Děčín

Hrob Karel Kessler - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Kessler Karl: *1868 Prostřední Žleb (Mittelgrund). Vojín pěšího pluku č. 42. +26.3.1918 v Děčíně Podmoklech a 29.3.1918 pohřben na hřbitově v Rozbělesích. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: VÚA)
Mapové snímky: kontaminace.cenia.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Jaroslav Boudník - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Boudník Jaroslav: *28.10.1897 Bodenbach (Podmokly, čtvrť Děčína). Elektrotechnik, svobodný. Gefr., IR. Nr. 18. +4.12.1917 Bodenbach - Kröglitz (Podmokly - Chrást) č. p. 579 tuberkulóza. 6.12.1917 zde pohřben. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: VÚA, VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Adolf Schrikell - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Schrikell Adolf: *7.5.1913 Bodenbach (Podmokly, dnes část Děčína). Gefreiter. +23.9.1941 Königsberg (Kaliningrad, Rusko), Pr. ReLa II. Převezen a zde pohřben.
Dle volksbund.de existuje možnost, že byl převezen do Mariánských Lázní na vojenský hřbitov. Což je nepravděpodobné, neboť v době, kdy se hřbitov rušil, tato spolupráce ještě neexistovala.
(zdroj: volksbund.de, SokA Děčín – archív města Podmokly.inv.č.-sign.-pom.č.1695)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Robert Baches - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, hřbitov zrušený, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Baches Robert: francouzský válečný zajatec. Bližší údaje nezjištěny a to ani ve francouzské databázi. 22.10.1941 zde pohřben. Pohřbení Francouzi byli před zrušením hřbitova převezeni na hřbitov Škrabky. R. Baches však mezi nimi uveden není, patrně zůstal zde, pod betonem průmyslového areálu.
(zdroj: SokA Děčín – archív města Podmokly.inv.č.-sign.-pom.č.1695, MémorialGenWeb)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Franz Schneider - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, hřbitov zrušený, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Schneider Franz: *15.1.1906 Wilsdorf (Vilsnice, část Děčína). Obergefreiter. +27.3.1944 ReLa Garmisch. Převezen a 8.4.1944 zde pohřben. Volksbund.de uvádí místo Vilsnice, tam hřbitov nebyl.
(zdroj: volksbund.de, SokA Děčín – archív města Podmokly.inv.č.-sign.-pom.č.1695)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Feoktis Garmosow - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, hřbitov zrušený, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Garmosow Feoktis: 42 let. Ruský válečný zajatec. Pohřben zde 4.6.1942, odd. 3, ř. 3, č. 8. Jméno patrně zkomoleno.
(zdroj: SokA Děčín – archív města Podmokly.inv.č.-sign.-pom.č.1695)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser