Děčín

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Širlo, 01.07.2016
Umístění: Děčín, Mírové náměstí, městská část Podmokly
Nápis:
nečitelný
Poznámka:

Kruhová vodní nádrž, z jejíhož středu vystupuje ze syenitu vytesaný stylizovaný květ vodní lilie, na jejíchž listech ležela těla padlých vojáků. Na vrcholu z prostřed květu lilie vystupuje plastika plačící dívky, od níž stékala voda přes těla vojáků do vodní nádrže. V dolní části lilie mezi okvětními lístky byly umístěny desky se jmény padlých
odhalen 09.09.1934, autor Fritz Tampe, po II. světové válce osekána jména padlých a desky překryty betonem, sochám těl vojáků uraženy hlavy. (zdroj databáze CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-26631
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Mgr. Milan Rosenkranc