg.
Eulau: Vinzenz Czech, Josef Klein - 42. Inf. Reg.; Franz Nickel - 2. Jäg. Baon.
Freudenberg: Josef Gautsch, Josef Neumann - 42. Inf. Reg.
Gross Bocken: Johann Wagner - 42. Inf. Reg.
Gross Wöhlen: Josef Böhm - 1. Jäg. Baon.
Güntersdorf: Wenzel Tröschl - 42. Inf. Reg.
Johnsbach: Franz Michel - 42. Inf. Reg.
Kalmswiese: Franz Walter - 42. Inf. Reg.
Böhm. Kamnitz: Wilhelm Rihl - 42. Inf. Reg.
Nied. Kamnitz: Carl Dörfl, Franz Senftleber - 42. Inf. Reg.
(deska 2)
Schemel: Ed. Günther,Karl Zahn - 42. Inf. Reg.
Schneeberg: Frz. Focke, Wzl. Umlauf - 42. Inf. Reg.
Schönborn: Ign. Dörre - 42. Inf. Reg., Jos. Banke, Verm. - 1. Art. Reg.
Tetschen: Frz. Beil, Wilh. Pfeifer, Wzl. Ritschel - 42. Inf. Reg.
Tichlowitz: Ferd. Lösel - 42. Inf. Reg.
Tyssa: Jos. Püschner, Felwbl. - 42. Inf. Reg.
Topkowitz: Ant. Porde - 42. Inf. Reg.
Ullrichsthal: Frz. Weidlich - 42. Inf. Reg.
Walddörfel: Jos. Richter 42. Inf. Reg.
Wernstadt: Karl Hein, Corp. - 42. Inf. Reg.
W-Kamnitz: Karl Filipp, Feldwbl. - 42. Inf. Reg.
Wilsdorf: Jos. Kunigt, Gefrt. - 42. Inf. Reg.
Voitsdorf: Leop. Zaschke Zugsf. - 42. Inf. Reg., Wend. Riedel - 1. Jäg. Baon.

(seznam obětí 1. světová válka – 5 zachovalých desek)
(deska 1)
GEFALLENE:
JOSEF ALT, HEINRICH ARLT, JOHANN BARTEL, WILHELM BARVITIUS, ERNST BEIL, RAIMUND BÖHM, JOSEF BÖHM, KARL BÖHNSCH, FRANZ DINNEBIER, KARL DINNEBIER, WILHELM DITTRICH, EMIL ELLNER, JOSEF EXNER, MAX FIEDLER, FLORIAN FRITSCHE, FRANZ FURTIE, FRANZ GAMPE, KARL GAMPE, WILHELM GAUDERNAK, ERNZT GEORGI, FRIEDR. GRETSCHEL, FRANZ HAIN, WILHELM HAMPE, HERMANN HALLECK, WILHELM HAASE, JOSEF HEIN, OTTO HIETEL, WILHELM HIETEL, ALFRED HLAWATSCHKE, FRANZ HOCKE, LEO HÜBNER, EMIL JENTSCH, JULIUS JUNKER, ROBERT KAMMEL, FRANZ KÄMMER, REINHOLD KARL, JOSEF KAUFMANN, FRIEDR KELLERMANN, JOSEF KELLERMANN, WILHELM KESSLER
(deska 2)
GEFALLENE:
RUDOLF KÖHLER, GUSTAV KÖHLER, AUGUST KOSTIAL, ALOIS KUNERT, PAUL KUNERT, FRIEDRICH LORE, JOSEF MALLY, HEINR. MARSCHNER, ROBERT MARSCHNER, PAUL MENTZKE, ALEXANDER MELZER, FRANZ MICHEL, FRANZ MULLER, RUDOLF NEIDEL, HEINRICH NEPOKOI, HEINRICH NETSCH, HANS NETSCHE, RUDOLF NETSCHE, JOHANNES PACHE, WILHELM PELHE, HERRMANN POHL, KARL PREIDEL, RUDOLF PREISS, KARL PRINTZEN, RUDOLF QUOLFINGER, ERNEST REICHERT, FRANZ RICHTER, WILHELM RISTL, STEFAN KÖLLIG, RICHARD RONGE, KARL ROPPERT, ANTON ROTT, FRIEDRICH SEIFERT, KONRAD SCHICHT, KARL SCHIFFNER, HEINRICH SCHILD, RUDOLF SCHIMKE, FRANZ SCHMIEDER, EMIL SCHMIRLER, KARL SCHNEIDER
(deska 3 - 14 nečitelných zápisů)
GEFALLENE:
FRANZ SCHUHMANN, MAX SCHÜLER, JOSEF SCHLDAIGERT, AUGUST STEHLIK, ALEXANDER STOLZ, FRANZ STOLZ, JOSEF STOLZ, FRANZ STORCH, ERNST STORM, ERNST STORM, DANIEL THIEL, VIKTOR TITSCH, ERNST UNGERMANN, JOSEF VINZL, RICHARD WESTERMEIER, WENZEL WERNER, WENZEL WINKLER, JOSEF WLASTR, FRIEDR. ZIMMERMANN, ALFRED ZSCHIEDRICH, ALFRED KRAMER, ROLAND LEHNERT
GESTORBENE:
WILLIBALD FIEDLER, FRANZ BUXBAUM, FRANZ DIETZE
(deska 4 - 9 nečitelných zápisů)
GESTORBENE:
ANTON FRITSCHE, KARL FLECK, EMIL FOCKE, RICHARD FRANTA, WILLI FUNKE, JOHANN HACKEL, ANTON HEGENBAR, KARL HEIN, EMIL HELLER, FRIEDRICH HELLER, JULIUS HELLER, FRANZ HERMANN, WENDELIN HÖNIG, WILHELM HORTIG, HEINR. HRACH??EC, FRIEDRICH HÜBNE, LEO HÜBNE, FRANZ HUSSA??, ERICH HÜTTIG, KARL JOHN, HAUS JOHNE, ADOLF JÜSTEL, ADOLF KAMMEL, MAXMILIAN KAMMEL, WILHELM KAMMEL, GUSTAV KESSLER, WENZEL KIRSCHNER, FRIEDRICH KLAUS, WILHELM KLEIN, FRIEDRICH ??
(deska 5 - 7 nečitelných zápisů)
VERMISSTE:
WILHELM AHNE, FRANZ BEUTEL, WILHELM BITTNER, FRANZ BLASCHE, MAX BRIM, OSKAR ERKER, FRANZ FLECK, RUDOLF FÜHRICH, JOSEF GUTH, STEFAN HACKEL, RICHARD HAUSKA, JOSEF HINK, KONRAD HLUBUTSCHEK, FRANZ HORTIG, GUSTAV JIRČAK, FRIEDR. KESSLER, ALBRECHT KLENIT, KARL KÖHLER, KARL KÜHNER, JOHANN KUHN, EMANUEL KUNERT, GUSTAV KURSAWE, RUDOLF LAUFKE, ERNEST LÖSEL, FRANZ MRUTSCH, ?? MAYER, FRANZ RICHTER, WILHELM RITSCHEL, WALTER SCHUHMANN, PAUL STEHLIK, ADOLF STORM, KARL STRAHL, ANTON WATER, JOHANN WESSELY, HANS ZIEGLAR
Poznámka:

1. světová válka -padlí obyvatelé Děčína- pět hrubě opracovaných obdélníkových desek z pískovce připevněných ke kostelní zdi a ohraničených úzkým chodníčkem vysypaným drobným bílým kamenem. Na každé desce je v čele vyobrazen vystupující válečný kříž a pod ním po celé délce desek vystupují jména padlých. Na deskách jsou vypsána jména 228 padlých, ale některá z nich jsou kvůli poškození nečitelná.
Prusko-Rakouská Válka- dvě čtvercové desky s půlobloukovou hlavou z leštěné černé žuly jsou přinýtovány ke zdi kostela. Na každé desce jsou vyrytá jména padlých. Jména jsou dobře čitelná. Desky jsou umístěny na zdi kostela mezi kostelem sv. Václava a sv. Blažeje a kaplí Panny Marie Pomocné.
Vedle desek z Prusko-Rakouské Války je umístěna informační deska o původu desek.
Pietní místo bylo zřízeno v roce 2015 na základě souhlasu se zřízením č.j.:1449-54/2015-1322 který vydalo Ministerstvo obrany, právní sekce, Odbor pro válečné veterány, dne 15.7.2015.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-41892, CZE4202-43016
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Hanna Derda
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Ladislav Mühlstein, 06.05.2014
Umístění: Děčín, Bynovská, Děčín - Horní Oldřichov, na křižovatce ulic Bynovská a Alešova
Nápis:
nedochoval se
Poznámka:

pomník se nacházel v místní části Horní Oldřichov, po roce 1945 pomník zničen zůstaly jen schody, historické foto ze sbírky Ladislava Mühlsteina


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Arno Glaser, 13.08.2013
Umístění: Děčín, Drážďanská, část Jalůvčí, při pravé straně silnice Děčín – Maxičky
Nápis:
Für Ihre im Weltkrieg
1914-1918
gefallenen Ortskinder
Ahne Franz, Artl Friedrich, Baudler Franz, Beher Franz, Beher Josef, Bendel Friedrich, Dörre Albin, Ehm Karl, Hampel Wilhelm, Hain Karl, Kargel Wilhelm, Klepsch Max, Krätschmer Rudolf, Prautsch Friedrich, Prautsch Robert, Püschel Karl, Walter Franz
Im dankbarer Erinnerung gewidmet
von der Ortschaft Kalmswiese

REN NR 99 Krombholz Bodenbach

1923

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-34906
Pomník přidal: Arno Glaser

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Arno Glaser, 22.01.2017
Umístění: Děčín, Družstevní, kostel sv. Františka Xaverského, vnější strana presbyteria, městská část Bělá
Nápis:
(pravý sloupec)
Jeswick Josef
: Kleiber Karl :
: Klepsch Leo :
Kreibich Adolf
Krebs Wenzel
Kunert Wilhelm
Kunigt Franz
Kunth Friedr.
: Kunth Josef :
Lange Franz
: Lerche Emil :
Marschner Jos.
Mirosovsky Frz.
Ohnesorge Wilh.
: Paul Adolf :
Pliwa Robert
Prautsch Max
Püschel Karl

(levý sloupec)
: Riedel Ernst :
: Riedel Franz :
Riedel Heinrich
: Schade Karl :
Schneider Frz.
Schneider Jos.
Strache Fritz.
: Strache Karl :
Storch Franz
Strnad Josef
: Teufel Emil :
: Tittl Rudolf :
Urbanke Franz
Wagner Karl
Walter Ernst
Weber Wenzel
Winkler Ernst
Zanker Friedr.
Poznámka:

Jediná dochovaná deska ze zbořeného pomníku 1. světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-43052
Pomník přidal: Arno Glaser

Hroby vojáků Rudé armády

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
KYTICE ŠEŘÍKŮ A VDĚČNOST NAŠICH SRDCÍ NA VAŠE ROVY
JDEME POLOŽIT ZA NÁS KDO ŽIJEME I ZA TY, KTEŘÍ PŘIJDOU -
ZA KRÁSY ŽIVOTA VY PADLI JSTE A PŘECE SLAVNĚ ZVÍTĚZILI…

В. А. МИЩЕНКОВ, В. НЕВЕРОВ, Н. И. ШАРАГИН, В. Г. ДАМОВ, А. БАРКОВ, Г. Г. МИГАЧАЕВ, П. А. ЗЫРЯНОВ, М. МУСАЛО, П. Д. ИВАНОВ, В. С. ЧИЖ, П. Ф. ПРОХОВ, М. СУСУСКИН, М. АEСИНОВ, Й. Ф. САФЯНИHОВ, И. АЛЕКСЕНКО, С. ЗЛАСОВ, И. Ф. СИРОТЧИН, А. ШАРИФОВ, А. И. КОРОТЕНКО, К. И. КОСОРОТНЫЙ, С. П. ШЕКОЧКИН, Е. УСАНОВ, А. П. СЕМЕНОВ, А. В. КАРМИДОВ, Р. УМАРОВ, М. СЕРЕДА, П. С. СОКОЛОВ, Е. М. СОЛОВЫХ A 7 NEZNÁMÝCH VOJÁKŮ SOVĚTSKÉ ARMÁDY
Poznámka:

V čele prostranství dva obelisky s uprostřed stojící postavou ženy s kyticí; prostranství vydlážděno, uprostřed záhon, ve kterém v pěti řadách kladené desky se jmény pohřbených, v poslední řadě deska upomínající na uložení ostatků 7 neznámých vojáků RA, v čele stojící deska s nápisemů; památník Rudé armády v četně hromadného hrobu, ve kterém je uloženo 35 identifikovaných a 7 neidentifikovaných příslušníků RA (zdroj databáze CEV H MO ČR)
Jména obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Ivan Alexenko *1925 +4.- 7.6.1945, Alexandr Barkov +4.-7.6.1945, Josef Blazsak +12.5.1945, V. S. Čiž, V. G. Damov, Seněga Daviděnko, Ivan Denisovič vojín *1917 +17.8.1945, Nikolaj Vasiljev Folkin, P. D. Ivanov, A. V. Karmidov, A. I. Korotěnko, K. I. Kosorotnyj, Nikolaj Kujasov, G. G. Migačajev, Zabel Mihačov, Mishum Aesinov *1915 +7.6.1945, V. A. Miščenkov, M. Musalo *1925 +4.7.1945, Vasil Něverov +17.4.1945 Hřensko, P. F. Prochov, J. F. Safjaninov, S. P. Sčekočkin, A. P. Seněnov, M. Sereda, I. F. Sirotčin, P. S. Sokolov, E. M. Solovych, Michail Susukin +17.4.1945, N. I. Šaragin, Agafare Šarifov *1912 +4.-7.6.1945 nemocniční transport, Rauschen (Auschan) Umarov (Unarov), E. Usanov, Adam Wröblenovski vojín +13.5.1945, S. Zlasov *1897 +15.06.1945, P. A. Zyrjanov

Г. Г. МИГАЧАЕВ, G. G. Migačajev,
Мигачев Г. Г., ст. сержант,
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69763476/
А. И. КОРОТЕНКО, A. I. Korotěnko,
Коротенко Афанасий Иванович, рядовой
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66563812/
М. МУСАЛО, M. Musalo *1925 +4.7.1945,
Мусале Михаил, 1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69763824/
В. С. ЧИЖ, V. S. Čiž,
Чиж Владимир Станиславович, гв. капитан ,1903-02.07.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie72758848/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66561268/
И. АЛЕКСЕНКО, Ivan Alexenko *1925 +4.- 7.6.1945,
Алексеенко Иван
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78166024/
В. А. МИЩЕНКОВ, V. A. Miščenkov,
Миченков Владимир Аврамович, лейтенант
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69763610/
В. Г. ДАМОВ, V. G. Damov,
Дамов Виктов Гаврилович, ст. сержант
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66560548/
В. НЕВЕРОВ, Vasil Něverov +17.4.1945 Hřensko,
Неверов Василий, 03.01.1900-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744567/
Н. И. ШАРАГИН, N. I. Šaragin,
Шарагин Н. И.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249475/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041182/
А. БАРКОВ, Alexandr Barkov +4.-7.6.1945,
Барков Александр
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744291/
П. А. ЗЫРЯНОВ, P. A. Zyrja
Зырянов Петр Антонович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66562781/
П. Д. ИВАНОВ, P. D. Ivanov,
Иванов П. Д.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041196/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249489/
П. Ф. ПРОХОВ, P. F. Prochov,
Прохов П. Ф.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041185/
М. СУСУСКИН, Michail Susukin +17.4.1945,
Сусукин Михаил, 08.11.1902-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744667/
М. АEСИНОВ, Mishum Aesinov *1915 +7.6.1945,
Асинов М.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041190/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249483/
Й. Ф. САФЯНИHОВ, J. F. Safjaninov,
Сафяников Иван Фирсанович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744725/
С. ЗЛАСОВ, S. Zlasov *1897 +15.06.1945,
Зласов Степан, рядовой, 1897-1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744414/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66562686/
И. Ф. СИРОТЧИН, I. F. Sirotčin,
Сироткин Иван Федорович, лейтенант,
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744664/
А. ШАРИФОВ, Agafare Šarifov *1912 +4.-7.6.1945 nemocniční transport,
Шарифов Агасян
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744760/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041198/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249491/
К. И. КОСОРОТНЫЙ, K. I. Kosorotnyj,
Косоротный Куприян Иванович, рядовой
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66563869/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744429/
С. П. ШЕКОЧКИН, S. P. Sčekočkin,
Щекочкин С. П.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041204/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249500/
Е. УСАНОВ, E. Usanov,
Усанов Евгений
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744712/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249499/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041205/
А. П. СЕМЕНОВ, A. P. Seněnov,
Семенов А. П.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041202/
А. В. КАРМИДОВ, A. V. Karmidov,
Кармидов Александр Владимирович, рядовой
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66563210/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249490/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041197/
Р. УМАРОВ, Rauschen (Auschan) Umarov (Unarov),
Умаров Р.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041206/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249498/
М. СЕРЕДА, M. Sereda,
Середа Михаил
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744663/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041201/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249494/
П. С. СОКОЛОВ, P. S. Sokolov,
Соколов Петр Степанович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744665/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041200/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249493/
Е. М. СОЛОВЫХ, E. M. Solovych,
Соловых Е. М.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249497/

7 NEZNÁMÝCH VOJÁKŮ SOVĚTSKÉ ARMÁDY
Zabel Mihačov,
Махачов Забил
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69763044/
Nikolaj Kujasov,
Куясков Николай, 30.10.1941, г. Соколов
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66564225/
Nikolaj Vasiljev Folkin,
Seněga Daviděnko,
Josef Blazsak +12.5.1945,
Ivan Denisovič vojín *1917 +17.8.1945,
Adam Wröblenovski vojín +13.5.1945,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00061
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, pamyat-naroda.ru

Hrob Stanislav Procházka

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
STANISLAV
PROCHÁZKA
*24.9.1944
+18.1.1964
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Josef Hofman

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
Památce legionáře.

Na tomto místě odpočívá
dobrý otec manžel a bratr
Josef Hofman
nar. roku 1887
zemřel roku 1932

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hromadný hrob Obětí 2. světové války

Autor: Arno Glaser, 18.12.2015
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
Na paměť více než tří set obětí roku 1945,
které odpočívají na tomto místě. Ztratily život,
protože lidská nenávist byla silnější než láska.
Im Gedenken der über dreihundert Opfer
des Jahres 1945, die an dieser Stelle ruhen
und die ihr Lebenverloren haben, weil der
Hass auf der Welt großer war als die Liebe.
Poznámka:

Oběti náletu sovětského letectva z 8.5.1945 a oběti těsně poválečné, hromadné hroby odd. XV. Vypsány pouze osoby vojenské, zajatci, nasazení nebo zavlečení:
Gluhovsky Nikolaj: *2.6.1925. Národnost ruská, nasazený. Pohřben 8.5.1945.
Rösler Rudolf: *23.8.1902 Polaun, okr Jablonec n/N. Gefreiter. Pohřben 10.5.1945. Dle volksbund.de zde existuje možnost pozdějšího převezení na vojenský hřbitov v Mariánských Lázních.
Lo Medico Pietro: *1.6.1919. Ital. Číslo pasu 45601 E/44. Pohřben 10.5.1945. Dle CEVH veden na jiném místě, odd. II.
Dva neznámí z SSSR: patrně nasazení. Žena Ruska, muž z Turkmenistánu. Pohřbeni 10.5.1945.
Kny Emil: *Děčín. Příslušník HJ. Pohřben 10.5.1945.
Uhmann E.: *20.12.1931. Příslušník HJ. Pohřben 10.5.1945.
Durand Jean: *22.7.1913 Malincourt, Francie. Francouzský zajatec ze Stalag IV G, Oschatz i/Sa. Pohřben 11.5.1945.
Lähske Franz: *19.8.1927. Příslušník RAD, 7/351/34/8. Pohřben 11.5.1945.
Neznámý francouzský zajatec: 20 let. Pohřben 11.5.1945.
Satworni Ivan: *1.9.1920 (též psáno 1914) Kamensk Podolskij. Příslušník ROA. Pohřben 11.5.1945.
Neznámý francouzký civilista. Pohřben 11.5.1945.
Zemmrich Artur: *15.5.1899 Meusslitz. Příslušný Drážďany. Unteroffizier. Pohřben 11.5.1945.
Kubitz Gottfried: *2.6.1923 Bayersdorf (Beiersdorf), Löbau i/Sa. Obergefreiter. Pohřben 11.5.1945. Dle volksbund.de zde existuje možnost pozdějšího převezení na vojenský hřbitov v Mariánských Lázních.
Büdasch Josef: *5.9.1893 Beuthen O.Schl. Unteroffizier. Pohřben 11.5.1945.
Leinweber Wilhelm: *15.2.1912 Uffhausen Obergefreiter. Známka 2.Flg.Ers.Abt.7. Pohřben 11.5.1945. Dle volksbund.de zde existuje možnost pozdějšího převezení na vojenský hřbitov v Mariánských Lázních.
Heres Francisco Lumbreros Branlio: *Gibraltar. Zajates Stalag IV B, Nr. 2922. Dále uvedeno číslo 95128. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý příslušník HJ. Pohřben 11.5.1945.
Neznámý německý voják. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý příslušník OT. Pohřben 12.5.1945.
Leger Eugene: *21.7.1913 Ambléon, Département: Ain. Francouzský zajatec. Jednotka: 8e S.C.O.A. Číslo pasu 46550/Gu 43. +8.5.1945 během náletu. Pohřben 12.5.1945.
Wolters Friedrich: *20.5.1920 Hannover. Stabsgefreiter. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý voják: známka Fu.Kp.Kps.Nachr. Abt.mot.430/132 B. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý voják: známka 3.Komp.Inft.Ers.Bat.238/5621. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý německý voják. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý voják: Feldpost.Nr. 47681 V-Abt.518. Zřejmě Vlasovec. Pohřben 12.5.1945.
Šupová Marie: zřejmě nasazená. Bydliště Mělník, Cukrovarská 186. Pohřbena 12.5.1945.
Neznámý voják: známka 1A/Flg.Ausb.Rgt.31/406. Pohřben 12.5.1945.
Lisová Marie: psáno správně česky, mohlo by se jednat o nasazenou. Pohřbena 12.5.1945.
Neznámý příslušník OT. Pohřben 13.5.1945.
Dva neznámí němečtí vojáci. Pohřbeni 13.5.1945.
Neznámý francouzský zajatec. Pohřben 13.5.1945.
Neznámý ruský zajatec. Pohřben 13.5.1945.
Neznámý nasazený z Východu (Ostarbeiter). Pohřben 13.5.1945.
Neznámý anglický zajatec. Pohřben 13.5.1945.
Zdan Nikolaj: zřejmě polský voják, číslo vojenské knížky 29445. Nebude se jednat o oběť náletu i když byl společně s nimi pohřben. Pohřben 14.5.1945.
Neznámý ruský zajatec: otrava alkoholem. Pohřben 14.5.1945.
Buchin Alfred: *Langres. Francouzský válečný zajatec. Pohřben 14.5.1945.
Neznámý cizinec: asi 30 let. Pohřben 17.5.1945.
Neznámý voják: známka 15.Artl.Reg.Feldp.Nr.38242. Pohřben 17.5.1945.
Ferriolo Giovanni: *1916. Ital, neuvedeno zda zajatec nebo nasazený. Pohřben 17.5.1945.
Teschini Luigi: Ital, neuvedeno zda zajatec nebo nasazený.
Bellause Marie: národnost francouzská.
Neznámý Řek: asi 25 let, neuvedeno zda zajatec nebo nasazený.
Hess L.: Belgičan z Gentu. Neuvedeno zda nasazený nebo zajatec.
Bankow Iwan: *1925 Dsersinskaya, Rusko. Neuvedeno, zda se jedná o vojáka RA, nasazeného či vojáka ROA. +28.5.1945 nem. Děčín. Pohřben 1.6.1945. CEVH ho uvádí v odd. IV.
Tři neznámí: uvedena národnost ruská. Pohřbeni 7.6.1945.
Wröblewski Adam (také psán Wräblewski): *1915, podle jména Polák. Zápis je poněkud chaotický. +asi 13.5.1945 a byl pohřben v Ulici 28. října. 3.7.1946 přenesen na toto místo. Dle CEVH je pohřben na pohřebišti RA, na kameni jeho jméno není a není ani důvod být mezi 7 bezejmenými.
Dva neznámí vojáci Rudé armády: žádný další bližší údaj.
Daviděnko Seměpa: *Kyjev – Kurenewka. Neuvedeno, zda se jedná o vojáka RA, nasazeného či vojáka ROA. +8.5.1945. Pohřben u továrny Daymoon. 4.7.1946 převezen na zdejší místo. Dle CEVH je na pohřebišti vojáků Rudé armády, na kameni jeho jméno není a není ani důvod být mezi 7 bezejmenými.
Fakin Nikolaj: voják RA. +27.6.1945 a pohřben na starém hřbitově (neuvedeno na kterém). 4.7.1946 převezen na zdejší místo.
Lazarov Vasilij: žádné bližší údaje. Neuvedeno, zda se jedná o vojáka RA, nasazeného či vojáka ROA. Pohřben 30.6.1945. CEVH ho uvádí v odd. IV.
Janio Nikolaj: žádné bližší údaje. Neuvedeno, zda se jedná o vojáka RA, nasazeného či vojáka ROA. Pohřben 30.6.1945.
Neznámý ruský válečný zajatec: +8.5.1945. Pohřben za Loubím (dnes část Děčína). 11.7.1946 převezen na zdejší místo.
Německé přepisy jmen.
Seznam nemusí být úplný.
(zdroj: Archív Děčín, soalitomerice.cz , MemorialGenWeb, volksbund.de , CEVH )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Josef Berka

Autor: Arno Glaser, 18.12.2015
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
RODINA BERKOVA
JOSEF
*8.2.1884 +3.9.1964
Poznámka:

Josef Berka: *8.2.1884, Chleby okr. Benešov. RU armáda: Inft., IR. Nr. 28. Zajetí: 2.4.1915, Karpaty. Přihlášení do legií: Omsk. Vstup do jiné legie: 13.7.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích:1. zál. pl., poslední: 11. stř. pl. Konec v legiích: 1.8.1920 (zdroj VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser