Děčín

Hrob Karel Kessler - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Kessler Karl: *1868 Prostřední Žleb (Mittelgrund). Vojín pěšího pluku č. 42. +26.3.1918 v Děčíně Podmoklech a 29.3.1918 pohřben na hřbitově v Rozbělesích. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: VÚA)
Mapové snímky: kontaminace.cenia.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Adolf Schrikell - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Schrikell Adolf: *7.5.1913 Bodenbach (Podmokly, dnes část Děčína). Gefreiter. +23.9.1941 Königsberg (Kaliningrad, Rusko), Pr. ReLa II. Převezen a zde pohřben.
Dle volksbund.de existuje možnost, že byl převezen do Mariánských Lázní na vojenský hřbitov. Což je nepravděpodobné, neboť v době, kdy se hřbitov rušil, tato spolupráce ještě neexistovala.
(zdroj: volksbund.de, SokA Děčín – archív města Podmokly.inv.č.-sign.-pom.č.1695)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Franz Schneider - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, hřbitov zrušený, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Schneider Franz: *15.1.1906 Wilsdorf (Vilsnice, část Děčína). Obergefreiter. +27.3.1944 ReLa Garmisch. Převezen a 8.4.1944 zde pohřben. Volksbund.de uvádí místo Vilsnice, tam hřbitov nebyl.
(zdroj: volksbund.de, SokA Děčín – archív města Podmokly.inv.č.-sign.-pom.č.1695)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Feoktis Garmosow - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 07.06.2016
Umístění: Děčín, Ústecká, hřbitov zrušený, u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Garmosow Feoktis: 42 let. Ruský válečný zajatec. Pohřben zde 4.6.1942, odd. 3, ř. 3, č. 8. Jméno patrně zkomoleno.
(zdroj: SokA Děčín – archív města Podmokly.inv.č.-sign.-pom.č.1695)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Sewtschenko Michail - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 04.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Sewtschenko Michail: *?. Ruský válečný zajatec. Pohřben zde 16.7.1943, odd. 3, ř. 5, č. 17. Jméno psáno německy, patrně Ševčenko. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: SokA Děčín - archív města Podmokly.inv.č.-sign.-pom.č.1695 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Roman Aguzzi - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 04.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Aguzzi Roman: 30 let. Italský válečný zajatec č. 14807/1B. Pohřben zde 25.2.1944, odd. 8, ř. 2, č. 7. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: SokA Děčín - archív města Podmokly.inv.č.-sign.-pom.č.1695 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hroby Fedor Worbew a Alexei Iwanow - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Worbew Fedor, Iwanow Alexei: sovětští váleční zajatci. Uvedena národnost ruská. Pohřbeni zde 17.12.1943, odd. 3, ř. 6, č. 5 a 6. Jména v německém přepisu. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: Archív města Podmokly, soalitomerice.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Arno Glaser

Hroby Alexander Pankow a Andrej Feodorov - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Pankow Alexander, Feodorov Andrej: sovětští váleční zajatci. Uvedena národnost ruská. Jména v německém přepisu. Pohřbeni zde 23.4.1945, odd. 3, ř. 4 a 3, č. 9 a 8. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Arno Glaser

Hroby Stefan Lisenko a Konstantin Egumenow - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Lisenko Stefan, Egumenow Konstantin: sovětští váleční zajatci. Uvedena národnost ruská. Jména v německém přepisu. Pohřbeni zde 25.4.1945, odd. 3, ř. 2 a 3, č. 24 a 9. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Franz Balyzuk a dva Rusové - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Balyzuk Franz: národnost polská. Jméno v německém přepisu. Neuvedeno, zda se jedná o válečného zajatce, vězně nebo pracovně nasazeného.
Dva Rusové: jména neznámá. Zastřeleni. Všichni zde pohřbeni 10.5.1945, odd. 3, ř. 2, č. 1. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser