Praha 1

Kameny zmizelých - Berta Krumpelesová

Autor: Josef Kareš, 03.10.2011
Umístění: Praha 1, Břehová 4/202, Josefov
Nápis:
ZDE BYDLELA
BERTA
KRUMPELESOVÁ
NAR. 1859
DEPORTOVÁN 1942
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TEREZÍNĚ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Marta, Ervín, Jiřina a Alena Pfefferovi

Autor: Marek Lanzendorf, 23.05.2020
Umístění: Praha 1, Břehová 202/4, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
MARTA PFEFFEROVÁ
NAR. 1909
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
ERVÍN PFEFFER
NAR. 1909
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 18.3.1945
V DACHAU

ZDE ŽILA
JIŘINA PFEFFEROVÁ
NAR. 1941
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
ALENA PFEFFEROVÁ
NAR. 1937
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Marta Pfefferová, narozena 28. 1. 1909. Poslední bydliště před deportací Praha V. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Břehová. Transport AAt, č. 538 (23. 7. 1942, Praha-Terezín). Transport Eo, č. 503 (6. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Ervín Pfeffer, narozen 28. 10. 1909. Poslední bydliště před deportací Praha V. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha V, Břehová 4. Transport AAt, č. 537 (23. 7. 1942, Praha-Terezín). Transport Em, č. 913 (1. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul 1945 Dachau.
Jiřina Pfefferová, narozena 8. 11. 1941. Poslední bydliště před deportací Praha V. Transport AAt, č. 540 (23. 7. 1942, Praha-Terezín). Transport Eo, č. 505 (6. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Alena Pfefferová, narozena 20. 8. 1937. Poslední bydliště před deportací Praha V. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha V, Břehová 4. Transport AAt, č. 539 (23. 7. 1942, Praha-Terezín). Transport Eo, č. 504 (6. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf