Děčín

Hroby vojáků Rudé armády

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
KYTICE ŠEŘÍKŮ A VDĚČNOST NAŠICH SRDCÍ NA VAŠE ROVY
JDEME POLOŽIT ZA NÁS KDO ŽIJEME I ZA TY, KTEŘÍ PŘIJDOU -
ZA KRÁSY ŽIVOTA VY PADLI JSTE A PŘECE SLAVNĚ ZVÍTĚZILI…

В. А. МИЩЕНКОВ, В. НЕВЕРОВ, Н. И. ШАРАГИН, В. Г. ДАМОВ, А. БАРКОВ, Г. Г. МИГАЧАЕВ, П. А. ЗЫРЯНОВ, М. МУСАЛО, П. Д. ИВАНОВ, В. С. ЧИЖ, П. Ф. ПРОХОВ, М. СУСУСКИН, М. АEСИНОВ, Й. Ф. САФЯНИHОВ, И. АЛЕКСЕНКО, С. ЗЛАСОВ, И. Ф. СИРОТЧИН, А. ШАРИФОВ, А. И. КОРОТЕНКО, К. И. КОСОРОТНЫЙ, С. П. ШЕКОЧКИН, Е. УСАНОВ, А. П. СЕМЕНОВ, А. В. КАРМИДОВ, Р. УМАРОВ, М. СЕРЕДА, П. С. СОКОЛОВ, Е. М. СОЛОВЫХ A 7 NEZNÁMÝCH VOJÁKŮ SOVĚTSKÉ ARMÁDY
Poznámka:

V čele prostranství dva obelisky s uprostřed stojící postavou ženy s kyticí; prostranství vydlážděno, uprostřed záhon, ve kterém v pěti řadách kladené desky se jmény pohřbených, v poslední řadě deska upomínající na uložení ostatků 7 neznámých vojáků RA, v čele stojící deska s nápisemů; památník Rudé armády v četně hromadného hrobu, ve kterém je uloženo 35 identifikovaných a 7 neidentifikovaných příslušníků RA (zdroj databáze CEV H MO ČR)
Jména obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Ivan Alexenko *1925 +4.- 7.6.1945, Alexandr Barkov +4.-7.6.1945, Josef Blazsak +12.5.1945, V. S. Čiž, V. G. Damov, Seněga Daviděnko, Ivan Denisovič vojín *1917 +17.8.1945, Nikolaj Vasiljev Folkin, P. D. Ivanov, A. V. Karmidov, A. I. Korotěnko, K. I. Kosorotnyj, Nikolaj Kujasov, G. G. Migačajev, Zabel Mihačov, Mishum Aesinov *1915 +7.6.1945, V. A. Miščenkov, M. Musalo *1925 +4.7.1945, Vasil Něverov +17.4.1945 Hřensko, P. F. Prochov, J. F. Safjaninov, S. P. Sčekočkin, A. P. Seněnov, M. Sereda, I. F. Sirotčin, P. S. Sokolov, E. M. Solovych, Michail Susukin +17.4.1945, N. I. Šaragin, Agafare Šarifov *1912 +4.-7.6.1945 nemocniční transport, Rauschen (Auschan) Umarov (Unarov), E. Usanov, Adam Wröblenovski vojín +13.5.1945, S. Zlasov *1897 +15.06.1945, P. A. Zyrjanov

Г. Г. МИГАЧАЕВ, G. G. Migačajev,
Мигачев Г. Г., ст. сержант,
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69763476/
А. И. КОРОТЕНКО, A. I. Korotěnko,
Коротенко Афанасий Иванович, рядовой
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66563812/
М. МУСАЛО, M. Musalo *1925 +4.7.1945,
Мусале Михаил, 1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69763824/
В. С. ЧИЖ, V. S. Čiž,
Чиж Владимир Станиславович, гв. капитан ,1903-02.07.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie72758848/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66561268/
И. АЛЕКСЕНКО, Ivan Alexenko *1925 +4.- 7.6.1945,
Алексеенко Иван
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78166024/
В. А. МИЩЕНКОВ, V. A. Miščenkov,
Миченков Владимир Аврамович, лейтенант
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69763610/
В. Г. ДАМОВ, V. G. Damov,
Дамов Виктов Гаврилович, ст. сержант
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66560548/
В. НЕВЕРОВ, Vasil Něverov +17.4.1945 Hřensko,
Неверов Василий, 03.01.1900-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744567/
Н. И. ШАРАГИН, N. I. Šaragin,
Шарагин Н. И.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249475/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041182/
А. БАРКОВ, Alexandr Barkov +4.-7.6.1945,
Барков Александр
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744291/
П. А. ЗЫРЯНОВ, P. A. Zyrja
Зырянов Петр Антонович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66562781/
П. Д. ИВАНОВ, P. D. Ivanov,
Иванов П. Д.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041196/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249489/
П. Ф. ПРОХОВ, P. F. Prochov,
Прохов П. Ф.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041185/
М. СУСУСКИН, Michail Susukin +17.4.1945,
Сусукин Михаил, 08.11.1902-17.04.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744667/
М. АEСИНОВ, Mishum Aesinov *1915 +7.6.1945,
Асинов М.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041190/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249483/
Й. Ф. САФЯНИHОВ, J. F. Safjaninov,
Сафяников Иван Фирсанович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744725/
С. ЗЛАСОВ, S. Zlasov *1897 +15.06.1945,
Зласов Степан, рядовой, 1897-1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744414/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66562686/
И. Ф. СИРОТЧИН, I. F. Sirotčin,
Сироткин Иван Федорович, лейтенант,
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744664/
А. ШАРИФОВ, Agafare Šarifov *1912 +4.-7.6.1945 nemocniční transport,
Шарифов Агасян
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744760/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041198/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249491/
К. И. КОСОРОТНЫЙ, K. I. Kosorotnyj,
Косоротный Куприян Иванович, рядовой
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66563869/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744429/
С. П. ШЕКОЧКИН, S. P. Sčekočkin,
Щекочкин С. П.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041204/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249500/
Е. УСАНОВ, E. Usanov,
Усанов Евгений
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744712/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249499/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041205/
А. П. СЕМЕНОВ, A. P. Seněnov,
Семенов А. П.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041202/
А. В. КАРМИДОВ, A. V. Karmidov,
Кармидов Александр Владимирович, рядовой
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66563210/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249490/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041197/
Р. УМАРОВ, Rauschen (Auschan) Umarov (Unarov),
Умаров Р.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041206/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249498/
М. СЕРЕДА, M. Sereda,
Середа Михаил
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744663/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041201/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249494/
П. С. СОКОЛОВ, P. S. Sokolov,
Соколов Петр Степанович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66744665/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262041200/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249493/
Е. М. СОЛОВЫХ, E. M. Solovych,
Соловых Е. М.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78249497/

7 NEZNÁMÝCH VOJÁKŮ SOVĚTSKÉ ARMÁDY
Zabel Mihačov,
Махачов Забил
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69763044/
Nikolaj Kujasov,
Куясков Николай, 30.10.1941, г. Соколов
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66564225/
Nikolaj Vasiljev Folkin,
Seněga Daviděnko,
Josef Blazsak +12.5.1945,
Ivan Denisovič vojín *1917 +17.8.1945,
Adam Wröblenovski vojín +13.5.1945,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00061
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, pamyat-naroda.ru

Hrob Stanislav Procházka

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
STANISLAV
PROCHÁZKA
*24.9.1944
+18.1.1964
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Josef Hofman

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
Památce legionáře.

Na tomto místě odpočívá
dobrý otec manžel a bratr
Josef Hofman
nar. roku 1887
zemřel roku 1932

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hromadný hrob Obětí 2. světové války

Autor: Arno Glaser, 18.12.2015
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
Na paměť více než tří set obětí roku 1945,
které odpočívají na tomto místě. Ztratily život,
protože lidská nenávist byla silnější než láska.
Im Gedenken der über dreihundert Opfer
des Jahres 1945, die an dieser Stelle ruhen
und die ihr Lebenverloren haben, weil der
Hass auf der Welt großer war als die Liebe.
Poznámka:

Oběti náletu sovětského letectva z 8.5.1945 a oběti těsně poválečné, hromadné hroby odd. XV. Vypsány pouze osoby vojenské, zajatci, nasazení nebo zavlečení:
Gluhovsky Nikolaj: *2.6.1925. Národnost ruská, nasazený. Pohřben 8.5.1945.
Rösler Rudolf: *23.8.1902 Polaun, okr Jablonec n/N. Gefreiter. Pohřben 10.5.1945. Dle volksbund.de zde existuje možnost pozdějšího převezení na vojenský hřbitov v Mariánských Lázních.
Lo Medico Pietro: *1.6.1919. Ital. Číslo pasu 45601 E/44. Pohřben 10.5.1945. Dle CEVH veden na jiném místě, odd. II.
Dva neznámí z SSSR: patrně nasazení. Žena Ruska, muž z Turkmenistánu. Pohřbeni 10.5.1945.
Kny Emil: *Děčín. Příslušník HJ. Pohřben 10.5.1945.
Uhmann E.: *20.12.1931. Příslušník HJ. Pohřben 10.5.1945.
Durand Jean: *22.7.1913 Malincourt, Francie. Francouzský zajatec ze Stalag IV G, Oschatz i/Sa. Pohřben 11.5.1945.
Lähske Franz: *19.8.1927. Příslušník RAD, 7/351/34/8. Pohřben 11.5.1945.
Neznámý francouzský zajatec: 20 let. Pohřben 11.5.1945.
Satworni Ivan: *1.9.1920 (též psáno 1914) Kamensk Podolskij. Příslušník ROA. Pohřben 11.5.1945.
Neznámý francouzký civilista. Pohřben 11.5.1945.
Zemmrich Artur: *15.5.1899 Meusslitz. Příslušný Drážďany. Unteroffizier. Pohřben 11.5.1945.
Kubitz Gottfried: *2.6.1923 Bayersdorf (Beiersdorf), Löbau i/Sa. Obergefreiter. Pohřben 11.5.1945. Dle volksbund.de zde existuje možnost pozdějšího převezení na vojenský hřbitov v Mariánských Lázních.
Büdasch Josef: *5.9.1893 Beuthen O.Schl. Unteroffizier. Pohřben 11.5.1945.
Leinweber Wilhelm: *15.2.1912 Uffhausen Obergefreiter. Známka 2.Flg.Ers.Abt.7. Pohřben 11.5.1945. Dle volksbund.de zde existuje možnost pozdějšího převezení na vojenský hřbitov v Mariánských Lázních.
Heres Francisco Lumbreros Branlio: *Gibraltar. Zajates Stalag IV B, Nr. 2922. Dále uvedeno číslo 95128. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý příslušník HJ. Pohřben 11.5.1945.
Neznámý německý voják. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý příslušník OT. Pohřben 12.5.1945.
Leger Eugene: *21.7.1913 Ambléon, Département: Ain. Francouzský zajatec. Jednotka: 8e S.C.O.A. Číslo pasu 46550/Gu 43. +8.5.1945 během náletu. Pohřben 12.5.1945.
Wolters Friedrich: *20.5.1920 Hannover. Stabsgefreiter. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý voják: známka Fu.Kp.Kps.Nachr. Abt.mot.430/132 B. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý voják: známka 3.Komp.Inft.Ers.Bat.238/5621. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý německý voják. Pohřben 12.5.1945.
Neznámý voják: Feldpost.Nr. 47681 V-Abt.518. Zřejmě Vlasovec. Pohřben 12.5.1945.
Šupová Marie: zřejmě nasazená. Bydliště Mělník, Cukrovarská 186. Pohřbena 12.5.1945.
Neznámý voják: známka 1A/Flg.Ausb.Rgt.31/406. Pohřben 12.5.1945.
Lisová Marie: psáno správně česky, mohlo by se jednat o nasazenou. Pohřbena 12.5.1945.
Neznámý příslušník OT. Pohřben 13.5.1945.
Dva neznámí němečtí vojáci. Pohřbeni 13.5.1945.
Neznámý francouzský zajatec. Pohřben 13.5.1945.
Neznámý ruský zajatec. Pohřben 13.5.1945.
Neznámý nasazený z Východu (Ostarbeiter). Pohřben 13.5.1945.
Neznámý anglický zajatec. Pohřben 13.5.1945.
Zdan Nikolaj: zřejmě polský voják, číslo vojenské knížky 29445. Nebude se jednat o oběť náletu i když byl společně s nimi pohřben. Pohřben 14.5.1945.
Neznámý ruský zajatec: otrava alkoholem. Pohřben 14.5.1945.
Buchin Alfred: *Langres. Francouzský válečný zajatec. Pohřben 14.5.1945.
Neznámý cizinec: asi 30 let. Pohřben 17.5.1945.
Neznámý voják: známka 15.Artl.Reg.Feldp.Nr.38242. Pohřben 17.5.1945.
Ferriolo Giovanni: *1916. Ital, neuvedeno zda zajatec nebo nasazený. Pohřben 17.5.1945.
Teschini Luigi: Ital, neuvedeno zda zajatec nebo nasazený.
Bellause Marie: národnost francouzská.
Neznámý Řek: asi 25 let, neuvedeno zda zajatec nebo nasazený.
Hess L.: Belgičan z Gentu. Neuvedeno zda nasazený nebo zajatec.
Bankow Iwan: *1925 Dsersinskaya, Rusko. Neuvedeno, zda se jedná o vojáka RA, nasazeného či vojáka ROA. +28.5.1945 nem. Děčín. Pohřben 1.6.1945. CEVH ho uvádí v odd. IV.
Tři neznámí: uvedena národnost ruská. Pohřbeni 7.6.1945.
Wröblewski Adam (také psán Wräblewski): *1915, podle jména Polák. Zápis je poněkud chaotický. +asi 13.5.1945 a byl pohřben v Ulici 28. října. 3.7.1946 přenesen na toto místo. Dle CEVH je pohřben na pohřebišti RA, na kameni jeho jméno není a není ani důvod být mezi 7 bezejmenými.
Dva neznámí vojáci Rudé armády: žádný další bližší údaj.
Daviděnko Seměpa: *Kyjev – Kurenewka. Neuvedeno, zda se jedná o vojáka RA, nasazeného či vojáka ROA. +8.5.1945. Pohřben u továrny Daymoon. 4.7.1946 převezen na zdejší místo. Dle CEVH je na pohřebišti vojáků Rudé armády, na kameni jeho jméno není a není ani důvod být mezi 7 bezejmenými.
Fakin Nikolaj: voják RA. +27.6.1945 a pohřben na starém hřbitově (neuvedeno na kterém). 4.7.1946 převezen na zdejší místo.
Lazarov Vasilij: žádné bližší údaje. Neuvedeno, zda se jedná o vojáka RA, nasazeného či vojáka ROA. Pohřben 30.6.1945. CEVH ho uvádí v odd. IV.
Janio Nikolaj: žádné bližší údaje. Neuvedeno, zda se jedná o vojáka RA, nasazeného či vojáka ROA. Pohřben 30.6.1945.
Neznámý ruský válečný zajatec: +8.5.1945. Pohřben za Loubím (dnes část Děčína). 11.7.1946 převezen na zdejší místo.
Německé přepisy jmen.
Seznam nemusí být úplný.
(zdroj: Archív Děčín, soalitomerice.cz , MemorialGenWeb, volksbund.de , CEVH )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Josef Berka

Autor: Arno Glaser, 18.12.2015
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
RODINA BERKOVA
JOSEF
*8.2.1884 +3.9.1964
Poznámka:

Josef Berka: *8.2.1884, Chleby okr. Benešov. RU armáda: Inft., IR. Nr. 28. Zajetí: 2.4.1915, Karpaty. Přihlášení do legií: Omsk. Vstup do jiné legie: 13.7.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích:1. zál. pl., poslední: 11. stř. pl. Konec v legiích: 1.8.1920 (zdroj VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Arno Glaser, 18.12.2015
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Ameline Louis Francois Felicien: francouzský válečný zajatec, *09.06.1912, Département -Manche, La Croix-Avranchin. 119e Régiment d'Infanterie. +25.9.1943, nemocnice Děčín, č. 582/a. CEVH uvádí jméno Ameline Luis a + 29.9.1943.
Bankov Ivan: *25.6.1925 +28.5.1945, Rudá armáda, nemocnice Děčín. Je dle CEVH veden v tomto oddělení. Byl pohřben 1.6.1945 do společného hrobu odd. XV!
Ferriolo Giovani: *1916, Ital, nemocniční transport. Pohřben 17.5.1945. Je dle CEVH veden v tomto oddělení. Byl pohřben do společného hrobu odd. XV!
Fregni Vito: *21.6.1912 Castelluchio. Ital, nespecifikováno zda zajatec či nasazený. +24.5.1945 nem. Děčín. 28.5.1945 zde pohřben, č. 499.
Gintov Stanislav: *neuvedeno. Vojín Rudé armády, pohřben 31.8.1945, č. 567.
Kruck Kazimierz: *neuvedeno. Polský voják. Pohřben 14.5.1945, č. 462.
Lazarov Vasilij: *neuvedeno a ani zda se jedná o vojáka RA, nasazeného či vojáka ROA. +30.6.1945. Je dle CEVH veden v tomto oddělení. Byl pohřben 30.6.1945 do společného hrobu odd. XV!
Lipjanski Anatolij (také psán Lipjavskij): *1925. Vojín Rudé armády. +3.6.1945 nem. Děčín. Pohřben 9.6.1945, č. 517.
Murken (také psán Mirkun) Nikolaj: *22.1.1925. Rudá armáda. +20.7.1945 nem. Děčín. 27.7.1945 pohřben, č. 554.
Urazmetov Murdam: *neuvedeno. Rudá armáda. +22.7.1945 kasárna Děčín (uváděna také nem. Děčín). 27.7.1945 pohřben, č. 549.
Wisniewski Ignacz: *neuvedeno. Polský voják. Pohřben 14.5.1945, č. 463.
Hroby se nachází v oddělení IV. a není je možno přesně lokalizovat.
(zdroj: MemorialGenWeb, CEVH, soalitomerice.cz , Archív Děčín)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00065
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Bedřich Láznička

Autor: Arno Glaser, 19.12.2015
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
BEDŘICH
LÁZNIČKA
*5.4.1893 +31.8.1960
Poznámka:

Narozen: 5.4.1893, Pašinka okr. Kolín. RU armáda: Inft., IR. Nr. 72. Zajat: 4.1.1916, Genty Halič. Vstup do legie: 10.2.1917, Kievská Gubernie. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 4. stř. pl., poslední: 1. zvěrolék. nemocnice. První hodnost v legiích: vojín, poslední: svobodník. Konec v legiích: 4.8.1920.
(zdroj VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Fedat Fedorov

Autor: Arno Glaser, 19.12.2015
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Fedat Fedorov: Rus, příslušnost k armádě není známa. Pracovní tábor Dolní Prysk (Nieder Preschkau), Stalag IVC, zemřel nemocnice Děčín 5.11.1942, pohřben odd. X/229 hřbitov Folknáře. Hrob nelze identifikovat.
(zdroj: CEVH, LandrathTetschen)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00062
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Etien Delalu

Autor: Arno Glaser, 19.12.2015
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Etien Delalu: *1921, Francouz, patrně zajatec. Zemřel nemocnice Děčín 16.1.1944. Pohřben odd. X/213. Hrob nelze lokalizovat. Jméno pravděpodobně zkomolené. (zdroj CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00063
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Pietro Lo Medico

Autor: Arno Glaser, 19.12.2015
Umístění: Děčín, Hřbitovní, hřbitov Folknáře
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Pietro Lo Medico: *1.6.1919, Ital, + neuvedeno. Pohřben odd. II/218. Nelze lokalizovat. (zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00064
Pomník přidal: Arno Glaser