Děčín

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Ladislav Mühlstein, 01.05.1924
Umístění: Děčín, 28. října, v (dnes) bezejmenném parčíku ohraničeném ulicemi 28. října, Nerudova a ČSL. armády
Nápis:
DEN HELDEN
DIE
HEIMAT
Poznámka:

Pomník byl odhalen pravděpodobně 1924, před tímto pomníkem zde stával pomník Františka Josefa I. (odstraněn po r. 1918), posléze tento pomník, následně Miroslav Tyrš, a nakonec V. I. Lenin. Dnes v parku žádný pomník není, zůstal jen podstavec od pomníku Lenina, který je nyní v lapidáriu v děčínském muzeu.
Desky se seznamy obětí války, které byly součástí pomníku, jsou od roku 2015 nově umístěny na novém VPM mezi kostelem sv. Václava a sv. Blažeje a kaplí Panny Marie Pomocné.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-41892
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem války 1866 a 1. světové války

Autor: Hanna Derda, 01.03.2015
Umístění: Děčín, 28. října, zeď oplocení mezi kaplí Panny Marie Pomocné a kostelem sv. Václava a Blažeje
Nápis:
(přepis textu)
Děčínské pomníky padlým
Vojenské pietní místo upomínající na dva zaniklé pomníky padlým děčínským občanům ve válkách 1866 a 1914-1918
První pomník stál v parčíku jižně od kostela sv. Václava a Blažeje a nesl 72 jmen obyvatel okresu Děčín, padlých v prusko-rakouské válce roku 1866 (vpravo). Jednalo se o šest metrů vysoký syenitový obelisk po stranách s kříži a čtyřmi pamětními deskami, na vrcholu korunovaný rakouským orlem, odstraněným po roce 1920. Pomník, slavnostně odhalený 13. srpna 1893, byl silně poškozen při náletu v roce 1945 a později ho tehdejší místní národní výbor prodal na rozebrání na kámen. Dvě z pamětních desek se při demolici dostaly do kostela sv. Václava a Blažeje a dochovaly se tak do dnešních dnů.
Pískovcové desky jsou posledním pozůstatkem pomníku odhaleného 12. října 1924 (vlevo) na památku 228 obyvatel města Děčína padlých v 1. světové válce v letech 1914 – 1918. Pomník stál v parku u nynější Nerudovy ulice a měl podobu pískovcové pyramidy, před níž se nacházela bronzová socha klečícího vojáka s mečem od děčínského sochaře Hanse Jägera. Kolem pomníku bylo v půlkruhu rozmístěno šest pískovcových desek se jmény padlých, nezvěstných a zemřelých vojáků. Bronzová socha byla roztavena pro válečné účely během druhé světové války, pískovcová pyramida odstraněna roku 1956 a pět ze šesti desek bylo uskladněno na městském hřbitově na Folknářích.
Pozůstatky obou pomníků byly restaurovány a osazeny na tomto místě v roce 2015 z iniciativy města Děčína, Klubu přátel památek a historie při Oblastním muzeu v Děčíně a Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti.

(seznam obětí války 1866 – dvě zachovalé desky)
(deska 1)
Arnsdorf: Josef Beutel, Florian Fiedler, Johann Fiedler, Josef Finger - 42. Inf. Reg.
Barken: Josef Strache - 42. Inf. Reg.
Bensen: Anton Störch - 42. Inf. Reg.
Biela: Ignaz Klingohr, Wenzel Knorre - 42. Inf. Reg.
Elbleiten: Robert Hanke - 42. Inf. Reg.
Eulau: Vinzenz Czech, Josef Klein - 42. Inf. Reg.; Franz Nickel - 2. Jäg. Baon.
Freudenberg: Josef Gautsch, Josef Neumann - 42. Inf. Reg.
Gross Bocken: Johann Wagner - 42. Inf. Reg.
Gross Wöhlen: Josef Böhm - 1. Jäg. Baon.
Güntersdorf: Wenzel Tröschl - 42. Inf. Reg.
Johnsbach: Franz Michel - 42. Inf. Reg.
Kalmswiese: Franz Walter - 42. Inf. Reg.
Böhm. Kamnitz: Wilhelm Rihl - 42. Inf. Reg.
Nied. Kamnitz: Carl Dörfl, Franz Senftleber - 42. Inf. Reg.
(deska 2)
Schemel: Ed. Günther,Karl Zahn - 42. Inf. Reg.
Schneeberg: Frz. Focke, Wzl. Umlauf - 42. Inf. Reg.
Schönborn: Ign. Dörre - 42. Inf. Reg., Jos. Banke, Verm. - 1. Art. Reg.
Tetschen: Frz. Beil, Wilh. Pfeifer, Wzl. Ritschel - 42. Inf. Reg.
Tichlowitz: Ferd. Lösel - 42. Inf. Reg.
Tyssa: Jos. Püschner, Felwbl. - 42. Inf. Reg.
Topkowitz: Ant. Porde - 42. Inf. Reg.
Ullrichsthal: Frz. Weidlich - 42. Inf. Reg.
Walddörfel: Jos. Richter 42. Inf. Reg.
Wernstadt: Karl Hein, Corp. - 42. Inf. Reg.
W-Kamnitz: Karl Filipp, Feldwbl. - 42. Inf. Reg.
Wilsdorf: Jos. Kunigt, Gefrt. - 42. Inf. Reg.
Voitsdorf: Leop. Zaschke Zugsf. - 42. Inf. Reg., Wend. Riedel - 1. Jäg. Baon.

(seznam obětí 1. světová válka – 5 zachovalých desek)
(deska 1)
GEFALLENE:
JOSEF ALT, HEINRICH ARLT, JOHANN BARTEL, WILHELM BARVITIUS, ERNST BEIL, RAIMUND BÖHM, JOSEF BÖHM, KARL BÖHNSCH, FRANZ DINNEBIER, KARL DINNEBIER, WILHELM DITTRICH, EMIL ELLNER, JOSEF EXNER, MAX FIEDLER, FLORIAN FRITSCHE, FRANZ FURTIE, FRANZ GAMPE, KARL GAMPE, WILHELM GAUDERNAK, ERNZT GEORGI, FRIEDR. GRETSCHEL, FRANZ HAIN, WILHELM HAMPE, HERMANN HALLECK, WILHELM HAASE, JOSEF HEIN, OTTO HIETEL, WILHELM HIETEL, ALFRED HLAWATSCHKE, FRANZ HOCKE, LEO HÜBNER, EMIL JENTSCH, JULIUS JUNKER, ROBERT KAMMEL, FRANZ KÄMMER, REINHOLD KARL, JOSEF KAUFMANN, FRIEDR KELLERMANN, JOSEF KELLERMANN, WILHELM KESSLER
(deska 2)
GEFALLENE:
RUDOLF KÖHLER, GUSTAV KÖHLER, AUGUST KOSTIAL, ALOIS KUNERT, PAUL KUNERT, FRIEDRICH LORE, JOSEF MALLY, HEINR. MARSCHNER, ROBERT MARSCHNER, PAUL MENTZKE, ALEXANDER MELZER, FRANZ MICHEL, FRANZ MULLER, RUDOLF NEIDEL, HEINRICH NEPOKOI, HEINRICH NETSCH, HANS NETSCHE, RUDOLF NETSCHE, JOHANNES PACHE, WILHELM PELHE, HERRMANN POHL, KARL PREIDEL, RUDOLF PREISS, KARL PRINTZEN, RUDOLF QUOLFINGER, ERNEST REICHERT, FRANZ RICHTER, WILHELM RISTL, STEFAN KÖLLIG, RICHARD RONGE, KARL ROPPERT, ANTON ROTT, FRIEDRICH SEIFERT, KONRAD SCHICHT, KARL SCHIFFNER, HEINRICH SCHILD, RUDOLF SCHIMKE, FRANZ SCHMIEDER, EMIL SCHMIRLER, KARL SCHNEIDER
(deska 3 - 14 nečitelných zápisů)
GEFALLENE:
FRANZ SCHUHMANN, MAX SCHÜLER, JOSEF SCHLDAIGERT, AUGUST STEHLIK, ALEXANDER STOLZ, FRANZ STOLZ, JOSEF STOLZ, FRANZ STORCH, ERNST STORM, ERNST STORM, DANIEL THIEL, VIKTOR TITSCH, ERNST UNGERMANN, JOSEF VINZL, RICHARD WESTERMEIER, WENZEL WERNER, WENZEL WINKLER, JOSEF WLASTR, FRIEDR. ZIMMERMANN, ALFRED ZSCHIEDRICH, ALFRED KRAMER, ROLAND LEHNERT
GESTORBENE:
WILLIBALD FIEDLER, FRANZ BUXBAUM, FRANZ DIETZE
(deska 4 - 9 nečitelných zápisů)
GESTORBENE:
ANTON FRITSCHE, KARL FLECK, EMIL FOCKE, RICHARD FRANTA, WILLI FUNKE, JOHANN HACKEL, ANTON HEGENBAR, KARL HEIN, EMIL HELLER, FRIEDRICH HELLER, JULIUS HELLER, FRANZ HERMANN, WENDELIN HÖNIG, WILHELM HORTIG, HEINR. HRACH??EC, FRIEDRICH HÜBNE, LEO HÜBNE, FRANZ HUSSA??, ERICH HÜTTIG, KARL JOHN, HAUS JOHNE, ADOLF JÜSTEL, ADOLF KAMMEL, MAXMILIAN KAMMEL, WILHELM KAMMEL, GUSTAV KESSLER, WENZEL KIRSCHNER, FRIEDRICH KLAUS, WILHELM KLEIN, FRIEDRICH ??
(deska 5 - 7 nečitelných zápisů)
VERMISSTE:
WILHELM AHNE, FRANZ BEUTEL, WILHELM BITTNER, FRANZ BLASCHE, MAX BRIM, OSKAR ERKER, FRANZ FLECK, RUDOLF FÜHRICH, JOSEF GUTH, STEFAN HACKEL, RICHARD HAUSKA, JOSEF HINK, KONRAD HLUBUTSCHEK, FRANZ HORTIG, GUSTAV JIRČAK, FRIEDR. KESSLER, ALBRECHT KLENIT, KARL KÖHLER, KARL KÜHNER, JOHANN KUHN, EMANUEL KUNERT, GUSTAV KURSAWE, RUDOLF LAUFKE, ERNEST LÖSEL, FRANZ MRUTSCH, ?? MAYER, FRANZ RICHTER, WILHELM RITSCHEL, WALTER SCHUHMANN, PAUL STEHLIK, ADOLF STORM, KARL STRAHL, ANTON WATER, JOHANN WESSELY, HANS ZIEGLAR
Poznámka:

1. světová válka -padlí obyvatelé Děčína- pět hrubě opracovaných obdélníkových desek z pískovce připevněných ke kostelní zdi a ohraničených úzkým chodníčkem vysypaným drobným bílým kamenem. Na každé desce je v čele vyobrazen vystupující válečný kříž a pod ním po celé délce desek vystupují jména padlých. Na deskách jsou vypsána jména 228 padlých, ale některá z nich jsou kvůli poškození nečitelná.
Prusko-Rakouská Válka- dvě čtvercové desky s půlobloukovou hlavou z leštěné černé žuly jsou přinýtovány ke zdi kostela. Na každé desce jsou vyrytá jména padlých. Jména jsou dobře čitelná. Desky jsou umístěny na zdi kostela mezi kostelem sv. Václava a sv. Blažeje a kaplí Panny Marie Pomocné.
Vedle desek z Prusko-Rakouské Války je umístěna informační deska o původu desek.
Pietní místo bylo zřízeno v roce 2015 na základě souhlasu se zřízením č.j.:1449-54/2015-1322 který vydalo Ministerstvo obrany, právní sekce, Odbor pro válečné veterány, dne 15.7.2015.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-41892, CZE4202-43016
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Hanna Derda
Příprava dat: Ing. František Jedlička